Creeper MediaCreeper

Organ för SIG-gruppen - Rebellisk på riktigt

På tal om anonymitet och yttrandefrihet

Behövs extrem anonymitet

Nu lever inte jag via Internet så det kanske är något jag missat varför behovet av extrem anonymitet behövs i Sverige. Men jag tror inte det behövs, är man rasist, eller har åsikter som är kontroversiella och vill tala om dem varför inte vara öppen med det? Jag är det med mina åsikter om allt möjligt som kan vara väldigt kontroversiellt.

En anonym är många anonyma är en fegis

En annan fördel är att då skulle man kanske slippa alla smurfkonton som fullständigt solkar ned sociala medier. Många gånger är det en och samma person bakom flera av dessa konton. Flashbackare har i regel fler än ett konto en del så många som 50. Vissa av dessa konton med samma person bakom skriver dessutom i samma trådar.

Yttrandefrihet för de som tystats

Jag har ingen lösning på problemet, men jag har ett förslag eller en idé. Det är inte emot yttrandefrihet, tvärtom det är för yttrandefrihet. Yttrandefrihet för alla som tystas av rädsla för att hängas ut. Vilket är långt fler än de som känner ett tvångsmässigt behov av att förtala och vara elaka emot andra. Jag vet flera fall där folk inte vågar vittna i rättegångar enbart p g a risken att hängas ut på Internet! Det är alltså ett hot emot rättssäkerheten och ett allvarligt hot emot yttrandefriheten att det ser ut som det gör idag.

Du har ett namn men har du stake

Om någon liten kryptonazistisk mental dvärg vill skriva saker på Internet så borde de ha stake och styrka att skriva det med sitt riktiga namn, tycker man i alla fall men tangentbordstuffingarna är fega små kräk utanför Internet.

Yttrandefrihet bara för anonyma

De som mest förespråkar just anonymitet som ett yttrandefrihetskrav i Sverige är oftast men inte alltid personer som vill kväva andras yttrandefrihet. Det märker vi av tydligt när man går ut på sociala medier, eller sociala sophögarna som jag vill kalla dem. Jävla skvallerkärringar om jag skall säga det rakt ut. Har folk inget bättre för sig?

Anonymitet är ingen yttrandefrihetsfråga

Jag förstår argumentet att folk vill kunna ladda ned film och musik anonymt och det är egentligen där det största stödet för anonymitet på Internet ligger, absolut inte som en yttrandefrihetsfråga. Det är inte yttrandefrihet anonymiteten hänger på, vad gjorde folk innan Internet, hade vi inte yttrandefrihet då? Märkliga resonemang tycker jag det här med total anonymitet på Internet i Sverige (= Yttrandefrihet!?).

Den tysta sanningen

Sanningen är: Total anonymitet på Internet = Yttrandefrihet för en liten högljudd extremistisk minoritet. Men mindre yttrandefrihet för majoriteten. Samt såklart det enda vanligt folk egentligen bryr sig om när det gäller anonymitet är bland annat att de skall kunna ladda ned film och musik, vilket inte alls har med yttrandefrihet att göra.

 

HELENA
Ordförande
SIG-gruppen

 

 

Göra fel be om ursäkt och rätta till

En Pudel

Kan vi göra en ”Pudel”, dvs fel eller till och med pinsamma fel? Jo, det kan vi, flera gånger och dessutom erkänner vi det. När folk hör av sig och påpekar att vi har fel i någon fråga undersöker vi det noggrant och om det stämmer så rättar vi. Det är det minsta av anständighet man kan bjuda på. Vi har till och med rättat när de vi kallar näthatare hört av sig om det visat sig att de haft rätt i någon uppgift i en artikel.

Andras Pudlar

Vi har hört av oss till andra nättidningar, forum och allt vad det nu kan vara för att få rättat felaktigheter nästan utan framgång. Jag minns i skrivande stund bara en som tagit bort eller ändrat i text efter våra påpekanden. Tvärt om får vi ofta väldigt kränkande svar tillbaka. Men sådana är inte vi för vi omfattas av vanlig anständighet och empati.

Hot och annat i mejl

Vi får väldigt mycket mejl från våra läsare, vi läser allt men vi svarar inte alltid. En liten del av dessa mejl är kritik mot oss utan krav på ändringar i nättidningen. Det händer att de kräver att vi svarar, om vi inte svarar kommer vi råka ut för det ena eller det andra. Sådana mejl svarar vi aldrig på! Orsaken är att dessa personer vill egentligen få respons på sina mejl. De vill bli bekräftade och om vi svarar kommer det en kanonad av hatiska mejl med hot mm. De tycks tänka att om lite hot skapade denna reaktion måste mycket hot skapa ett himmelrike av reaktioner. Reaktion på det de gör är vad de eftersträvar och det vill vi inte medverka till.

Bedjande

Vi får en del mejl där avsändaren ber oss bli vän med dem. De frågar vad de skall göra för att bli vän och de är irriterade på att vi inte reagerar. Vi svarade på inviterna i början för att senare upptäcka att våra samtal lagts ut offentligt på nätet, förvanskat naturligtvis. De som vill få en ursäkt har i en del fall tidigare lagt ut extremt lögnaktigt förtal och nu kommer de för att bli förlåtna. Vi har under åren lärt oss att bedjandet ofta är krokodiltårar som syftar till att bli vän med oss för att få mer information som kan användas mot oss senare. Dessa personer kan vara väldigt övertygande i sin bedjan men vi drar öronen åt oss och gör noggranna kontroller innan vi svara om vi alls svarar. Begår man brott mot oss och klarar sig undan rättvisan och sedan kommer dragande med att få en förlåtelse kan jag lova att det är fullständigt utsiktslöst. Betala först ett skadestånd sedan en offentlig ursäkt så kan vi diskutera saken.

Pekfinger

Några av dem som hör av sig ställer bestämda krav som om de trodde de ägde oss. Det börjar ofta med att vi beröms för vårt arbete och forsätter med tips. Därefter börjar det ställas krav på vad vi skall göra. Säger vi emot, vilket vi naturligtvis gör, blir mejlen nersolkade av okvädesord, fördömande och hot om åtgärder. För ett tag sedan blev vi beskyllda för att inte följa militär ordning i vårt arbete mot näthatet… Vi avslutade den kontakten genast och raderade alla den personens kommentarer. Ni som beter er så är helt enkelt inte välkomna att diskutera med oss.

Ni talar vi lyssnar

Bortsett från ovanstående lyssnar vi på alla som vill något. Du som vill tala med oss genom mejl kan göra det när som helst och det behöver inte alltid handla om näthat. Vi bryr oss inte om vad du står politiskt, vilken sexuell läggning du har eller var du kommer ifrån. Vi bryr oss inte heller om ifall du dömts för något eller om du är troende. Vi bryr oss helt enkelt inte om något som du tror ligger dig till last, hos oss finns inga laster bara intressanta frågeställningar.

 

REDAKTÖREN

 

 

 

 

Flashback är ingen webbleverantör

Webbleverantör

Webbleverantör, Internetleverantör eller ISP (Internet Service Provider) är en organisation/företag som tillhandahåller Internetuppkoppling år folk. Oftast tillhandahåller de också webbhotell och mejlfunktion. I flertalet av dessa tillhandahålls dessutom en rad av olika tjänster. Om du kan surfa på nätet har du med all sannolikhet en sådan webbleverantör.
Enligt datalagringsdirektivet skall alla sådana webbleverantörer spara all data om sina kunder och dess surfande med IP-nummer och tider i minst 6 månader.

Polisen kallar ut ip

När ett brott genomförts från eller genom en webbsida eller liknande kallar polisen regelmässigt ut ip-nummer och tider från webbleverantörer för den de misstänker. De vill undersöka och samla bevis över den misstänktes rörelser på nätet som exempel om denne varit inne på viss webbsida eller gått ut på nätet och vart det surfats och vilken tid. Polisen använder ip-nummer som tungt bevis över vad viss person gjort på nätet viss tid. Mängder av genomgångna rättsdokument visar att detta är den absolut vanligaste metoden polisen använder i sina utredningar där webben inkluderas i den brottsliga gärningen.  Det är också den absolut vanligaste metoden att koppla en surfare till en person.

Flashback och ip-nummer

När ett brott genomförts på forumet Flashback, vilket sker varje minut dygnet runt, polisanmäls detta då och då av en eventuell drabbad. Polisen meddelar den drabbade efter några dagar att de inte kan utreda brottet då det inte finns möjlighet att få reda på vem som begått brottet. Problemet, enligt myndigheterna, är att Flashback aldrig lämnar ut ip-nummer om viss användare för viss tid. Flashback själva säger upprepade gånger att de aldrig lämnar ut ip-nummer och att endast ett fåtal personer i ledningen kan se ip-nummren.

Debatten om Flashbacks ip-nummer

Debatten om Flashbacks vägran att lämna ut ip-nummer försiggås öppet på nätet och bakom stängda dörrar hos olika myndigheter. Man stöter och blöter sina pannor med djupa veck för hur de skall kunna komma åt ip-nummer och annan nödvändig information av Flashback. Debatten har pågått i åratal utan att den fått någon lösning. Det hela tycks försvåras av att Flashback ligger i USA som lyder under amerikanska lagar.

Vi kan härmed meddela att den debatten kan nu avslutas för vi har lösningen på problemet genom att rätta några felaktiga påståenden

Första felet: Flashback ligger i USA

Låt oss en gång för alla konstatera att Flashback ligger i Sverige och har alltid gjort så. Flashback har aldrig lämnat Bahnhofs serverrum sedan det startades. Alltså, Svensk lag gäller:

Ett kompendium

En artikel av Jon Karlung

Slutliga beviset

Andra felet: Flashback och ip-nummer

Som tidigare nämnts lämnar inte Flashback ut ip-nummer och faktiskt gör de helt rätt! Det är nämligen inte den som hyr webbutrymme som skall dela ut den informationen till polisen utan det är webbleverantören som har den uppgiften. Om jag gör något dumt på denna nättidning men säger att det inte var jag kommer polisen att kalla ut ip-nummer från min webbleverantör. De kallar inte ut den informationen från mig, de gör de aldrig, de kallar alltid ut det från leverantören och Flashbacks leverantör är Bahnhof som är ställd under datalagringsdirektivet som tvingar dem att både spara dessa uppgifter i minst 6 månader och att lämna ut uppgifterna till polisen när de begär det. Flashback har lyckats med konststycket att få alla med i tron att det är Flashbacks ansvar att lämna ut IP-nummer och sedan använda sin rätt att vägra detta utan att någon förstått att det är Bahnhof som har den uppgiften.

Nu vet ni att det är Bahnhof som har uppgiften att lämnat ut information om Flashback till rättsvårdande myndigheter.

Levt med falsk information under alla år

Poliser och andra myndigheter har alltså levt med informationen att Flashback inte lämnar ut ip-nummer i alla år och nöjt sig med det när det i själva verket är Bahnhof som skall lämna ut den informationen. Bahnhof har också vägrat lämna ut information till myndigheter i alla år men nu måste de göra det annars väntar drygt vite.

Vi ser nu fram emot fler lösta brott med fler straffade personer

 

REDAKTÖREN

Domarnas syn på anonyma användare

Ojämnhet

Domare i vårt rättsväsende dömer helt olika i samma fall. De ser också helt olika på bevisens styrka och de lägger helt olika tyngt bakom olika delar av målen. Domarna i Sverige är helt enkelt inte på något sätt samkörda i någon del av alla möjliga delar i ett mål. Någon lägger väldigt stor vikt vid fotspår medan någon annan lägger stor vikt vid klädsel medan ytterligare någon annan lägger sin vikt på en dialekt osv. Man får en känsla av att de inte alls gått samma kurser under utbildningen och i vissa fall verkar de komma från olika planeter. Detta är absolut ett systemfel som äventyrar rättssäkerheten i Sverige.

Bevisa anonymas id

För att acceptera att en viss person är en viss anonym användare krävs det alltså olika stark bevisning för olika domare. En del domare kräver ett erkännande för att det skall vara bevisat medan andra bara kräver att texter av den anonyma och den som misstänks vara den anonyme liknar varandra. Det vanligaste kravet är dock teknisk bevisning som inte går att prata bort som ”jag vet inte vem som satt vid min dator”, eller ”vi är flera som använder det kontot” osv.
Vi lyckades en gång att binda en person till en användare genom hans postande av ATG-bongar på Flashback. Min dotter bad polisen kolla med ATG om samma person spelat på just det sättet som det postades på Flashback. Det visade sig vara den personen vi grävt fram, han spelade på ATG och postade på Flashback inom en minut mellan varandra. Det är teknisk bevisning som inte går att prata bort.

Svag bevisning räckte

Vi har ett exempel där en person ansågs vara två anonyma användare på Flashback. Killen hade sms:at till en kvinna och sedan postat vetskapen om dessa sms på Flashback. Om detta skrivs i domen:

Vid en bedömning av samtliga omständigheter anser tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att det är [misstänkt] som har använt sig av pseudonymerna ”**********” och ”**************”. Kommentarernas språkliga utformning motsäger inte den slutsatsen.

Detta räckte för att fälla mannen. Om vi satt dit ett annat domarlag skulle det sannolikt inte blivit en fällande dom då det inte står utom all rimlig tvivel att detta är gärningsmannen. Osäkrare kan det inte bli än så här. Det hade varit större rättsäkerhet om man dragit lott för då är det statistiskt säkerställt till 50% att faktiskt rätt person fälls. Metoderna vi dömer folk efter är inte en metod, det är ett systemfel!

Gemensam linje

Det ”står utom all rimlig tvivel” att vi i Sverige behöver en gemensam linje för alla domare för att säkerställa samstämmighet i alla domar. För att uppnå detta borde det utarbetas en domarmanual för hur de skall döma i olika fall. Vi borde också införa samma system som i USA där man jämför olika fall med varandra för att uppnå samstämmighet. Oavsett lever vi nu i ett rättsosäkert rättssystem!

Om du stämmer någon

Du som vill stämma någon skall undersöka alla domares domar och vad de kräver för bevisning. När du sedan stämmer någon för ex.vis  förtal skall du ingående granska vilken domare du fått. Om det är en domare som kräver allt för hög bevisning eller har andra konstiga trick för sig så skall du dra tillbaka stämningen. Stäm igen vi ett senare tillfälle och vidtag samma procedur igen tills du får en domare som kräver rimlig bevistyngd.
Detta förfarande låter helt idiotiskt men det är konsekvensen av det systemfel vi lever i idag. Som var och en förstår är det inte möjligt att stämma någon flera gånger på rad för att få ”rätt” domare. Det tunga men ack så verkliga alternativ vi har att tillgå är att acceptera att vi i praktiken inte har ett system där man kan stämma någon.

Om det är åtal

Åtal leds av åklagare och det vore förmätet av oss att tala om hur en åklagare skall göra. Däremot har vi talat med åklagare som faktiskt säger att det ofta är som ett lotteri när man går in med ett åtal, man vet inte alls hur det slutar. Om vi hade domare som dömer och värderar bevis likartat med samma premisser så skulle man i nästan alla fall i förväg kunna räkna ut om det blir en fällande dom. Med vissa domare går det faktiskt att räkna så men med andra domare är det bättre att dra en lott för då kan man åtminstone med 50% chans räkna rätt.

Vad skall du göra

Det enda förslag vi har att ge är att: Håll dig borta från rättvisan! Dvs, lev i celibat, unna dig inget, skaffa inga vänner, träffa aldrig någon, använd eller inneha ingen dator, använd eller inneha ingen telefon, tala aldrig med någon och se till att ingen ser dig eller känner till dig. Om inte, var beredd på att du kan bli oskyldigt dömd eller den du anmäler går fri! Precis så rättsosäkert är vårt rättsväsende!

 

REDAKTÖREN

 

 

Vittnen från Flashback i rättegångar

Ett nytt verktyg

Jo, vi tänkte avslöja ett av våra verktyg. Verktyget är tämligen nytt men har visat sig oerhört effektivt. Vi behöver bara läsa en massa för att hitta identiteter till användare på Flashback.

Kallad som vittne

När man kallas att vittna måste man vittna. Struntar man i kallelsen kan det bli böter. Väl i rättegången får man inte ljuga, också då kan man få böter. Detta av rättvisans förhållningssätt skapar respekt på så sätt att folk i mycket hög grad både vittnar och säger sanningen.

Flashbackvittnen

Folk i krimtrådar på Flashback deltar i rättegångar i betydligt högre utsträckning än alla de andra i samhället. Gruppen ”kriminella” undantaget. I och för sig är gruppen kriminella i större utsträckning än alla andra också med och skriver på Flashback. När man också förstår att flera av de som postar på Flashback har en sjuklig besatthet av krimtrådar förstår man också att de är överrepresenterade i våra domstolar. Tillsammans skapar det  en hög deltagarfrekvens för Flashbackare.

Rättsdokument

Med en kraftig överrepresentation av Flashbackare i domstolarna samt deras benägenhet att pladdra på i jakten på att få sina ”15 minuter” av att lösa brott avslöjar de ofta sina alias på Flashback. Vi testade några dagar att söka och sedan läsa rättsdokument för att hitta id till alias. Resultatet på sista dagen blev ca 50 avslöjade alias. Alltså, efter några dagars ihärdigt läsande av dödstråkiga dokument från rättsväsendet fick vi ihop ca 50 nya identiteter till olika alias på Flashback. Med tanke på den oerhörda mängd dokument det finns att gå igenom har vi gott hopp om att hitta några hundra Flashback-id.

Ett gott råd till Flashbackare

Det enda vi kan göra är att råda alla Flashbackare att aldrig vittna eller bli åtalad. Om ni inte lämnar ut er alias kommer utredarna snart ändå att hitta det. I en brottsutredning är det lättare att hitta id då man ofta har indicier och tekniska verktyg för att gräva fram alias på de inblandade. Bland annat kan en beslagtagen dator skvallra mycket bra var man loggat in och ibland vad för lösen man har.

Ni som redan vittnat eller varit åtalade finns redan i dokumenten, för er är det försent. Vi kommer att hitta er efter hand som vi läser dessa dokument.

Alltså, vittna aldrig i en Svensk rättegång!

 

REDAKTÖREN

Förmedla kränkande uppgifter, är det lagligt

Kränkande uppgifter

En man sades på Flashback vara intresserad av att röra vid tonårsflickor i ett badhus. Flashbackinläggen postades också på en Facebook-sida. Rörandet var av intim karaktär. Ingen hade anmält mannen för ofredande. Tekniskt sett hade alltså inte mannen rört någon i badhuset. Det hela kompliceras av att inläggen på Flashback påstås vara postade av mannen själv vilket han förnekar.

Vidarespridning

Två unga kvinnor postade en länk från den Facebook-sida som uppgifterna från Flashback fanns på var sin egen Facebook-sida. På den ena Facebook-sidan låg inlägget uppe i ca 1 dygn och på den andra Facebook-sidan låg inlägget uppe i ca 2 dygn. Den anklagade mannens namn nämns inte i inläggen eller i texten i anslutning till inläggen. Men i kvinnornas krets vet man vem de avser.

Målsägandekrav

Målsägaren krävde 70.000kr i skadestånd från var och en av kvinnorna.

Vad tycker man på Flashback

Läser man på Flashback och den allmänna synen på förtal som råder där har inte kvinnorna gjort sig skyldiga till förtal. Det är till och med så att kvinnorna har sin frihet att säga vad de vill om mannen, speciellt om de misstänker att han ofredar flickor. Dessa unga kvinnor skulle till och med få beröm på Flashback för att de gjort känt att det härjar en ”tafsare” på det aktuella badhuset. Det skulle enligt dem vara än mer tillåtet då något namn inte nämns.

Hur resonerade domstolen

Både AAAAAAAA och BBBBBBB har varit medvetna om att de genom att dela länken gjorde den tillgänglig för sina vänner samt andra som besökte deras Facebooksidor.

/../

I länken står även att läsa att målsägaren på sin Flashbacksida skrivit att han på badhuset tagit småflickor mellan benen. Vidare har det hänvisats till bl.a. en länk vars innehåll är en berättelse i ”jag form” som varit publicerade på Flashback och som beskriver en händelse på ett badhus.

Tingsrätten finner att den delade länken otvetydigt utpekar målsägaren som brottslig och klandervärd. De lämnade uppgifterna har även varit ägnade att utsätta målsägaren för andras missaktning.

Har det då varit försvarligt att föra vidare uppgifterna, genom att dela länken på det sätt AAAAAAA och BBBBBB gjort och har det någon betydelse vem det är som har skrivit inlägget på Flashback?

AAAAAAA och BBBBBBB har gjort gällande att det föreligger hinder mot att döma dem till ansvar för förtal eftersom det är målsägaren själv som författat inlägget på Flashback. Till stöd för påståendet har det ursprungliga inlägget samt ytterligare ett inlägg från Flashback getts in. Båda inläggen har samma avsändare.

/../

Även om det hade varit målsägaren själv som skrivit inläggen kan det ifrågasättas vilken betydelse det skulle ha haft. Se vidare vad som anförs nedan angående betydelsen av att en lämnad uppgift är sann.

/../

Då förtalsbrott utgör en begränsning av yttrandefriheten måste det, vid en bedömning om en viss åtgärd varit försvarlig eller inte, göras en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet, dvs. rätten att i tal, skrift eller bild uttrycka tankar, åsikter och känslor. Uppgifter som har ett stort allmänintresse kan vid en sådan avvägning vara försvarliga att lämna i större utsträckning än uppgifter med ett mera begränsat allmänintresse. Utöver uppgifterna i sig kan det vid bedömningen också ha betydelse till vem uppgiften lämnas. Att ange misstanke om att en viss person begått ett brott kan således vara tillåtet i samband med en polisanmälan, men samma uppgift lämnad till personens grannar kan anses utgöra förtal.

/../

Som ett led i nyhetsförmedling kan det även vara tillåtet att lämna uppgifter om aktuella åtal eller domar och som varning fästa andras uppmärksamhet på att någon har begått eller misstänkts ha begått grövre brott. Försvarlighetsfrågan ska i princip prövas oberoende av den påtalade uppgiftens sanningsenlighet. Först när försvarligheten har prövats kan det bli aktuellt att bedöma om uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.

Tingsrätten gör följande bedömning

AAAAAA och BBBBBB har inte till följd av arbete, ställning eller annan omständighet, varit skyldiga att vidarförmedla länken. Vidarförmedlingen har inte heller skett i någon form av journalistisk anda. målsägaren är ingen offentlig person, varför yttrandefriheten rörande hans person och förehavanden, är mer inskränkt än om han varit en offentlig person.

Det allmänna intresset av att sprida uppgifter av detta slag måste även bedömas som högst begränsat.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att omständigheterna inte är sådana att det kan anses ha varit försvarligt av BBBBBB och AAAAAAA att vidarförmedla uppgifterna om målsägaren. Eftersom tingsrätten bedömer att det inte har varit försvarligt av dem att sprida uppgifterna är gärningarna att bedöma som förtal, oavsett sanningshalten i den delade länken. AAAAAAA och BBBBBBB kan således inte undgå ansvar för förtal.

De båda kvinnorna dömdes alltså till att betala skadestånd till målsägaren.

(Fetning, understrykning och anonymisering av namn är gjord av redaktionen)

Ojämn kvalité

Tingsrätterna i Sverige håller en mycket ojämn kvalité. De flesta Tingsrätter resonerar som ovanstående fall men det finns de som resonerar på ett annat sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara en annan Tingsrätt, det kan mycket väl skilja mellan olika domare i samma Tingsrätt. Vi uppmanar de som inte följer texten i lagarna att börja göra detta då ni annars kan råka ut för en omfattande granskning i folkets intresse. Det är en rättsäkerhetsfråga att domare och andra anställda inom rättsväsendet verkligen tillämpar lagarna som de är tänkta att tillämpas och inte för ut en massa juridiska krumbukter för att tillfredsställa sina egna drömmar om att låta mobben fritt få förtala vem som helst.

För att skydda personerna i det aktuella fallet nämns inte målnummer mm. 

x

REDAKTÖREN

x B1973-14 

 

 

Polisen rekommenderar SIG-gruppen

Ett företag

Ett företags personal har blivit utsatt för förtal. Företaget vände sig till polisen för att få detta utrett men polisen sade att det är nära nog omöjligt att utreda då personen i fråga är anonym och förmodligen använder anonymitetstjänster på nätet.

SIG-gruppen

Polisen rekommenderade företaget att ”ta kontakt med SIG-gruppen” för de är mycket skickliga i att gräva fram anonyma användare. Nu jobbar vi med att få fram identiteter åt detta företag så att de kan vidtaga åtgärder mot det förtal de blivit utsatta för.

I mån av tid

I mån av tid kan vi åta oss arbete utifrån. Har vi turen finns de som eftersöks redan i vår databas. Det gäller bland annat för företaget vi beskriver här ovan.

En kraft att räkna med

Vi är en kraft att räkna med i kampen mot näthatet och vi odlar fram nya verktyg och metoder att få fram den mesta anonyme på nätet. Vårt kontaktnät är nu ordentligt stort och vi får dagligen in mängder tips på anonymas identiteter. Inte sällan är det vänner till den anonyme som kommit på kant med varandra som meddelar oss dessa uppgifter. Vi kan lova att det inte blir sämre med tiden utan det blir bara bättre och bättre. Snart är det din tur!

REDAKTÖREN

 

Flashback – De som postat oftast under flera år

x

Tungt att posta ofta

Det är mycket tungt att posta ofta i flera år. Vi har låtit SIG-medlemmar seriöst sitta och posta i trådar på ”allvar”, alltså så som man kan tänka att de flesta deltar där det tidvis måste googlas och läsas på innan man postar med källhänvisning osv, dvs ”seriös” postning. Vi räknade tiden per post och kom fram till att man orkar med max 20 poster/dygn om man lägger all tid på Flashback. Det finns alltså inte tid till något annat överhuvudtaget vid 20 poster/dygn. Allt går åt till postande, tom tankeverksamheten de få gånger man inte postar. För att både hinna posta och använda tiden till annat varje dygn kan man inte posta mer än 3-5 poster/dygn. Även med 3-5 poster gnäller övriga i familjen att man skall gå från datorn och ägna sig åt familjen. Det innebär i princip att de som postar mer än 3-5 poster/dygn i flera år måste försaka familj och sitt eget liv. Inte minst måste intellektet ta skada av en sådan fokusering på ingenting. Vi kan tänka oss att denna verksamhet skadar psyket på så sätt att de blir beroende, det går helt enkelt inte sluta näthata när det en gång börjat. Ett gott råd av omtanke: Sluta posta, skaffa ett liv!!

De som i flera år postat ohyggligt mycket varje dygn och försakar sitt liv är följande:

Bogomil

micro113

Quarrel

Rakii

CyrusGNetWork

mitthopp

Enoch.Thulin

Ruskigbuss

Strix m/94

skunkjobb

MrsMagoo

33

21

19

14

13

13

11

10

10

10

9

x

x

Flera konton

Betänk också att en del av ovanstående också har flera andra konton som det postats med, Quarrel är en sådan likaså MrsMagoo. De har minst 5 konton/person som de postar med. Quarrel blev dock avstängd när vi avslöjade hans identitet tillsammans med ett annat konto han också postar med i samma trådar. Flashback läser alltså här och agerar efter våra uppgifter och det är ju ett plus för oss.

Finns de som postat oftare

Det finns de som postat mer per dygn är ovanstående men de har gjort det under kortare tid. Vi ville se vilka som sitter i åratal och postar lika mycket per dygn i stort sett hela tiden.

Hur orkar man

Ja, hur orkar man i mer än 10 år sitta och posta 10-20 poster per dygn. Flera av er skulle kunna skriva flera romaner i tegelstensformat med den tid och den text som skrivits på Flashback.

Jag har seriös enfråga:
Hur orkar ni skriva så mycket på Flashback?
Ni får svara och jag lovar att publicera det ni säger rakt av, kanske kan ni ge en intervju?

x

REDAKTÖREN

x

 

SIG-gruppen erbjuder

x

Plötsligt förtalad på Flashback

Om du råkar ut för något, oavsett vad det är, är risken överhängande att du hängs ut på forumet Flashback. Du som hängs ut vet säkert inte vad Flashback ens är. Misströsta inte, jag som varit på internet sedan början av 1990-talet visste inte heller vad Flashback var. Ibland hamnade jag där vid sökning men forumets utseende tråkade mig och det lilla jag läste fick mig att tänka på lekande fjortisar. Men skenet bedrar, Flashback är ett riktigt avskräde på nätet som man bör akta sig för. Där håller nästan bara personer som mår dåligt till och tar sin medicin i form av att hänga ut och ljuga brett om olika personer. Plötsligt får du reda på att du omskrivs i detta illaluktande avskräde på nätet.

Paniken breder ut sig

Du tar dig till platsen där du omskrivs och känner hur paniken breder ut sig efterhand som du läser om dig själv. Utan att kunna göra något ser du hur galningarna där hänger ut dig, din fru och dina barn. De ljuger ihop hela historier av små fragment, fragment som egentligen handlar om helt andra saker. I realtid följer du med i galningarnas skriverier där de diskuterar hur de skall hacka dina mejl. Du kan inget göra, inget alls. Men så kommer du på att du kan  regga dig och börja skälla ut dem efter noter så att de åtminstone hejdar sig lite. Eller du kanske vill förklara vad det de fantiserat ihop egentligen handlar om. Men till din fasa och tilltagande panik måste du vänta tre dagar innan du kan skriva något. Man känner en extrem hopplöshet och du skulle lätt kunna slå ihjäl packet som sitter och skriver denna sörja. Ja, så känns det!

Vi hjälper dig

Du som råkat ut för det vi beskriver här ovan hjälper vi med att regga ett konto på Flashback. Kontot kan du börja skriva med direkt utan att vänta i tre dagar. Det vi vill ha är en länk till platsen/platserna på Flashback där förtalet sker och bevis på att det är dig eller din familj som omskrivs. Godkänns du får du inom kort ett alias du kan logga in med och börja skriva.

Till vintern

Vi avser starta denna tjänst fram i vinter och tjänsten kommer att hamna under knappen ”Tjänster”. Den blir kostnadsfri.

x

REDAKTÖREN

x

 

SIG-gruppens nya serie av datorer

x

Råstark

Ja, råstark, är en bra beskrivning på vår nya serie av datorer. Vi har tydligt märkt att vid långa tider framför datorn är långsamma datorer den värsta tidstjuven. Bara en fördröjning på några sekunder kan bli till timmar under en vecka. Speciellt uppstarten av en dator kan ta allt mellan 30 sekunder till några minuter. Betänk att våra datorer är krypterade så det kräver lite extra av datorerna för att uppnå snabbhet. Den nya serien av datorer råder bot på det sista av tröghet.

Både fram och bak är fram

Vi kopplar ofta i och ur utrustning till datorerna. Det är väldigt frustrerande att varje gång behöva krypa ner bakom en datorburk för att i den skumma belysningen därbak försöka hitta rätt hål att trycka in kabeln i. I den nya serien av datorer ville vi förutom snabbhet åstadkomma enkelhet. Vi diskuterade oss fram till ett format som var lagom stort som också datorprylarna fick plats i om än lite trångt. Måtten blev Djup 38 cm x Bredd 28 cm x Höjd 11 cm. Det är ett format som inte är för stort samtidigt som det är stort nog att rymma våra önskemål i elektronik. För att en gång för alla slippa krypa bakom denna dator för att koppla kablar beslutade vi oss för att flytta baksidan till framsidan förutom det som normalt finns på en dators framsida. Resultatet blev en dator som är extremt lättjobbad. De tekniska problemen beslöt vi oss för att lösa efter hand som utvecklandet skred framåt.

De små detaljerna

Det är de små detaljerna som gör det, kan man minst sagt säga. Ett stort problem med en dator som står och går dygnet runt är damm. Fläktarna drar in en massa luft i datorerna och med luften följer damm. Det spelar ingen roll alls hur rent man har hemma, problemet med damm i en dator finns där ändå. Vi har utvecklat och testat en mängd olika dammfällor för vår nya datorserie. Vi satte filter på luftintagen men märkte att dammfilter stoppar upp luftflödet allt för mycket. När datorn är liten är det väldigt viktigt med att minimera förlusterna i luftströmen genom datorn. Efter en del tester hittade vi rätt form av dammfällor och rätt sätt att leda luften genom datorn för rätt kylning.

Vatten i datorn möjliggör snabbhet

Vårt val av processor kräver en hel del av kylningen samtidigt som lådans storlek är begränsad. Vi märkte redan tidigt att endast vattenkylning av processorn fungerar. Med luftkylning jobbade vår testdator på mellan 90-100 graders värme. Med vattenkylning  sjönk arbetstemperaturen ner till 40-60 grader vid normalt användande och upp mot 80-90 grader när datorn stressas av stressprogramvara.

Processorn, datorns motor

För att uppnå maximal snabbhet och långtidssäkring av datorserien valde vi Intel Core i7, 6850K. Vi körde den i en testbänk och kunde klocka upp den mot 4,4 Ghz innan värmen började bli allt för hög. Processorns klockfrekvens är inte det viktiga, billigara i7:or kan klockas upp mot 4,8-5,0 Ghz men ändå inte hinna med de dyrare i7:orna med lägre klockfrekvens. Med 4,4 Ghz drar datorn utan bildskärm mer än 200-230 watt vid hård belastning och 60-70 watt utan belastning. Värmen låg mellan 30 och 80 grader med vattenkylning.

Moderkortet

Vi använder ITX-moderkort för att få plats i den lilla lådan vi valt. Jag går inte in allt för mycket här men kan säga att vi har lite olika moderkort i maskinerna. Men för den processor vi i huvudsak valt finns det inte många att välja på och de som finns är relativt dyra.

Minnen

Internminnet är Corsair på 16 Gb och 3200 MHz. Finns inte mycket mer att säga om dem.

Hårddiskar

Vi har lite olika setups av hårdiskar i datorerna men i huvudsak handlar det om 250 Gb SSD-disk för operativsystemet och 5st 2,5 tums hårddiskar på 5x2Tb, dvs 10 Tb.

Nätaggregat

Valet av nätaggregat bestämdes av plats i lådan. Vi var tvungen att öppna och plocka ur elektroniken ur aggregatet för att få plats på höjden i lådan. Aggregaten behöver inte prestera så många watt då vi inte använder särskilda grafikkort. Mellan 400 och 500 watt ligger de på. Vi har lite olika i datorerna av den orsaken att vi hade befintliga sådana hemma.

Lådan

Vi började artikeln med att beskriva hur lådan måste vara beskaffad. Lådorna byggdes sedan av tjock plast, sidoväggarna är 9 mm, ovan och under är på 5 mm medan fram och baksidor är på 3 mm. Lådorna är beställda med färdiga mått medan hål och uttag är sågade och borrade av oss. Plasten är svart av högblank typ.

Operativsystem

Alla utom den dator undertecknad använder har ett operativsystem, Windows 10 Home. Undertecknads dator är försedd med möjligheten att enkelt byta SSD-hårddisk med olika operativsystem. I detta fall placeras hårddisken i datorn enkelt genom en lucka i fronten. Vi valde Windows 10 Home efter att vi testat flera olika windows 10-uppsättningar. Vi upplevde att Home är snabbare, mindre komplicerad och kör mindre antal processer. Det är bättre så och att lägga till det vi behöver senare.

Hur blev den

Resultatet blev otroligt bra. Från att man skriver in lösenordet ( krypteringslösenord, det är det första man ser) till att man kan börja jobba i Windows tar det under 5 sekunder. Kom då ihåg att de är krypterade vilket tar längre tid att starta upp. Startar man Openoffice Writer är den uppe och klar att använda innan du hinner släppa musknappen. För övrigt tog det 4,5 dygn att kryptera en av datorerna. Det är skönare än vi väntat att låta allt finnas på framsidan av datorn. En liten manöver med handen och du har en ny maskin kopplad till datorn.

Bilder

Bilderna får tala för sig själva. Vill dock påpeka att vi under bygget testade med delar som vi inte senare använde. Vi ville inte äventyra de dyrare delarna under bygget. Därför stämmer inte alla bilder exakt med hur det sedan blev.

 

20150618_122129

Översidan av datorlådan får representera plasten som ingår i lådan.

x

20151029_213850
Uppsågning av de hål som behövs

x

 

20151117_234748

x

x

20151117_234916

x

x

20160412_175925

x

x

20160412_180239

x

x

20160412_180248

x

x

x

20160412_184354

x

x

20150619_010404

x

x

 

x

20150619_004949

x

x

20150619_005013

x

x

20150619_005028

x

x

20150619_005103

x

x

20150619_005133

x

xx

 

 

20160713_012519

x

x

 

 

20160714_010256

x

x

 

 

x

20160718_105121

 

x

xx

 

 

20160718_105219

x

x

 

 

20160718_105240

x

x

 

x

 

 

20160718_105347

x

x

 

20160718_105918

 

 

x

REDAKTÖREN

x

I folkets intresse ©