Creeper MediaCreeper

Organ för SIG-gruppen - Rebellisk på riktigt

Flashback – Vårt lobbyarbeta börjar ge resultat

Först några ord om vår tystnad

Vi säger inget om vårt arbete utom när vi tjänar på att berätta. Vi kan också berätta om någon utom vår kontroll berättar om sådant vi jobbar med på sådant sätt att det kan påverka resultatet. Vi har också ett tryck mot oss att berätta lite om hur vi jobbar och vad för resultat vi uppnått. Följande arbetsuppgift kan vi inte längre hålla tyst om av ovanstående orsak(er):

Vi började lobba

Efter lite trevande inledning av vårt arbete mejslades det snart ut en linje med några punkter vi jobbar efter. De punkterna har sedan en liten tid minskat ytterligare då vi sorterat ut de punkter som ger minst i förhållande till arbetsinsats, mer om det i en senare artikel. En av punkterna som vi tycker ger bra resultat på sikt är lobbyverksamhet. Det har vi sysslat med sedan våren 2013.

Lobbinginstanser

De vi lobbat mest mot är Regering, Riksdag, Rättsväsendet, Kommuner, olika arangörer och sökmotorer. Vi har även lobbat mot annonsörer till Flashback även om det inte är ren lobbing. Utöver detta har vi talat med diverse folk på ledande platser i samhället och på marknaden.

Mycket korrespondensens

Till dags datum har vi skickat mer än 4.000 mejl till de instanser som nämns här ovan och fått mer än 1.700 svar. Vi har inte fått ett enda negativt svar utom några från Flashbacks annonsörer. Vi har föreslagit ändringar i lagar, främst BBS-lagen. Vårt förslag lästes upp i KU hösten 2015 och vad vi förstått bygger en del av de lagändringar som föreslås på det förslag vi lobbat om. De flesta är som sagt tillmötesgående. De vi upplever som helt omöjliga men över lag inte otrevliga att tala med i dessa frågor är folk inom rättsväsendet utom polisen på högre nivåer som inte alls är omöjliga att tala med. Vänligast och mest intresserade av vad vi har att säga tycker vi att folk i Riksdagen är och där har vi nått viss framgång men som ännu inte går att mäta. Men det finns resultat som går att mäta:

Google

Vi har upprepade gånger diskuterat med folk inom Google om vikten att spärra hatsajter från att vara sökbara. Vi jobbar mest med att få Flashback stoppat men har även nämnt andra sajter. Våra mätningar visar att redan i mitten av 2015 började Google plocka bort vissa trådar på Flashback från sina sökresultat. Vi fortsatte och kommer att fortstätta lobba mot Google i att få bort trådar från sökresultatet. Orsaken till att hela trådar tas bort beror på att sökresultaten kan ända på sig och vissa postare på Flashback slutar inte att posta i en tråd utan kan hålla på mycket länge. Vi förordar då att man blockerar hela trådar i stället för enskilda inlägg. En tråd kan exempelvis blockeras om någon i sin signatur har kränkande text. Alla trådar som denna person postar i kan då riskeras att bli blockerade i Googles sökresultat. Än så länge blockeras inte trådar där någon enstaka kränkning görs men vi jobbar också för att sådana trådar skall blockeras.

Flashback har upptäckt

2016-06-22 uppmärksammades på Flashback att hela trådar blockeras i Goggles träffar. En tråd skapades på Flashback där detta diskuteras. Det var bland annat det som föranledde oss att berätta att vi lobbat för blockeringar sedan mitten av 2013 och det känns oerhört skönt att se resultatet av vårt arbete. I skrivande stund är det nära 200 trådar som blockerats i Google men vi fortsätter enträget att föreslå trådar för blockering.

x

REDAKTÖREN

x

 

zemfira – Stämd av Poseidon och fälld

Betalade inte hyran

Under en följd av månader betalade inte zemfira hyran i bostadsbolaget Poseidon AB. Poseidon delgav upprepade gånger till zemfira att hon måste betala de förfallna hyrorna för att inte avhysas. zemfira svarade med att utebli med ytterligare en hyresbetalning. Hon svarade alltså aldrig Poseidon och betalade aldrig när inkassobolag försökte driva in hyresskulden.

Stämning

zemfira stämdes inför Göteborgs Tingsrätt (T 5423-15) av Poseidon men svarade inte heller nu. Vid första förhandlingen uteblev zemfira och en så kallat Tredskodom förordades av Poseidon. Treskodom är en dom som faller om den stämde uteblir eller på annat vis försvårar för rätten.

Dom

zemfira dömdes att avhysas från lägenheten och att betala förlupna hyror tillika diverse ersättningar till Poseidon enligt följande (namnet har byts ut mot hennes alias på Flashback):

  1. zemfira ska avflytta från den av henne förhyrda bostadslägenheten på Sandspåret 19, Angered, objektsnummer 030-00941, samt därtill tillhörande förrådsutrymmen. Domen får i denna del verkställas utan hinder av den inte vunnit laga kraft.
  2. zemfira ska till Bostadsaktiebolaget Poseidon betala ett kapitalbelopp om 11.827 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på – 3 932 kr från den 31 december 2014, – 3 932 kr från den 31 januari 2015, – 3 963 kr från den 31 mars 2015, allt till dess betalning sker.
  3. zemfira ska ersätta Bostadsaktiebolaget Poseidon med 3 963 kr per månad med förfallodag den siste var månad från och med den 30 april 2015 till dess dom meddelas i målet jämte ränta enligt 6 § räntelagen från respektive förfallodag till dess betalning sker. Enligt beräkning ger detta en summa på ca 7x 3 963kr= 27.741 kr
  4. zemfira ska till Bostadsaktiebolaget Poseidon betala skadestånd med 12.850 kr.
  5. zemfira ska ersätta Bostadsaktiebolaget Poseidon för inkassokostnad med 180 kr.
  6. zemfira ska ersätta Bostadsaktiebolaget Poseidon för rättegångskostnader med 8.200 kr, varav 5 400 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt lag.

zemfiras underlåtelser kostade henne alltså 60.798 kr. Till detta kommer ränta som läggs på summa för varje månad tills skulden är betald. Summan springer lätt upp i hundra tusen och därifrån till flera hundra tusen tar det några år, dvs med den betalningsmoral zemfira visat kommer hon vara försedd med betalningsanmärkning för resten av livet och med en skuld som kan närma sig en miljon.

Flyttade till Serbien

zemfira flyttade till Serbien under processens gång. Hon flydde alltså undan rättvisan utan tanke på konsekvenser. Konsekvensen blir möjligen en livslång skuld som kommer att växa till ohanterlig storlek och att hon inte kommer att kunna hyra en ny lägenhet.

Ny lägenhet

Tillbaka till Sverige i början av 2016 hade hon bara efter några månader en ny lägenhet på:

Tycho Brahes gata 6 lgh 1002
415 17 Göteborg

Väntetiden för att få lägenhet i Göteborg ligger på runt 3 år. Hur zemfira fått lägenhet på bara några månader och med hyresskulder visar att det möjligen föreligger andra arrangemang kring lägenheten.

Det skall kosta att näthata

När hon kontaktas visade hon inte någon som helst ånger än mindre bad om ursäkt. Vi får återkomma när vi talat med den nya hyresvärden, Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co. Förmodligen kommer hon ångra sitt näthat och att hon inte bad om ursäkt.

x

REDAKTÖREN

x

Flashback – Travel Forum har bättre regler

Travel Forum

Travel Forum ägs av Flashback Media Group AB. Alltså samma företag som äger Flashback forum. Företaget är egentligen ganska obetydligt och ägs av Jan Axelsson, samma person som är admin på Flashback forum. Travel Forum är direkt kopplat till Flashback forum. Till och med medlemmarna på Travel Forum har samma namn och samma avatar som på Flashback forum.

Reglerna

Reglerna på Travel Forum ser ut så här:

Travel Forum är en webbplats för dig som är intresserad av resor. För att bibehålla ordning och trevlig stämningber vi alla att följa dessa enkla regler.

  • Det är inte tillåtet att förolämpa eller förlöjliga någon medlem. Angrepp på person, etnisk tillhörighet eller religion är inte tillåtet.

 

  • Diskussioner i forumet skall handla om resor eller reserelaterade ämnen. Alla inlägg ska göras med omtanke och respekt. Var saklig när du diskuterar. Kom ihåg att alla har rätt till sin egen åsikt.

 

  • Det är inte tillåtet att ladda upp bilder som är pornografiska eller stötande. Det är inte heller tillåtet att ladda upp bilder som du inte har upphovsrätten till.

De kan om de vill men de vill inte för Flashback forum drar in pengar på andras lidande, miljoner dessutom. En bra metod för att försvåra för Flashback är att söka kontakt med annonsörerna på Flashback. Flera annonsörer blir förvånade att de annonserar på Flashback, deras policys tillåter inte det. Om alla annonsörer försvann från Flashback skulle forumets dagar vara räknade därför uppmanar vi alla att mejla annonsörerna om detta.

x

REDAKTÖREN

x

Bahnhof måste lämna ut uppgifter till polisen

Kriminellt företag

Internetleverantören Bahnhof har lämnat ut uppgifter om sina kunder vid mycket grova brott men alla andra brott har Bahnhof konsekvent vägrat hjälpa till att beivra brott. Bahnhof har alltså valt att ställa sig på brottslingarnas sida och att till varje pris skydda dem likt vilken kriminell organisation som helst.

Är nu tvingad att lämna ut uppgifter

En dom i Kammarrätten säger nu att  Bahnhof är tvungen att lämna ut uppgifter, och det oavsett brottets eventuella påföljd. Kammarrätten går alltså på Post- och telestyrelsens linje i den långdragna tvisten och tvingar Bahnhof att lämna ut uppgifter från och med 23 juni när polisen så begär det. Domen gäller alla operatörer, men bara Bahnhof har vägrat bidraga med att brott klaras upp. Bahnhof har vänt sig till EU-domstolen med frågan för att få fortsätta att neka polisen hjälp.

Jon Karlung, VD för Bahnhof säger:

Rätten till ett privatliv är för viktig för att helt överlåtas till juridiken. Därför jobbar vi med att ta fram tekniska system som skyddar sekretessen för vanliga användare. Det är ju personlig integritet som är vår ledstjärna

Jon Karlung ljuger alla rakt upp i ansiktet, det räcker att titta på Flashback som hostas av Bahnhof, där är det tvärt om, hänga ut, förtala och förnedra människor å det värsta görs flera gånger i minuten dygnet runt och det har gjorts så i snart 20 år. Både vuxna, barn, döda och handikappade förnedras på ett sätt som får folk att begå självmord eller stå utan arbete, lägenhet och många andra problem för resten av livet.

Visa att du menar allvar Jon Karlung! Stoppa eländet som pågår i dina servrar!

Om du inte stoppar det kommer de förnedrade en vacker dag att själva stoppa skiten! Rättsväsendet har vi vänt ryggen, de är bara intresserad av att gå emot Riksdagens beslut om lagar genom juridiska krumbukter.

Mer om detta: Datormagazin

x

REDAKTÖREN

x

Mejl-sökprogram

Nytt datorprogram

Vårt nya datorprogram närmar sig slutskedet i utvecklingen. Programmet kommer att kunna samköra olika listor med mejl-adresser. När programmet hittar samma mejl-adress på fler platser än en kommer alla uppgifter i mejl-adressens närhet kopieras och postas i en lista. Uppgifter som kan komma i fråga är namn, alias, personnummer mm.

Samköras med Flashbacklistan

Tanken är att vi skall samköra mejl-listan från Flashback (mer än 40.000 mejl-adresser ) med listor ur databaser vi samlat på oss. Vi har hundratals varav i nuläget 16 st är intressanta från vår synvinkel, dvs att hitta personerna bakom alias på Flashback.

x

REDAKTÖREN

x

 

Windows – kontroll

Svårt att hitta

Windows olika kontrollmöjligheter är av någon underlig anledning väl utspridda och svåra att hitta. Men det finns ett knep som samlar allt i ett fönster.

Skapa ny kontrollpane

1: Börja med att skapa en ny mapp:

1

 

2: Byt namn på mappen till GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

3: Mappen ändrar genast utseende till detta:

2

 

4: Klicka på nya mappen och detta dyker uppa

c d e f h i j k l m n x

Lägg märke till siffran längst ner, ”280”. Den nya kontrollpanelen samlar alla 280 olika inställningspanelerna på en plats.

x

REDAKTÖREN

x

MrsMagoo – Förtalsmaskinen

Denna artikel är av en typ som byggs på efter hand. Vid varje ny påbyggnad läggs den som ny artikel.
Det är så här vi kommer att presentera de värsta näthatarna på Flashback i fortsättningen så ni vet vad ni har att vänta.

MrsMagoo och förtal

Vad säger MrsMagoo om förtal och den privata intrigiteten? Hon citerar medgivande Dagens Nyheter text om förtal (det fetade):

2010-11-04-1507a

MrsMagoo håller alltså med om att svensk lagstiftning inte skyddar privatpersoner tillräckligt bra. Hon håller också med om att privatlivet är heligt och skall skyddas av staten. Vi håller faktiskt med om detta och kan tänka oss att hjälpa till att få stopp på alla de som kränker privatpersoner!

Lever hon som hon lär

Lever MrsMagoo som hon lär eller har hon egna regler? Svaret på frågan är att hon skiter fullständigt i privatpersoners helgd och går på som en slåttermaskin mot alla. Läs här nedan och begrunda. Möjligen kommer vi att censurera vissa förtal då de kan skada privatpersoner:

 

Fortsättning följer…

x

REDAKTÖREN

x

MrsMagoo – Hets mot folkgrupp

Denna artikel är av en typ som byggs på efter hand. Vid varje ny påbyggnad läggs den som ny artikel.
Det är så här vi kommer att presentera de värsta näthatarna på Flashback i fortsättningen så ni vet vad ni har att vänta.

BBS-lagen

Brott mot folkgrupp ingår i den så kallat ”BBS-lagen” eller som den egentligen heter ”Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor”:

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
/../
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Ägaren eller den som har tillsynen över ett forum (Moderatorer) måste alltså radera innehåll som bryter mot ovanstående (allt i lagen är inte citerad här ovan). Flashback och dess moderatorer begår alltså systematiskt brott genom att låta hets mot folkgrupp stå kvar.

Om brott mot allmän ordning

Postaren själv har dock ansvar för sin egen post som i detta fall genom ”Hets mot folkgrupp” genom lagen 16 kap. Om brott mot allmän ordning paragraf 8:

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Begår MrsMagoo hets mot folkgrupp

Jo, det kan man lugnt påstå. Hon begår inte bara brottet  ”Hets mot folkgrupp” i förbifarten. Hon gör det oerhört utstuderat och på ett sätt som sårar folk mycket illa i de drabbade grupperna. Läs själv här nedan för att konstatera hennes brott mot lagen:

Här säger MrsMagoo att alla rasister skall sitta i fängelse eller på mentalsjukhus och i inläggen längre ner visar hon med eftertryck att hon själv är en rasist och borde då alltså ”sitta i fängelse eller mentalsjukhus”. Man kan fråga sig hur en person kan fungera så här. Helt utan att skämmas kan hon i två olika postningar påstå helt olika saker. Hon använder sig ofta av ordet ”fakta” för att trycka ner medskribenter men struntar själv fullständigt i innebörden:

2010-10-08-0043

 

Varför raderar inte Flashback nedanstående poster och liknande på sitt forum? De begår brott mot BBS-lagen! Förövrigt är påståendet om IQ rena lögnenen och till detta kommer att IQ-tester inte är ett mått på en individs intelligens utan mer ett mått på hur övad man är på att lösa uppgifterna som ingår i testet. Om IQ fungerat kan man undra om MrsMagoo lyckats nå över den nivå hon påstår folk från medelhavsområdet har i genomsnitt, jag är tveksam.

2010-10-17-1949

 

MrsMagoo borde polisanmälas för hets mot folkgrupp. Läs själva och döm:

2010-10-17-2017

 

Texten MrsMagoo åstadkommer tyder på någon med problem.

2010-10-18-0140

 

MrsMagoo tycker att fysiskt våld mot folk hon tycker är lågbegåvade är ett bra sätt att straffa folk utan rättvisans inblandning. Hon tycker alltså att pöbelmetoder är en framkomlig väg.

2010-10-18-0859

 

Här visar hon än tydligare att böbelmetoder med lynchning är helt ok.

2010-10-18-0916

 

Här namnger hon också en privatperson väldigt nervärderande som bara MrsMagoo kan göra.

2010-10-18-2111

 

Förutom förskräcklig hets mot folkgrupp ger hon sig, fullständigt hämningslöst, också på sina medskribenter.

2010-10-19-1050

 

MrsMagoo anser på fullt allvar att man kan avgöra på en persons utseende om en person dagligen kommer att begå våldsbrott. Jesus, säger jag, så korkat…

2010-10-19-1105

 

Här hänger hon också ut en person igen och ger sig ytterligare på en medskribent i mycket nedsättande ordalag.

2010-10-19-1234

 

Det blir nästan komiskt när MrsMagoo kallar vissa invandrare för svagbegåvade med tanke på hennes ojämförligt barnsliga skrivande.

2010-10-30-1701

När Mrsmagoo tar ord som ”rättvisa skall råda” med sin penna når det komiska till oanade höjder. Kan undra vad hon menar med ”Rättvisa skall råda”? Är det ett hot?

2010-10-30-2309

 

Fortsättning följer…

x

REDAKTÖREN

x

 

Näthat skall bort säger EU

Håller med

De stora aktörerna har i en uppgörelse med EU är överens om att näthat och andra brott på nätet skall tas bort inom 24 timmar. De som var med i uppgörelsen var Facebook, Twitter, Youtube och Microsoft. Apple ville inte ställa sig bakom uppgörelsen men har lämnat dörren öppen för att ansluta sig.

Gäller det sökträffar också

Om överenskommelsen gäller sökträffar som innehåller näthat i olika former ligger band annat Flashback illa till i att få träffar på Google. Källa: Ny Teknik

Operatörer blockerar reklam

Operatören ”Tre” håller på att sjösätta en funktion som blockerar alla reklam för sina surfare. Funktionen skall tydligen vara aktiv som standard och användaren måste aktivt stänga av den om det inte gillas. Om det blir ett försäljningsargument för ”Tre” kommer fler att följa efter. Om det flesta kan surfa utan att se reklam kommer flera reklamfinansierade sajter att gå under. Det gäller i högsta grad Flashback.

Två kommande fullträffar

Två motgångar för hatsajter på rad. Vad kommer härnäst? Kanske kan folk återta internet till vad det en gång var?

x

REDAKTÖREN

x

GöteborgsPosten skriver om SIG-gruppen

Skrivit en artikel

I samband med att vi letat upp hackare som förstört för en kvinna under ca tre år och att det nu skall bli rättegång mot dem har GöteborgsPosten skrivit en artikel i papperstidningen 2016-05-29.

flashback

SIG-gruppen

Det är första gången vår grupp, SIG-gruppen, omnämns vid namn i samband med att vi hjälpt den drabbade kvinnan att leta upp dessa personer. Den äldre av dem hittade vi och kunde bevisa att det var rätt, den yngre hittade vi också men kunde inte då bevisa att det verkligen var rätt. Efter att polisen hittat ett icke anonymiserat ip-nummer som loggat in på ett gmail-konto kunde polisen hitta honom. Det visade sig då att vi redan ett år tidigares hade hittat rätt person.

Lång hackig utredning

Kvinnan polisanmälde hacket på hennes forum och fortsatte att polisanmäla de flesta andra brott dessa killar gjort sig skyldiga till. Polisen tycktes inte jobba med det, men kvinnan gav sig inte utan fortsatte att bearbeta polisens utredare. Kvinnans målmedvetna vilja tillsammans med ca 100 Mb material fördelat på 811 filer som SIG-gruppen tagit fram och avslöjandet av huvudmannens identitet fick polisen att börja utreda ärendet. Polisens utredning pågick i uppfattningsvis 2 år pga den äldre killens nekande innan det lossnade då de hittade ip-numret till den yngre killen som också är den egentliga hackaren. När han hämtades av polis avslöjade han allt och den äldres nekande tappade trovärdighet i så måtto att åklagaren valde att åtala. Rättegången äger rum i Kalmar Tingsrätt 2016-06-01.

Mer på gång

Vi jobbar långsiktigt, vissa jobb kan ta flera år, men det kommer med tiden att visa sig att vi kan hitta vem vi vill. Artiklar har skrivits tidigare där det var vi som avgjorde fallen utan att vår grupp nämnts. Mer artiklar av media kommer att publiceras som bygger på vårt arbete men vi kommer fortfarande långt ifrån säga att det var vi som gjorde det. I flera fall finns det och har funnits anledning att konsekvent förneka att det var vi som gjorde det. Vår belöning är vetskapen att det var vi som fick det att bildligt svida i skinnet på dårarna och mer bildlig sveda kommer, lita på det!

x

REDAKTÖREN

x

I folkets intresse ©