Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

22 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

ALLA ARTIKLAR

Google – Borttagna sökträffar återkommer

Vi har under 6 år, främst sedan EU-domen 2014 ”Rätten att bli glömd” ihärdigt genom Google raderat sökträffar till oss själva men också för andra. Vi har dock upptäckt att efter några månader är sökträffarna tillbaka igen som föranlett oss att återigen radera sökträffar genom Google. Det har varit och är ett arbete utan slut. Vi misstänker att Google gör detta medvetet, de har tvingats mot hot om miljardböter att radera sådant de inte vill ta bort. De löser dock problemet som en pojke i undre tonåren genom att i smyg vara olydig och lägga tillbaka sökträffar som tagits bort …
Läs Mer
/ RÄTTSVÄSENDET

Flashback – Spelföretag som saknar omdöme

I vår kamp mot förstörelsen av människor på Flashback mejlar vi annonsörerna för att få dem att inse hur illa det står till med Flashback. De flesta svarar att de inte annonserar där eller vill synas på det forumet. Det är deras reklam affiliate som låtot annonserna visats där. Ofta skriver de i sina svar att de skall tala med affiliateföretaget att de i fortsättningen inte vill att deras annonser visas där. Rötäggen Bland dessa spelföretag finns det riktiga rötägg som gör rejäla bottennapp. Vi mejlade ett företag som kallar sig för ”Svedala Casino” och fick följande svar: Hej SIG-gruppen, …
Läs Mer
/ HATET SAJTER

Förtal, är det olagligt

Förtal eller bara diskussioner i journalistiskt intresse På nätet, som exempelvis Flashback eller på enkla bloggar tar man sig rätten att säga vad man vill om de personer som misstänks begått brott, någon de tycker illa om eller bara för att de kan. Ofta är det vidrigt svammel man vräker ur sig och lika ofta är det inte alls sant. Var går gränsen där det man vräker ur sig börjar bli olagligt? Detta är frågor som ställs på nätet och som samma personer ofta svarar på själva. Svaren varierar från att det är självklart man får skriva så, det är tillåtet att skriva …
Läs Mer
/ RÄTTSVÄSENDET

SIG-Teknik – Hitta alias genom idiolekt

När vi letar efter identiteter till anonyma alias lägger vi mycket vikt vid språket, hur de skriver, vad de skriver om och vad de inte skriver om. Vi tittar också på ovanliga ord och meningar. Det en anonym skriver om sig själv kan vara bra att använda i utredningen men kan också ofta vara dimspridning som syftar till att villa bort eventuella som letar efter denne. Hur de skriver är alltså mycket viktigt. Vi anser att det går bevisa vem som gjort ett antal inlägg bara genom att se hur personen skriver. Svenskt rättsväsende använder inte det som en metod …
Läs Mer
/ SIG-TEKNIK

Näthat – En definition

Många använder begreppet näthat men få vet vad det egentligen betyder. Av de som använder begreppet kan vara både motståndare mot näthat och näthatare. De lägger olika betydelser i ordet näthat, exempelvis anser näthatare ofta att avslöja deras identitet är näthat, avslöja deras näthat är näthat, att försöka få dem att sluta näthata är näthat, skriva om näthat är näthat och mycket mer. Alltså ganska vrickat men så ser en del av dem på det. De som motarbetar näthat vet inte alltid heller vad näthat är, de använder oftast sådant de tycker är näthat när de motarbetar. Ibland har de …
Läs Mer
/ HATET ÅTGÄRDER

Flashback – Mathias Egarth är hittad

Jan Axelsson, Angelina Maccaron och Mathias Egarth fick skyddad id när OG:s ledare Denho Acar påstod att spåren till de som hackade hans mejl gick till Jan Axelsson. När Original Gangsters hemsida hackades stals ledaren Denho Acars mejl och lades ut på Flashback. Acar utfäste en belöning på en halv miljon kr till den kunde hitta hackarna. Han påstod sedan att spåren ledde till Jan Axelsson. Jan Axelsson, Angelina Maccarone och Flashbacks annonssäljare Mathias Egarth fick kort efter detta skyddade personuppgifter. Det är Jan Axelsson och Angelina Maccarone som äger forumet Flashback. Mathias Egarth är en anställd annonssäljare och styrelsemedlem i …
Läs Mer

Bloggar – Cattasbubbla – Just read it!

Denna gång granskar vi Cattasbubbla – Just read it! Ägaren kallas kort och gott för ”Catta” bland vänner och det namnet har bloggen fått ärva. Catta tycker hon befinner sig i sin egen lilla bubbla därför heter bloggen ”Cattasbubbla”. Besöksantalet verkar variera mycket beroende på inlägg. Just nu kan besöksantalet ligga på mellan 20-100/dygn medan det tidigare låg på över 100/dygn. Med vissa inlägg kunde besöksantalet kanske gå upp mot 400-500/dygn men det är bara ett antagande. Var ligger Cattasbubbla Bloggen ligger på www.one.com i Danmark, dvs samma webbhotell som denna nättidning. Uppsåt Bloggens uppsåt får Catta själv beskriva:

/ GRANSKNING INTERNET
ifolkets.intre.se

Rättsgrupper – är hatgrupper

[Den de vill få vårdnaden över är den verkliga förloraren] Under de år vi jobbat mot näthatet har vi då och då stött på de två grupperna som skjuter skarpt från höften utan att sikta. De kallas ”Papparättsgruppen” och ”Mammarättsgruppen”, dvs två diametrala rättsgrupper. Egentligen är det ett virrvarr av grupper och personer. Det behöver inte ens vara bara pappor på ena sidan och bara mammor på andra sida. Det finns alltså ingen kristallklar gräns mellan dessa grupper eller mellan deras åsikter. En del av dessa grupper är en rättsgrupp bara då och då medan en del är rättsgrupp på …
Läs Mer
/ HATET PÅ NÄTET
ifolkets.intre.se

Kalmar Tingsrätt motverkar Flashback

Flashback publicerar smaklöst  bilder ur rättsdokument på döda barn. Barnen som mördades i Arboga har målats som clowner och en tävling utlystes om vilken bild är roligast. På ungefär samma sätt har Flashback gjort med flera andra döda barn, som exempelvis den lilla flickan Engla som mördades när hon första gången skulle cykla ensam. Men det gäller inte bara barn, också misshandlade kvinnor behandlas på samma sätt av kvinnohatare på det i stort sett kvinnofientliga Flashback. Bilderna kommer från polisens förundersökningar som är offentliga handlingar. Det här är bilder som kommer att ligga på internet i evinnerlig tid, säger lagman …
Läs Mer
/ RÄTTSVÄSENDET

EU – Stärker visselblåsarnas ställning

Ett godhjärtat gäng skrev till oss ”Eftersom ni är de enda som offentligt eftersöker och publicerar de fasansfulla följder Flashback-stalkning har, så är ni visselblåsare”. Vi kan i vissa fall sägas vara visselblåsare och i den rollen stärks vi av den nya lagen som uppmuntras gälla hela EU. Det förslag som läggs fram i dag kommer att säkerställa ett EU-omfattande skydd för visselblåsning i fråga om överträdelser av EU-lagstiftningen på områdena för offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet. miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, integritet, skydd av personuppgifter och säkerhet …
Läs Mer
/ RÄTTSVÄSENDET

Laddar…

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.