Creeper MediaCreeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Feminism och näthat

Förord

Denna artikel är inte på något sätt en artikel om feminismens historia. Den handlar om feminismens näthat som vi sett den med en grov inledande förklaring, delvis hur man såg på det förr, till det feministiska näthatets uppkomst i den form vi avser visa. Det finna fler former av näthat från kvinnor likaså finns det män som bara ger sig på kvinnor i ett ensidigt hat men det får vi visa i andra artiklar. Det behövs alltså inga avtvättade akademiska tillrättavisningar gällande den feministiska historien. Artikeln skall inte heller förstås så att vi är emot feminism, tvärt om är vi för all form av möjlig jämställdhet mellan alla människor oavsett vem och varifrån.

Olika löner och mansjobb

Det talas ofta om feminism men sällan om vad det betyder. De flesta idag påstår sig vara feminister som en käckt grupp man bara måste tillhöra. Det är ju ”inne” nu.
Efter kriget var kvinnor helt enkelt kvinnor och män var riktiga män. Efterhand som kvinnor också tog typiska mansjobb inom LO-grupperna ställdes kravet från arbetarkvinnorna att de också skulle få samma lön som männen.  Förr i tiden, när män var riktiga män, hade kvinnorna alltså ett annat lönesystem än männen. Deras löner låg alltid en bra bit under männens för samma jobb, och fortfarande fick de inte jobba med arbeten som ansågs för farliga för kvinnor. Dessa farliga jobb var männens alibi för att de var just riktiga män. De hade till och med inskrivet i avtalet att män var riktiga män, dvs i avtalet stod klart specificerat vad kvinnor inte fick jobba med.

Hemma i friden var mannen mer frid

I hemmet var det alltid kvinnan som lagade mat, städade, skötte om barnen osv. I mannens lott stod att vara överhuvud i familjen, läsa dagstidningen, sova en stund och vara allmänt ledig. Vissa tyngre jobb i hemmet kunde mannen ta itu med. Inte för att det var hans jobb utan för att det var ett utmärkt tillfälle att visa att mannen var en riktig man. Naturligtvis gick mannens urtidsgener igång om familjen hotades. Då ställde han sig framför familjen och tog smällen, som en riktig man. Det kunde vara att reparera bilen eller öppna dörren om det var en okänd utanför.

Medelklass

Inom medelklassvärlden var situationen en helt annan. För det första blandades sällan medelklass och arbetare i familjebildningar, det var oerhört sällsynt. Både mannen och kvinnan i medelklassfamiljen var alltid båda medelklass, kom ofta från akademiska familjer och talade ett annat språk än arbetarfamiljen. De hade båda akademiska yrken tills de fick barn. Barnens intåg gjorde att medelklassfamiljen började likna arbetarfamiljen, båda gruppers fruar var hemma med barnen. På manssidan skilde sig grupperna åt. Inom arbetargruppen var männen riktiga män medan medelklassmännen var fjantar, om man frågade arbetarmännen på den tiden. ”Fjantarna” tjänade dock i regel mer pengar än arbetarmännen.

Utvecklingen gick

Som alltid utvecklades samhället, produktionen, administrationen och familjelivet. Så gott som alla arbetade och arbetsuppgifterna blandades mer och mer mellan män och kvinnor. Krav ställdes på att kvinnor skulle ha samma betalt som männen. Efterhand ökade lönerna mer för kvinnorna än männen, ofta genom styrmedel som förhandlades fram av arbetsmarknadens parter. I hemmen började de riktiga männen bli riktiga på riktigt genom att dela bördan. Delad börda betyder inte alls att mannen och kvinnan gör exakt hälften av varje syssla, det var förbehållet medelklassen. I arbetarfamiljerna gjorde man inte samma saker men de gjorde lika mycket. Den som var bäst på matlagning lagade maten medan den som var bäst på att byta olja på bilen gjorde det osv. Man kan säga att vi var i stort sett jämställda vid denna tidpunkt utom vad det gällde löner inom medelklassvärlden. Inom arbetarleden var man oftast kollektivanställd med kollektiva öppna löner. I avtalet stod inget om att kvinnor skulle ha mindre lön än männen. Samma jobb samma lön var i stort sett klart. Kvinnodominerade arbetsplatser kunde dock ha och har fortfarande lägre löner än motsvarande för män. Lönesystemet inom medelklass(tjänstemanna)sektorn var helt annorlunda. Man var personligt anställd och hade en personlig lön som var hemlig. Detta system medgav olika lönenivåer för samma jobb. Tanken var att man skulle få lön efter prestation. Dvs, den som tjänar mer i en grupp med samma jobb har antingen jobbat längre tid eller presterade bättre. Så var det tänkt men så fungerade det inte fullt ut. Var du kompis med chefen hade du alltid lite mer i betalt än de andra och om du var kvinna hade du alltid lite mindre än de andra oavsett vad du presterade.

Olika feminism

Arbetarfeminism betyder att män och kvinnor hjälps åt att bli jämställda. Det betyder att man respekterar varandra och vårdar varandras åsikter och kunnande. Det betyder att de gör det tillsammans och de förstår tillsammans den egentliga problematiken med jämställdhet som att klara en familj ekonomiskt utan partner, diskriminering i typiska manliga yrken, deltidsanställningar, barnpassning eller att få pengarna att räcka hela månaden och mycket mer problem som oftast ligger på det praktiska planet.
Medelklassfeminism betyder strävan efter bekräftelse i arbetslivet och andra trivialiteter som lyfts till de viktigaste ting. De förstår inte problematiken med jämställdhet. Medelklasskvinnorna har oftast ingen kontakt med eller kännedom om kvinnodominerade yrkesgrupper där man brottas med problem som bland annat deltidsanställningar, barnpassning eller att få pengarna att räcka hela månaden. Sådana problem intresserar inte medelklassfeministerna. Deras intresseområde är inte alltid feministiskt utan det handlar mer om kvotering till allt, jämställd bekräftelse och att mannen skall byta olja på bilen men hemma skall alla sysslor delas exakt lika. Detta bidrar till att medelklassfeministen ser helt andra problem med jämställdheten än vad de andra ser och som är kopplad till en bättre ekonomi och god utbildning. I arbetarkvinnornas sätt att lösa problemen ingår männen som medarbetare till lösningar och ibland tas frågorna upp i större grupper som i fackföreningar mm.
Medelklassfeministen med bra utbildning och därmed större ekonomiska resurser löser problemen med att rikta sin ilska mot männen inte sällan skrikande ”död åt alla män”, ”män är talibaner”, ”män är ren ondska”, ”alla män är pedofiler” osv. De skapar speciella feministpartier, feministbloggar och deltar mycket aktiv i feministlobbyverksamhet för sina feministiska snedvridna ideal, ideal som arbetarkvinnorna inte förstår alls. Männen i deras liv låter dem syssla med detta precis som de tillät sin kvinnor förr i tiden gå på symöten med tanken inställd på att det är bra att de har något att göra eller för att de själva skall få mer egen tid. Ingenstans kan man se spår av verklig feministisk kamp för att alla kvinnor skall få de speciella kvinnoproblemen lösta.

Medelklassfeministiska kampgrupper

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har stor skuld i den fortsatta militanta kampen en del kvinnor för mot männen. De ansåg och anser helt felaktigt att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer på alla nivåer och överallt och som måste motarbetas genom att militant bekämpas. ROKS anser att män och kvinnor skall separeras i mesta möjliga mån och de propagerar hårt mot män, speciellt till kvinnor som råkat illa ut. ROKS har under åren blivit alltmer radikalfeministisk och rent fientligt inställd till män. En sådan syn drar till sig speciella medelklasskvinnor som ytterligare spär på den bilden. ROKS kvinnor utvecklades till extrema feminister, som tror eller trodde på lögner om bland annat manliga satanistiska pedofilnätverk. ROKS dåvarande ordförande, Ireen von Wachenfeldt, visade tydligt organisationens syn på feminism och män genom det kända uttalandet att ”män är djur”. Ur denna syn, och av bland annat dessa kvinnor, växte militanta medelklassfeministiska grupper fram som fokuserade runt ROKS brinnande hat till män. Till dessa grupper sluter sig även vissa män, ett litet antal vilsna arbetarkvinnor och av någon anledning en del hårdföra kvinnor som växt upp på barnhem. Medlemmarna består till viss del av högutbildade akademikerkvinnor av olika slag som tillsammans skapar en stor kunskapsbas och flera viktiga kanaler upp i maktens korridorer som gav dem ett utomordentligt övertag som under åren gjort skillnad. Grupperingarna vred efterhand kampen mot att bara riktas mot män. I svåra skilsmässor fångade och fortfarande fångar de upp skiljsmässokvinnorna för att ”hjälpa” dem i kampen mot sina före detta män. Främst handlar det om att hjälpa till i vårdnadstvister. Inte sällan vittnar man till kvinnans fördel i sådana tvister och med den auktoritet och kontaktnät dessa välutbildad kvinnor besitter kan ett sådant vittnesmål vara avgörande för domar. Dessa medelklassfeministiska kampgrupper utnyttjar sedan de skilda kvinnorna de har i sitt grepp till att förfölja och trakassera männen så illa att männen de tidigare var gifta med får sina liv helt förstörda. Dessa kvinnors ofta oberäkneliga och aggressiva läggningar var ett stort problem för deras grupper. En liten del av grupperna kunde bestå under lång tid medan de flesta föll sönder under oberäkneligheter eller delades i mindre grupper. En del av kvinnorna gick vidare på egen hand med sin militanta syn. Vissa enskilda kvinnor utanför dessa grupper jobbade på samma sätt med ett brinnande manshat men i egen regi. Personer kunde vandra mellan grupper och grupper slogs ihop eller delades. En del av dessa oberäkneliga personer, i eller utanför grupperingar, kunde till synes utan anledning plötsligt ”byta sida” för att slåss mot sina tidigare bundsförvanter. Denna typ av feminism är väsensskilt från den riktiga feminismen där män och kvinnor hjälps åt att bli jämställda, respekterar varandra och vårdar varandras åsikter och kunnande.

Medelklassfeministiskt näthat

Snart eller under tiden hittade de militanta medelklassfeministerna ut på nätet. Man började på forum och i bloggar riktigt illa förtala män som de förde sin kamp mot. De lade sig också till med gruppkannibalmetoder som gick ut på att också förtala kvinnor eller män som ville lämna deras grupperingar. Det spelade ingen som helst roll hur viktiga eller hur bra vänner de tidigare varit, de förtalade och kränkte dem extremt illa utan urskillning ändå. Efter några år var dessa grupperingar så illa sedda att ingen vill ha med dem att göra ännu mindre hamna i deras klor. De näthatade oerhört mycket. De hade och har flera konton per person i forum som gick in och stödde den egna uppfattningen. Det finns trådar på Flashback där militanta medelklassfeministerna kunde bestå av bara några få personer men dominera trådar med flera alias per person. De använder ord och meningar värre än någon annan och de drar sig inte alls för att hänga ut män de bara ogillade det minsta som pedofiler med personnummer och allt till mycket stora svårigheter i livet för de drabbade. Till stora stycken är dessa gruppers medlemmar, eller enskilda med samma inriktning, de absolut värsta och farligaste näthatarna som existerar. De kunde med förnöjsamhet slå ut hela familjer för all framtid.

Det tog lång tid

Av de som drabbades av dessa ”feminister” har flera lämnat nätet och försvaret av sin person åt sitt öde medan några få fortsatt envist att försvara sig. Försvaret mot dem med deras kontakter högt upp i samhället har tidvis varit hopplöst, som att gräva sig igenom ett berg med bara händer. Men gräver man målmedvetet tillräckligt länge kommer man till slut ut på andra sidan och vinner sin kamp som kan innebära början av medelklassfeministiska kampgruppernas fall.

REDAKTIONEN 1 och 3

USA vill att du lämnar ut dina lösenord

Lämna ut lösenord

Trump-administrationen i USA överväger nya regler som kommer ge myndigheterna rätt att kräva dig på dina lösenord till social media när du passerar gränsen in till USA. De vill kunna läsa vad du skriver och vilka kontakter du har med andra på nätet. John Kelly – ny chef för USA:s säkerhetsdepartement:

Vi vill logga in på deras sociala medier, med lösenord: Vad gör du, vad säger du?

Om resenärerna vägrar lämna ut sin lösenord blir det till att återvända med vändande plan.

Varför och hur

Varför vill pajasen Trump göra detta? Han borde vara tillräckligt försörjd av experter på området som kan tala honom för honom att det är omöjligt att veta vem som har vilket konto på sociala medier. Orsaken till att de vill ha inloggningsuppgifterna är förmodligen för att säkra att det är rätt konto de läser i. Det är dock lätt att fejka ett konto hos varje större aktör och ge lösenorden till dessa platser som bara innehåller allmänt enkelt snack. Man kan ju bland annat berömma USA och då främst Donald Trump så kanske man får en medalj på köpet.

Ett slag i luften

Bara tanken att avtvinga folk sina inloggningsuppgifter leder tankarna till värsta öststatsdikturen. USA spelar ett farligt kort här, de kan faktiskt bli av med den (falska) titeln ”friaste landet”. Inte ens Kina eller Nord Korea avkräver någon inloggningsuppgifter när man skall resa in i deras respektive länder. USA håller alltså på att sänka sig under Nord Korea i statlig kontroll över folks tänkande.
Det som USA vill uppnå är att hitta terrorister men terrorister är förmodligen de enda de inte kan hitta på detta sätt samtidigt som de försenar handläggningen och ödelägger känslig information för resenärerna. Terrorister tycks vara enormt mycket smartare än Trump-administrationen som mer och mer framstår som ett gäng knarkande hippies i sina försök till nya oövertänkta regler. Några av dessa nuvarande och kommande”regler” samt uttalanden är:

 • ta över resenärers inloggningsuppgifter
 • tvinga dig att öppna dator och mobiltelefon som de sedan läser (tillämpas idag)
 • inresestopp för personer från vissa länder
 • alternativ sanning
 • media ljuger
 • alla undersökningar som går emot Trump är falska

Skrupellösa metoder

I andra punkten att de kan ta ifrån dig dator och mobil samtidigt avkräva dig lösenorden eller pin-kod pågår redan idag och det gäller även USA:s medborgare. De tar utrustningen och försvinner bort för att läsa igenom materialet. Hittar de fler inloggningsuppgifter där loggar de också in på de plasterna för att läsa. De är främst ute efter privata meddelanden du skickat för att avgöra om du är en riskfaktor men också bilder på dig, dina nära anhöriga och dina vänner. De har också rätt att kopiera allt innehåll för senare behov.

Nasa-forskare tvingades öppna jobbmobilen

Tidningen The Verge berättar hur Sidd Bikkannavar, en USA-född forskare på Nasa:s Jet Propulsion Laboratory i Houston, blev kvarhållen i tullen tills han lämnat ifrån sig pinkoden till mobilen efter att han den 30 januari flugit hem från en tävling med solcellsdrivna bilar i Sydamerika.
Nasa:s anställde fick vänta i en halvtimme innan tulltjänstemannen kom tillbaka med mobilen.
I en tweet skriver Sidd Bikkannavar att Nasa-labbet nu forensiskt undersöker vad som skett med den.

Källa: NyTeknik

De som vägrat har först hållits kvar under flera timmar för att sedan visas tillbaka till utresezonen och för vidare resa hem igen. Experter säger att man inte kan lita på USA:s skrupellösa tjänstemän då de enkelt kan installera spionprogramvara i både dator och telefon. Samma experter säger att man absolut inte skall ljuga om sina konton på nätet inför dessa skrupellösa tjänstemän för det är ett allvarligt federalt brott som kan ge stränga straff. Experterna menar att res till USA med så ”rena” datorer och telefoner som möjligt. Gå inte ut på dina konton med dessa apparater för det ser tjänstemännen att du gjort och kan avkräva dig inloggningsuppgifter till dessa.

Diktaturer väntar på USA

Om förslaget att få tillgång till inresandes inloggningsuppgifter går igenom kommer flera diktaturer i Världen införa densamma. USA går alltså i spetsen för diktaturer för att genomföra det dessa diktaturer inte vågat tidigare. Men nu, när deras broder och försvarare tänker införa det, är det fritt fram. USA röjer alltså väg för diktaturer men det är i och för sig inget nytt.

Hemma i Sweden

Här hemma i Sweden tjafsar vi om det oskyldiga att IP-nummer skall sparas i 6 månader för att polisen skall kunna hitta främst utövande pedofiler. De som är emot detta skall ta en ordentlig blick på hur det görs i andra länder så förstår alla att vårt system är inte bara fritt det är också släpphänt. De, främst rasister och näthatare, som vill att vi skall ta hårdare tag mot brottslingar borde alltså vara positiva till att teleoperatörerna måste spara ip-uppgifter i 6 månader. Det är ju en så liten inskränkning av vår frihet att det vare sig syns, hörs eller märks men gör stor nytta i brottsbekämpningen. Det borde rasister och näthatare stödja eftersom de så ofta skriker om vårt lands släpphänthet mot brottslingar.

Läs mer: Ingenjör stoppades av USA-regler
Läs mer: It-jättarna: Trumps inreseförbud är olagligt

REDAKTIONEN 1

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

Förord 2017:

Denna artikel är ständigt aktuell så vi har beslutat att lägga fram den som första artikel vid jämna mellanrum. Under de år som gått har Flashback ändrat på en del detaljer. Strax efter att vi skickat ut detta dokument till mer än 600 mottagare, bla all media i Sverige, polisen, SÄPO, åklagare osv gick Bahnhof:s VD Jon Karlung ut i media och erkände att Flashback:s servrar står på Bahnhof. På grund av risken för kopiering var artikel tidigare i bildformat. Det är nu ändrat till textformat där länkar osv fungerar. Ursprungligen postad 2014-11-26.

Förord 2014:
Denna artikel är framtagen med början av januari 2013 och slutfördes i huvudsak Juli samma år. Några få tillägg har införts innan denna publicering. Vi uppmanar alla att länka vidare denna artikeln till media, polismyndigheter, säpo, kyrkor, rektorer, skolor, bibliotek, domstolar, föreningar och alla andra ni känner för.  Artikeln bevisar att Jan Axelsson ägde och drev Flashback forum år 2010 från sitt Engelska fakebolag i strid mot domen 2003 där han dömdes till ett vite på 400.000kr för varje postning som inte granskats innan det släpps fram på forumet. Längst ner i artikeln finns länkar till dokument för de som vill fördjupa sig i frågan som bolagsbildningar i England och Belize samt andra krumbukter. Vid hänvisning noteras denna nättidnings adress och författarnas namn. Trevlig läsning!

REDAKTIONEN

Artikelns upphovsrätt © tillfaller författarna från 2013 och framåt.
”I Folkets Intresse” har av författarna fått suverän rätt till artikeln.

All kopiering för publicering på annan plats måste godkännas av författarna.
För sådan publicering kontakta redaktionen 

Författare:
Hans Ekbrand, Lektor i sociologi Göteborgs Universitet
Helena Ludvigsson

Sammanfattning: (1) Det svenska rättsväsendet har hittills agerat under det felaktiga antagandet att Flashback Forum inte drivs under svensk jurisdiktion. Rättsväsendet har som en följd härav underlåtit att använda de möjligheter beivra brott och avbryta pågående brott som rättsväsendet förfogar över. (2) Flashback Forum bedriver kränkningar av den personliga integriteten för tusentals människor, genom att sprida uppgifter om dem som är ägnade att väcka andras missaktning. (3) För att få dessa kränkningar att upphöra kan – utöver rättsliga åtgärder mot Flashback Media Group AB – myndigheter och privatpersoner vidta åtgärder som effektivt minskar bolagets intäkter från Flashback Forum, vilket på sikt kommer att göra näthatet icke lönsamt.

Vad är Flashback?

Flashback är ett svenskt webbforum där användare postar diskussionsinlägg i ett system av avdelningar för olika diskussionsämnen.1 Det finns ett stort antal avdelningar, men de avdelningar med störst antal inlägg och besökare är ”Aktuella brott och kriminalfall”, ”Dator- och konsolspel”, ”Cannabis”, ”Relationer och Samlevnad”, ”Kändisskvaller”, ”Poker, spel och dobbel”, ”Musik”, ”Integration och invandring”, ”Träning, kost och kosttillskott”. Redan ämnesindelningen säger en hel del om flashbackanvändarnas specialintressen, och noterbart är att avdelningen ”Integration och invandring”, som rymmer diskussionsämnen som ”De bedrägliga araberna”,2 ”Malmöbor med omnejd: Hur pass illa är det?”3 och ”Romer – konkret varför är de så hatade?”4 är större än den mer generella avdelningen ”Politik: Inrikes”.

Flashback, eller Flashback Forum som det numera heter, fungerar så att vem som helst gratis kan registrera sig under valfri pseudonym och därefter kan de under denna pseudonym publicera inlägg i de olika diskussionsämnena.5 Inläggen kan redigeras av författaren i upp till en timme efter att de ursprungligen postats, men därefter kan inläggen endast ändras eller raderas av flashbacks övervakare och domare, som kallas moderatorer. Flashback har ett regelverk som anger vilka typer av inlägg som inte är tillåtna, och en speciellt intressant regel är den som förbjuder inlägg som avslöjar vilken fysisk person som skriver under vilken pseudonym på Flashback. Flashback sätter en ära i att skydda användarnas möjlighet att skriva anonymt både genom den regeln, och genom att vägra lämna ut användarnas IP-nummer till polisen. I övrigt förbjuder regelverket reklam, upphovsrättsbrott, hets mot folkgrupp, uppvigling, narkotikahandel, och länkning barnpornografi och datorvirus. Eftersom forumet endast medger publicering av text är det vanligt att användarna istället publicerar länkar till bilder och filmer som diskuteras; regeln kring upphovsrättsbrott kringgås genom direkta länkar där man istället kan ladda ned materialet utanför forumet, men när det gäller barnpornografi och datorvirus är även länkning förbjuden.
Flera av Flashbacks regler förbjuder inlägg som är olagliga att publicera, t.ex är det ju ett brott mot lagen om upphovsrätt att publicera kopior av upphovsrättskyddade artiklar. Flashback förbjöd, efter påtryckningar från Aftonbladet, 2010 användarna att publicera länkar till Aftonbladet PLUS-artiklar till personer som bad om dem.6 Men Flashbacks regelverk förbjuder t.ex. inte inlägg som utgör förtal eller för den delen ärekränkning.

Just förtal är något som Flashback historiskt sett ägnat sig åt även innan dagens forum skapades. Redan 1999 dömdes papperstidningen Flashback Magazine till 100.000 kronor i skadestånd för förtal, efter att man publicerat namnet på en man som dömts för sexuellt utnyttjande samt sexuellt ofredande.7 Ett annat exempel på vad Flashback i yttrandefrihetens namn tillåtit är diskussion om hur man bäst utför brottsliga gärningar, alltifrån diskussion om hur man snyltar på satellit-tv-sändningar till hur man kidnappar barn i syfte att våldta dem,8 eller var man lättast får tag på cannabis, benzodiazepiner samt opiater i olika former.9 Någonstans här finns kärnan i Flashbacks unika affärsidé – man erbjuder användarna ett bekvämt sätt att under anonymitetens skydd publicera förtal och grovt skvaller, samt provokationer som exempelvis instruktioner för brott, till en garanterat stor läsekrets. Eftersom alla skribenter är anonyma behöver ingen ta ansvar för sanningshalten i de uppgifter som sprids, och grundlösa anklagelser är legio. Flashback har lyckats etablera en användarkultur där publiceringen av det icke-politiskt korrekta, det som provocerar, ges ett egenvärde. Även om det förstås finns många användare som argumenterar mot t.ex. att man alls ska kidnappa barn och absolut inte våldta dem, så är själva de provocerande ämnena en affärsidé som har varit väldigt framgångsrik, nästan osannolikt framgångsrik. I oktober 2013 stoltserade Flashback med 43.051.454 publicerade inlägg och 796.593 användare, vilket skulle utgöra nästan 10% av Sveriges befolkning om varje fysisk person bara hade ett användarkonto. Men medlemssiffrorna är uppblåsta, många användare har mer än ett konto, få användarkonton står bakom en stor andel av alla inlägg, och majoriteten av de registrerade användarkontona har aldrig postat ett enda inlägg! Vad syftet är bakom de 472.150 kontona som aldrig postat något inlägg kan vi inte veta säkert, men det skulle till exempel kunna vara ett sätt för de som driver Flashback att få forumet att framstå som större än vad det egentligen är, eller så kan det vara användare som planerar att publicera inlägg som de inte kan stå för med sin nuvarande användare. En tredje hypotes är att användare som vill kommunicera privat med andra användare, t.ex. för att göra drogaffärer, kan föredra att använda ett annat konto än det de publicerar inlägg med för att skicka personliga meddelanden till potentiella säljare.10

Genomgång av alla konton på Flashback 19 Maj 2013:

      Antal inlägg  Antal konton Andel konton(%) Andel konton (kummulativ %)
1      0       456801    59.90      59.90
2          1-9      144070    18.89      78.79
3          10-99     109852    14.40      93.19
4          100-999     44812     5.88      99.07
5          1000-9999    6912     0.91      99.98
6          10000-99999    161     0.02     100.00

5 procent av flashbacks användare (38.130 personer) har postat 83.62 procent av samtliga inlägg (30.416.669 inlägg)
1 procent av flashbacks användare (  7.626 personer) har postat 51.99 procent av samtliga inlägg (18.913.211 inlägg).
1 promille av flashbacks användare (    762 personer) har postat 17.48 procent av samtliga inlägg (  6.360.249 inlägg).

Flashbacks historik

Flashbacks historik är intressant av två skäl – dels gör den det möjligt att förstå hur personerna i ledningen för Flashback tänker, dels för att förstå vem eller vilka som bär det juridiska ansvaret för de uppgifter som Flashback sprider till sina läsare. Jan Axelsson är grundaren och hjärnan bakom alla de projekt som ingår i Flashback-konceptet, men hans relation till dagens diskussionsforum är komplicerad, eftersom han 2003 ålades vite om diskussionsforumet skulle fortsätta att publicerade inlägg som inte har förhandsgranskats. Forumet har fortsatt att inte förhandsgranska inlägg, vilket innebär att om det kan bevisas att han driver diskussionsforumet – vilket vi kommer att visa att han gör – så kan han vara skyldig att betala vite.

1998 dömdes alltså Jan Axelsson för förtal av Stockholms tingsrätt, för att ha spridit uppgifter ägnade att väcka andras missaktning.11 Formen för spridning var den gången Flashback Magazine, en papperstidning. Uppgifterna rörde då, liksom ofta idag på Flashback Forum, namn, personnummer, telefonnummer och adressuppgifter till personer som hade dömts för sexualbrott, och målet gällde specifikt en av dessa personer, en man dömd för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande. Mannen blev till följd av publiceringen hotad till livet.12 Axelsson stämdes av den utpekade mannen för grovt förtal. Flashback Magazine omfattades av tryckfrihetsförordningen, men trots detta extra skydd som andra publikationsformer, t.ex. dagens Flashback Forum, saknar fann domstolen att tidningen och dess ansvarige utgivare gjort sig skyldig till förtal. I tingsrättsdomen finns argument för och emot uthängningen av dömda personer som är lika aktuella idag som 1998. Axelsson förde fram följande argument: uppgifterna var korrekta och hämtade ur allmänna och offentliga handlingar, uppgifterna var värdefulla för opinionsbildning om strängare straff, uppgifterna var värdefulla för att personer i de dömdas omgivning ska bli vaksamma och se till att inte möjligheter till nya brott ges. Domstolen sågade dessa argument, med undantag från argumentet att uppgifterna var korrekta som man med rätta helt bortsåg från.13 För det opinionsbildande syftet hade inte den förtalade mannens namn, personnummer, adressuppgifter och telefon behövts; vad gäller det brottspreventiva syftet så saknade för det första Axelsson kännedom om det förelåg någon förhöjd risk att mannen i fråga skulle återfalla i brott, och för det andra påtalade domarna i Stockholms tingsrätt att “en publicering i tidningen Flashback skulle kunna få en sådan brottsförebyggande effekt framstår som en högst orealistisk tanke”.14 Idén att förebygga brott genom att utsätta personer som avtjänat sitt straff för “skärpt uppmärksamhet” fick alltså inget stöd i domen, och även om den har sina förespråkare i U.S.A. så strider den helt mot den syn på återintegrering av dömda personer som manifesteras i den restriktiva tillgång på belastningsregistret som Sverige historiskt har tillämpat.15 Idén med att ha ett sekretesskyddat belastningsregister vars poster automatiskt raderas efter 10 år är att uppgifter om tidigare brottslighet allvarligt försvårar dömda personers chanser att leva ett framgångsrikt laglydligt liv, och istället ökar risken för utslagning, bitterhet och en känsla av att de inget ytterligare har att förlora på fortsatt brottslighet. Endast om man anser att dömda personer har ett lägre människovärde än andra blir den “skärpta uppmärksamhet” som Axelsson åberopade oproblematisk:

To keep track of people’s criminal convictions and use this record to exclude them from parts of the labour market is one of those techniques of preventive detention […] This would be problematic in relation to the ‘free’ citizen, but when people who commit certain crimes are seen as ‘the evil’ they are deprived of some of their humanity, and the response no longer needs to adhere to their sacred status as humans. (Backman, 2012, s 132)16

Under de 17 år som gått sedan 1998 har Jan Axelsson fortsatt att i stor skala sprida uppgifter om dömda personer, men numera behöver han inte göra arbetet med att skaffa fram uppgifterna och han betalar inte skadestånd för den verksamheten, istället genererar den stora inkomster åt honom. Hur detta kan komma sig är temat för den fortsatta genomgången av Flashbacks historik som följer nedan.

Flashbacks nuvarande form, ett diskussionsforum, såg i sin första version dagens ljus i maj 2000. Användarna förstörde dock snabbt forumet som var helt omodererat där vapen- och droghandel skedde inför helt öppen ridå.17 Ett tidigare misslyckat försök till total ytttrandefrihet, som gick under namnet Fritt Forum, gick i graven 1996 efter att ha förstörts av de egna användarna. Axelsson gav upp idén om fullständig yttrandefrihet och startade 2002 istället ett modererat diskussionforum under namnet Flashback konferensforum, vilket sedan utvecklats till det diskussionsforum som vi idag känner under namnet Flashback Forum. Parallellt med det nuvarande diskussionsforumet finns även en nyhetstjänst, flashback.se, fokuserad på frågor om drogpolitik, åsikts- och yttrandefrihet, samt hacking. Sådana frågor har varit i fokus för Jan Axelssons olika Flashback-projekt även innan diskussionsforumet tillkom, till exempel Flashback News Agency som var ett epost-nyhetsbrev där drogrecept, tips för hur man begår inbrott och andra former av brott. 1996 lanserades även en radannonssektion där bland annat dyrkpistoler, vit-maktmusik och obduktionsbord såldes. Vi har fått informationen från Flashbacks egen historieskrivning, som publicerades i samband med Flashbacks 30-års jubileum.18 Att Jan Axelsson själv lyfter fram att just dessa varor saluförts är ett exempel på att provokation är hans affärsidé – han vill att Flashback ska framstå som platsen där vad som helst kan säljas och vad som helst kan säjas. Ett annat exempel, som också lyfts fram i Flashbacks egen historieskrivning, är när man lottade ut gratis marijuanafrön. Åklagare kopplades in, men inget åtal väcktes, dock fick Flashbacks tilltag uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen vilket troligen var den önskade effekten. Ytterligare ett annat exempel är Flashback Magazine (papperstidning) som företrädesvis behandlade ämnen som narkotika, satanister och nazister men även pedofiler. I sin egen analys av Flashbacks 30 år skriver Jan Axelsson själv, närmast stolt, att Flashback Magazine regelbundet bröt mot lagen:

Flashback gjorde tidningen på ett sätt som ingen annan gjort innan. För det första var man opolitisk. För det andra bröt man regelbundet mot lagen. För det tredje var man helt ointresserad av att tjäna pengar. Det enda som var viktigt var resultatet. Att den skulle bli så bra som möjligt.

Just den här önskan att vara en farlig rebell, att vara en “outlaw” (som Flashbacks interna moderatorforum heter) verkar ligga bakom en berättelse om att Flashback skulle ha varit övervakat av Rikskriminalpolisen och SÄPO. I själva verket var det så att Stockholm läns citypolis just då bedrev spaningsverksamhet på ett möte arrangerat av Frihetsfronten (en libertariansk extremistisk förening som sände radio utan tillstånd, gömde flyktingar19 och drev svartklubben Tritnaha, där man utan tillstånd sålde alkohol)20 när en person som liknar Jan Axelsson deltog på en av deras träffar. Av polisens spaningsrapport att döma så är det uppenbart att citypolisen inte vet vem Jan Axelsson är och han dras med av bara farten. Polisens spaning på honom avslutas dock när han kliver ur bilen och pratar i sin mobiltelefon och går iväg; polisen verkar då ha förstått att mannen inte var av intresse för deras spaningsuppdrag.21 När Axelsson basunerar ut att Flashback övervakas av SÄPO med hänvisning till citypolisens spaning på Frihetsfrontens möte blir det bara fånigt. Det är som om Axelsson satte ett värde i att framstå som en fara för samhället.22

Axelsson har vidare drivit två skivbolag, varav ett av dem endast hade som syfte att kränka en svensk artist genom att hänga ut honom som f.d nazist.

Önskan att håna

Hånet är något som verkar vara en drivkraft i mycket av det Flashback och dess ägare involverar sig med.23 Ett exempel på hån är när Axelsson i sin historik över Flashback berättar att Flashback publicerat nationella prov på internet innan proven hade hållits i skolorna. Skolverket bad Flashback om uppgifter som kunde leda till identifikation av den som hade läckt uppgifterna. Axelssons version av det hela är som följer:

‘Året avslutades med en konflikt med Skolverket. I december 1998 publicerade FNA det nationella provet i Matematik E. Skolverket kontaktade Flashback och efterfrågade källan. Brevet var undertecknat av enhetschef Birgitta Fredander och undervisningsråd Bengt Fredén.

”Provet är sekretessbelagt till och med den 4 maj 1999, vilket föranleder Skolverket att agera med utgångspunkt i att ett sekretessbrott kan ha begåtts (Brottsbalken 20 kap. 3 §). Det innebär att Skolverket vill ha uppgift om vem eller vilka som har försett Flashback med provuppgifterna i det nationella kursprovet i matematik för kurs E höstterminen 1998. Skolverket behöver dessa uppgifter för anmälan till åtal samt för yrkande av skadestånd. Skolverket emotser efterfrågad information omgående.”

Flashback svarade Skolverket att man inte kunde lämna ut dessa uppgifter.

”Publiceringen och utgivandet av FNA skyddas av tryckfrihetsförordningen. Varje person har därmed rätt att lämna meddelanden och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande genom FNA. Vidare har varje sådan meddelare en grundlagsstadgad rätt till anonymitet. FNA har därmed en straffsanktionerad skyldighet att skydda varje meddelares anonymitet. FNA har för avsikt att fullgöra denna skyldighet. I tryckfrihetsförordningen stadgas vidare att myndighet eller offentligt organ inte får efterforska vem som lämnat ett meddelande som åtnjuter skydd enligt ovan. Detta förbud är också straffsanktionerat. Så vitt går att bedömma i dagsläget har Birgitta Fredander och Bengt Fredén uppsåtligen efterforskat identiteten hos av tryckfrihetsförordningen skyddad meddelare.”

Skolverket har inte hört av sig till Flashback efter detta.24

Axelssons hånande av Skolverkets agerande liknar The Pirate Bays hånande av de upphovsrättsinnehavare som begärt att länkar till deras verk skulle tas bort från The Pirate Bay.25 Männen bakom The Pirate Bay var övertygade om att deras verksamhet var laglig, och kunde därför tillåta sig att håna upphovsrättsinnehavarna, men dömdes till sist för medhjälp till upphovsrättsbrott. Även om just publiceringen av de nationella proven var laglig, så är många andra publiceringer på Flashback Forum olagliga och utgör förtal eller hets mot folkgrupp.

Nazistisk propaganda

Flashback försökte även starta ett webhotell för hemsidor som inte ansågs acceptabla av dåtidens andra webbhotell. Nazistiska hemsidor så som Nationalsocialistisk Front (numera Svenskarnas Parti), Radio Islam och PKK var några av dem som fick gratis hemsida via Flashbacks webbhotellsatsning. Detta upprörda många under mitten av 90-talet då Sverige upplevde ett hårdnande klimat och växande nynazism. Mot slutet av 90-talet hade Flashbacks webbhotell växt till att omfatta hemsidor som handlade om seriemördare, satanism, nazism, terrorister och narkotika. Även denna information kommer från Jan Axelssons egen historieskrivning, som alltså karaktäriseras av en önskan att framställa Flashback som farligt och rebelliskt.

Flashbacks tillhandahållande av webbutrymme till nazistiska grupper föranledde en omfattande kampanj av några kommunalpolitiker, Björn Fries och kommunjuristen Lennart Eriksson, som vände sig till bland andra annonsörer, media och de företag som levererar Internet till de svenska företagen stängdes Flashback dock av från Internet totalt. De blev helt utestängda ifrån Internet när ingen svensk internetoperatör ville ha med dem att göra . Till och med flera utländska internetleverantörer som AT&T valde att inte sluta några avtal med Flashback som ansågs vara en kriminell verksamhet. I Aftonbladet 17 december 1999 pekades två anställda på Flashback ut – Jan Axelsson själv men också en viss Alenca Olsson (född Alena). Alenca Olsson var tidigare styrelseledamot och anställd av Flashback Media Group. Flashback anmälde Karlskronas kommun där Björn Fries och kommunjuristen Lennarth Eriksson jobbade och skickade ett 400-sidigt material till JO och anklagade Fries och Eriksson för att dessa inom ramen för sina kommunala uppdrag skulle ha ägnat sig åt sådant som inte kommuner ska ägna sig åt (dvs bilda opinon mot Flashback). JO valde att inte granska fallet.26

Idag säger Eriksson så här: “Det finns inga legala hinder, vi har tillräckligt med legala möjligheter för att komma åt de som har olagligheter på sina webbplatser”.27 I all sin enkelhet så stämmer detta faktiskt fortfarande, vilket vi kommer att visa i den här artikeln. I samband med Fries och Erikssons aktiva arbete för att få leverantörerna att agera mot Flashback så blev Fries hotad via telefon, vilket ledde till fällande domar för grovt olaga hot för tre nynazister.

Nu, i juli 2014, sprider Flashback återigen nazistisk propaganda, men nu tjänar Flashback pengar på det. Svenskarnas Parti annonserar på Flashback Forum.

Men annonser för Svenskarnas Parti är nog inte Flashbacks viktigaste bidrag till den organiserade rasismen, viktigast är nog den indoktrinering som blir följden av det nyspråk som dominerar på flashback. Som exempel på detta nyspråk kan vi ta sammansatta ord som innehåller ordet “neger”. På Flashback Forum förekommer mer än 2882 unika sådana ord, här är 30 av dessa:

blåneger negerhövding negerområden
negerälskare kvotneger negerinvandring
halvneger negerbeståndet negerimporten
husneger negerpopulationen genomsnittsnegern
negerrasen negerfrågan medelhavsneger
negerfamilj negerfasoner negerbefolkningen
negerstammar negerhannen jamaicaneger
negergener våldtäktsnegern gambianeger
bantuneger negerpappan förortsneger
negerman negerkulturer negerflocken

Att Flashback Forum påstår sig förbjuda hets mot folkgrupp är rent hyckleri. Med tanke på den unga läsekretsen, något vi återkommer till längre fram, får man anta att Flashback Forum utgör en av de absolut viktigaste källorna till rasistisk indoktrinering i Sverige.

Jan Axelssons personliga ansvar för Flashback

24 Maj 2001 var Flashback tillbaka på Internet igen, då med hjälp av den svenska internetoperatören Port80 varefter Flashback skaffade sitt första kontor och anställde en annonssäljare. Jan Axelsson anställde sedan sig själv då han enligt honom själv ställts inför ett ultimatum av sin tidigare arbetsgivare att sälja delar av Flashback eller att få sparken.

I mångt och mycket verkar Flashback vara en produkt av Jan Axelsson, och han har själv fått pris (2001, av MENSA) för sin idoga kamp för yttrandefriheten på nätet, och när Flashback stod utan internetoperatör registrerade han domänen janaxelsson.org som en tillfällig lösning för Flashback (FNA). Axelsson började från och med 2001 arbeta heltid med Flashback. Han är vidare VD för Flashback Media Group AB som fram till 2002 officiellt drev Flashback Forum och numera har tre anställda (Jan Axelsson, Mattias Egarth, samt en för oss okänd kvinna). I september 2003 avkunnade marknadsdomstolen en dom som innebär att både Flashback Media Group AB som företag och Jan Axelsson som privatperson belades med vite om de fortsättningsvis skulle bedriva diskussionforumet Flashback i Sverige utan att förhandsgranska inlägg före publicering, samt motpartens rättegångskostnader om 142.450 kr.28 Till saken hör att internetforum som förhandsgranskar inläggen själva juridiskt är ansvariga för inläggen, till skillnad från forum som inte förhandsgranskar inlägg. I det senare fallet är det författaren, dvs användaren, som har straffrättsligt ansvar för publiceringen (Rättsläget kring ansvaret för förhandsgranskade och icke-förhandsgranskade inlägg klarlades först senare, men spelar roll för Flashback nu). Med tanke på mängden inlägg som dagligen publiceras på Flashback, så skulle det vara förknippat med mycket stora kostnader att låta personal förhandsgranska inläggen innan de publicerades – det skulle dessutom helt strida mot Axelssons idé för Flashback: maximal yttrandefrihet.

För att rädda forumet undan kravet på straffrättsansvar för inläggen och undan kravet att inläggen ska förhandsgranskas krävs alltså att varken Flashback Media Group eller Jan Axelsson driver forumet. Vi kommer att redovisa belägg för att Flashback International Inc bara är en papperskonstruktion för att dölja kopplingen mellan å ena sidan Jan Axelsson och Flashback Media Group AB och å andra sidan Flashback Forum; samt att Jan Axelsson fortfarande är den som bestämmer över forumet. Men låt oss först ta del av Axelssons egen version av hur han agerade för att komma undan viteskravet.

På frågan om Axelsson är administratör (“admin”) på Flashback Forum, svarar han i oktober 2006:

Jag tilldelades av Marknadsdomstolen i september 2003 ett vite på 400 000 kronor ifall jag fortsätter att driva Flashback Forum så som det drivs idag*. Det finns många åsikter om hur domen ska tolkas, men risken för en fällande dom existerar bara ifall forumet drivs av FMG eller via mig personligen.

Detta kan man lösa på många sätt. Min lösning var att forumet drivs vidare via ett annat bolag (som inte har något vite från Marknadsdomstolen) och som har sitt säte i ett annat land än Sverige. Dessutom med en annan ägarbild än FMG. Detta gör det väldigt svårt för svenska myndigheter att angripa forumet (med befintligt domstolsbeslut), samtidigt som vi hela tiden agerar innanför lagen.

Med den bakgrunden skulle jag ogärna gå ut som admin i forumet, eftersom detta skulle kunna användas emot mig vid ett eventuellt kommande åtal.

* Flashback Forum är inte förbjudet i Sverige, men enligt Marknadsdomstolen är jag personligen ansvarig för alla inlägg, och ska enligt dem förhandsgranska inläggen innan publicering.29

Flashback Forum, som fram till 2003 ägdes av Flashback Media Group AB (ett privatägt aktiebolag med Jan Axelsson som VD) övertogs av ett brittiskt bolag, Flashback Enterprises Ltd, som bildades 2003-04-04 av Leif Malmborg. Malmborgs engagemang i företaget verkar mest varit som målvakt, för redan 11 dagar senare, den 15 april utsågs Jan Axelsson till “director” och då ägde Axelsson företaget tillsammans med Angelina Maccarone, båda med samma adressuppgifter i företagsregistret: Tallidsvägen 8D i Nacka. Axelsson fortsatte alltså att driva Flashback Forum, men nu genom företaget Flashback Enterprises Ltd. Axelssons engagemang i Flashback Enterprises Ltd. förnekades dock i Flashback News Agency den 15 juni 2003:

Kan denna tjänst/verksamhet inte drivas från Sverige så gör vi det helt enkelt från annan ort. Jan Axelsson och svenska företaget Flashback Media Group har nu juridiskt betraktat ingenting med Flashbacks konferensforum att göra, men forumet tar ändå vid där det tvingades bort i december 2002: Med fanan högt för yttrandefrihet, tolerans och, bokstavligen, en obändighet inför alla de som vill att DU inte ska få uttrycka dig fritt om det du vill på de sätt du vill.30

Under perioden 2003-2010 var Axelsson tillsammans med Maccarone enda ägarna av Flashback Enterprises Ltd. Båda två hade titeln “director” och hade i det brittiska företagsregistret adressen:

Box 920 41
120 06 STOCKHOLM

vilket är adressen till Flashback Media Group AB! Kopplingen är total, och att en person som är både ägare och direktör i ett företag juridiskt betraktat inte skulle ha något med företaget ifråga att göra, är ett direkt löjeväckande påstående. Men Flashback Media Group AB var tvungen att dölja alla kopplingar mellan Jan Axelsson och driften av forumet då han enligt domstol var vitesskyldig för posterna som gjordes på Flashback Forum om de inte förhandsgranskades. Detta var alltså av yttersta vikt för Flashback Forums överlevnad och troligen också för Jan Axelssons privatekonomi då Flashback Forum är det enda av hans myriad av företag och idéer som faktiskt blivit långsiktigt ekonomiskt lönsamt.

Efter sju års drift via Storbritannien flyttades huvudmannaskapet för Flashback Forum i januari 2010 till Flashback International Inc, med påstått säte i New York,31 men företaget finns inte registrerat i USA enligt U.S. Securities and Exchange Commission och inte heller i New Yorks NYS Division of Corporations State Records & UCC. Vi vet nu att Flashback International Inc inte är ett amerikanskt företag, företaget är baserat i Belize, en ministat i Latinamerika, med IBC-nummer 84778. Enligt Belize’ företagsregister har Flashback International Inc adressen “Suite 5 Garden City Plaza Mountainview”, en fysisk adress som man delar med många andra bolag, några exempel: Bluff-universitetet Southern Pacific University, skumma tradingföretag som “Justforex” och “MasterForex”, skumma accrediteringsbolag som FBS Markets INC och thailändska pengatvättare. Hur kan det komma sig att dessa företag, och många fler, kan ha en gemensam brevlåda? Svaret är förstås att personerna bakom både Flashback International Inc och de andra företagen har köpt ett “företagspaket” av företagssäljaren “Belize Offshore Services Ltd”,32 som specialiserat sig på att fronta falska företag, eller som det heter på deras webbsida: “Company Formation and Management”.

Varför Belize?

Varför har Jan Axelsson valt att registrera ett Flashback International Inc i Belize? Så här marknadsför ett företagssäljar-företag Belize för presumtiva kunder:

Finally, one of the most important features why Belize is so attractive is Confidentiality. We are currently living in an era where there has been a significant increase in scrutiny, regulations and increase in taxes. Belize’s law has provided provisions to make certain that the freedom of the individual and the sanctity of private commercial transactions are available. To register a company in Belize proper due diligence is carried out by the registered agents in compliance with The Money Laundering Act and Code of Conduct in Belize. A company may choose to have nominee directors or nominee shareholders; however, the only document presented for public filing at the registry is the Memorandum and Articles of Incorporation. There is no requirement for public disclosure or annual filing of accounts under the act. The Financial Intelligence Unit of Belize and the International Financial Services Commission of Belize are the only two organizations that have privy to client’s information upon request.33

En annan specialist på företag i Belize förklarar fördelarna så här:

What are the benefits of having an International Business Company (IBC) in Belize?

Forming an International Business Company in Belize has many advantages. An IBC allows you to:

 • Conduct business without using your name
 • Avoid paying local taxes
 • Protect your assets by registering them under the IBC name
 • Maintain your privacy – shareholders and directors are not registered at the registry in Belize34

Slutsats: Jan Axelsson valde att starta ett off-shore bolag i Belize för att kunna driva www.flashback.org kommersiellt utan att använda sitt eget namn, och utan möjligheter till insyn.

Skatteverket, eller svensk polis med inriktning på ekonomiska brott, kan kontakta “International Financial Services Commission of Belize” och begära ut ägaruppgifter till Flashback International Inc.

Än USA då?

Flashback International Inc är alltså ett off-shore bolag registrerat i Belize. Hur kommer det sig att Flashback International Inc påstår sig ha en adress i New York?

Anledningen är att man vill få svenska myndigheter att tro att verksamheten bedrivs i USA för att myndigheterna ska tro att de inte kan agera mot Flashback. Tyvärr har man lyckats på den punkten:

Den här utredningen kommer tyvärr dö innan den har börjat, säger Anders Ahlqvist som är specialiserad på it-brottsfrågor på Rikspolisstyrelsen. Han beskriver Djinas familj som ett exempel på brottsoffer som polisen inte kan hjälpa. Problemet är att Flashbacks servrar finns i USA och då råder inte svenska lagar. Det är ett problem. Ska man få bort felaktigheter får man vända sig till sajten och hålla tummarna.35

Flashbacks servrar finns i Sverige (mer om det nedan) och Flashback International Inc bedriver ingen verksamhet i USA. Flashback Intenational Inc har köpt en adress-tjänst av företaget Montanaro Asia som drivs av advokaten Ettore Montanaro. Montanaro Asia specialiserar sig på att sälja företagspaket i Belize, Seychellerna och Panama, men säljer även adress-tjänster till företag som likt Flashback International Inc behöver kunna visa upp en amerikansk adress.

Ett tydligt bevis på att Flashback International Inc har köpt adressen via Montanaro:s falska företags-företag finns i registrationuppgifterna för domännamnet “flashback.org”. Fax-numret och adressen till Flashbacks brevlådeföretag Flashback International Inc är exakt samma som Montanaro Asia!

Montanaro Asia. Flashback International Inc.
www.montanaro.asia flashback.org
1461 First Avenue, 360 1461 First Avenue, # 360
New York, NY 10075-2201 USA New York, NY 10075-2201 UNITED STATES
Phone +1 917 677 77 76 Telephone: 19176777773
Fax +1 917 591 68 32 Fax: 19175916832

På samma faxnummer eller samma telefonnummer hittar man mängder av olika företag med hemsidor som säljer allt möjligt. Många av dessa företag har pekats ut av U.S. Food and Drug Administration (FDA) som anvariga för försäljning av farliga droger. En moldavisk liga pekades ut av FDA som drivande bakom flera hundra hemsidor som sålde livsfarliga förbjudna droger – denna liga delade faxnummer med Flashback International Inc.36 Vi är inte de första som har noterat denna ansamling av bluff-företag på 1461 First Avenue, # 360, samma iakttagelse gjordes redan 2007 av Tate Dwinnell, som avslöjade en aktiebluff.37

Det är uppenbart att Flashback International Inc inte kan ha samma faxnummer eller adress som moldavisk drogförsäljning. De har helt enkelt köpt samma brevlådeföretagspaket av samma säljare, advokaten Ettore Montanaro och hans företag Montanaro Asia.

Andra som delar fax eller andra adressuppgifter med Flashback International Inc är Interact Media Group Ltd, Sphere Inc, Global Media Group Ltd samt Mad Gold Brandspread Media Consulting Ltd för att bara nämna några.

Om Flashback International Inc skulle ha haft någon verklig verksamhet i USA, så skulle man förstås ha behövt ha en egen adress där, och inte minst ett eget telefonnummer. Att man nu inte har det visar att Flashback International Inc är ett brevlådebolag utan verklig verksamhet i USA. Upplägget liknar det som användes när Jan Axelsson drev Flashback Forum via Flashback Enterprises Ltd som hade en adress i Storbritannien, men dess ägare, Jan Axelsson, hade i det brittiska företagsregistret samma adress som Flashback Media Group i Sverige. Men i Flashback International Inc:s fall är fernissan ännu tunnare, eftersom det företaget är registrerat i Belize, och den påstådda adressen i USA inte motsvaras av någon registrering i amerikanska företagsregister.

Det är slående att Flashback International Inc som påstår sig vara baserat i USA inte bedriver någon som helst verksamhet i något annat land än i Sverige. Skall en sådan genomskinlig fasad verkligen kunna fungera som täckmantel? Vi hoppas att den här artikeln kommer att leda till att Flashback International Inc bemöts på samma sätt som andra företag som bedriver verksamhet i Sverige. Flashback International Inc är ett off-shore företag från Belize vars påstådda amerikanska adress är en postbox-tjänst, och vars telefon är en telefonsvarare som inte tar emot meddelanden. Flashback International Incs enda funktion vad gäller Flashback Forum synes ha varit att man har tagit över domännamnsregistreringen för domännamnet “flashback.org” från Flashback Enterprises Ltd. Men domännamnsregistreringen spelar föga roll i sammanhanget, långt viktigare är var man bedriver sin verksamhet, och det är i Sverige man betalar för sin internetuppkoppling och det är där man betalar för servertjänsten som också den är belägen i Sverige. Alla kommunikation mellan Flashback och dess användare går till Bahnhofs servrar i Sverige (Borlänge eller Stockholm), och det är svenska Bahnhof som fysiskt skickar webbsidorna till dem som surfar till Flashback, och som fysiskt tar emot inlägg från de användare som postar på Flashback.

Juridiken kring Flashback

Två frågor är särskilt intressanta när det gäller juridiken kring Flashback: Kan rättsvårdande myndigheter i Sverige beordra att delar av webbplatsen tas bort? Flashback ett straffrättsligt ansvar för spridandet av de uppgifter som förekommer i inläggen på Flashback?

På båda frågorna synes rättsväsendet än så länge trott att svaret är nej, men vi kommer att ge argument till stöd för att svaret på bägge frågorna faktiskt är ja. Om vi börjar med den första frågan, så ger Anders Ahlqvist på Rikspolisstyrelsen ett nekande svar på frågan i följande kommentar av ett fall av förtal på Flashback:

Den här utredningen kommer tyvärr dö innan den har börjat, säger Anders Ahlqvist som är specialiserad på it-brottsfrågor på Rikspolisstyrelsen. Han beskriver Djinas familj som ett exempel på brottsoffer som polisen inte kan hjälpa. Problemet är att Flashbacks servrar finns i USA och då råder inte svenska lagar. Det är ett problem. Ska man få bort felaktigheter får man vända sig till sajten och hålla tummarna.38

Ahlqvist påstår att Flashbacks servrar finns i USA, vilket helt enkelt är fel; redan 2008 påpekade en av administratörerna att Flashbacks servrar står “i Stockholm, ingen annanstans”.39 Flashbacks serverar administreras av den svenska internetleverantören Bahnhof och står i någon av Bahnhofs serverhallar. Rättssociologen Karl Ask har, utan att närmare förklara grunderna för sitt jakande svar på både den första och den andra frågan, gjort gällande att Flashback visst faller under svensk jurisdiktion:

[…] det är nog en tidsfråga innan det kommer ett rättsfall om exempelvis Flashbacks tillsynsplikt och skyldighet att plocka bort vissa meddelanden.40

Det finns två frågor som avgör svaret på den första frågan: A. Bedriver Flashback International Inc verksamhet i Sverige? B. Kan internetleverantören Bahnhof föreläggas att ta ner sidor från sina servrar? Låt vara att Flashback International Inc har sitt säte i ett annat land än Sverige, det utesluter förstås inte att de kan bedriva verksamhet i Sverige. Eftersom Bahnhof är en svensk internetleverantör, dvs säljer serverkapacitet och nättrafik i Sverige, så har köpet av internettrafiken ägt rum i Sverige, och den verksamhet som den används till bedrivs i Sverige. Och om Flashback International Inc bedriver verksamhet i Sverige har de också tillsynsplikt och skyldighet att ta bort inläg, eller rättare sagt “upphöra att sprida” inlägg som är olagliga enligt svensk lag. Vidare har Bahnhof ett ansvar som svensk internetleverantör att “ta bort”, eller rättare sagt: “upphöra att sprida” sidor som är olagliga enligt svensk lag. Bahnhof är i egenskap av förvaltare av de datorer som sprider de olagliga inläggen har inget straffrättsligt ansvar för spridningen av inläggen, men torde ha skyldighet att på anmodan av domstol ta bort inlägg som befunnits olagliga i en rättslig prövning.

Juridiskt ansvar för uppgifter som sprids av Flashback

Svensk lag begränsar rätten att sprida uppgifter via ett antal inskränkningar i yttrandefriheten som t.ex. lagreglerna om hets mot folkgrup, förtal och ärekränkning. Enligt svensk rätt så är det alltså som tidigare nämnts författaren till inlägg på webbplatser som är ansvarig för uppgifter i inlägget, om inte webbplatsen tillämpar förhandsmoderering, vilket Flashback inte gör. Flashback har dock en skyldighet att tillämpa förhandsmoderering om forumet drivs av Jan Axelsson eller Flashback Media Group AB. Axelsson gör gällande att vare sig han eller Flashback Media Group AB driver Flashback längre. Om det skulle vara sant att forumet inte drivs av Jan Axelsson eller Flashback Media Group AB – vi visar längre fram i artikeln att det inte är sant – så behövdes alltså ingen förhandsmoderering och Flashback har inget straffrättsligt ansvar för spridandet av uppgifterna som användarna publicerar. Men, Flashback hindrar de ursprungliga författarna till inlägg att ändra eller radera inlägg som de själva gjort. Vår bedömning är att de ursprungliga författarna till olagliga inlägg har straffrättsligt ansvar för den brottsliga gärningen (spridningen av uppgifterna) endast så länge de har möjlighet att avbryta spridningen. Efter en timme kan författaren till ett inlägg inte längre avbryta spridningen, vid den tidpunkten är det endast de ansvariga för Flashback (moderatorerna och administratörerna) som kan avbryta spridningen. Därmed torde också dessa ha övertagit det straffrättsliga ansvaret för det spridande som sker efter denna punkt. Preskriptionstiden för den ursprungliga författarens gärning börjar alltså löpa tämligen omgående efter att inlägget har postats, även om spridningen fortgår.

Jan Axelsson har gjort gällande att så länge Flashbacks regelverk förbjuder inlägg som är olagliga, så behöver polisen aldrig kontakta flashback för att få bort olagliga inlägg, eller för att få IP-nummer för att kunna lagföra författare till olagliga inlägg:

Juridiskt så är det alltid den som skriver inlägget som är skyldig, men när det gäller HMF kan diskussionsforumet bli medansvarigt. Flashback har väldigt många regler för att skydda användarna, för så länge dessa följs så kan inga uppgifter efterfrågas.41

HMF, dvs hets mot folkgrupp, är ett brott som är förbjudet enligt Flashbacks regelverk (regel 1.03), men Flashback gör en helt annan tolkning av vad som utgör hets mot folkgrupp än vad åklagare och justitiekanslern gör, och i praktiken sprider Flashback många olagliga inlägg, samt skyddar den ursprungliga författaren mot lagföring genom att vägra lämna ut IP-nummer till polisen.

Andra lagar, som t.ex. lagen om förtal, saknar motsvarighet i Flashbacks regelverk, som genom regel 0.09 endast förbjuder falsk ryktesspridning:

Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

Lagregeln om förtal är vidare än regel 0.09 och lagregeln förbjuder spridande av sanna såväl som falska uppgifter som är ägnade att utsatta den förtalade för andras missaktning.

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Sanningshalten i en lämnad uppgift spelar som sagt endast roll om den som lämnat uppgiften var skyldig att lämna den (t.ex. i sin yrkesroll) eller om det var försvarligt att lämna uppgiften. Generellt kan sägas att domstolarna tolkar försvarligt restriktivt, dvs det ska mycket till innan en domstol friar i ett förtalsmål med hänvisning till att uppgiftslämnandet skulle ha varit försvarligt.42

Sammanfattningvis kan sägas att Flashbacks eget regelverk tillåter inlägg som är olagliga enligt flera svensk lagar, t.ex. lagarna om hets mot folkgrupp och förtal, att Flashback hindrar den ursprungliga författaren att radera eller redigera inlägg och övertar därmed det straffrättsliga ansvaret för spridningen, samt att svensk polis hittills agerat under det felaktiga antagandet att Flashback faller under amerikansk jurisdiktion.

Jan Axelssons ansvar som admin

“Admin” är namnet på den användare på Flashback som har privilegierna att ändra regelverket, samt att avgöra vilka andra användare som ska ha särskilda befogenheter att ändra eller radera inlägg på Flashback, varna eller stänga av andra användare. “Admin” avgör vilka inlägg på Flashback som ska rensas bort genom att formulera det regelverk som moderatorerna ska tillämpa vid rensning av inlägg. Vi har redan gjort det troligt att Jan Axelsson fungerar som Admin på Flashback, men vi har fler belägg för den saken. I en artikel i tidskriften Filter uppger Axelsson att han arbetar 7 dagar i veckan med Flashback, och vidare i den artikeln skriver han i om administrerandet av Flashback Forum i vi-form.

Enligt lagen skulle vi kunna säga att varje användare är ansvarig för sina inlägg, och att det de skriver inte är vårt problem. Flashback skulle inte behöva gå in och ta bort saker, det är egentligen inte vårt ansvar. Men vi gör det ändå. När det har förekommit uppenbara lögner om folk har de tagits bort.

I en deklaration “Flashback 2010 | institution vs social mötesplats – Mål & Vision !!!” skriver “Admin” en text som visar att han är strategen bakom forumet:

För tre år sedan skrev jag en text om Flashbacks vision och mål. “Flashback 2007 | forum supermarket, what’s next? Mål och vision !!!” Det tog tre år, men nu börjar vi bli klara med det jag då hade i åtanke. Vissa saker har jag valt att stryka, medan andra blivit verklighet.

“Admin” är inte endast forumets strateg, han är även dess diktator som själv väljer vad som ska bli verklighet på forumet.43 Under denna period, 2007 – 2010, ägdes forumet av Jan Axelsson via Flashback Enterprises Ltd.

Sammanblandningen mellan Flashback Media Group AB (där Axelsson formellt är anställd som VD) och Flashback International Inc (som äger internetdomänen “flashback.org”) är i det närmaste total. Ett bra exempel på den totala integrationen av dessa båda bolags verksamheter är TravelForum.

Flashback Media Group AB driver forumet TravelForum, men det är ett forum som är helt sammansmält med den avdelning på Flashback Forum som handlar om resor – inlägg som skrivs på Flashback Forum dyker automatiskt upp i TravelForum. Alla användarkonton på Flashback Forum är automatiskt konton på TravelForum.44 När lanseringen av TravelForum drog ut på tiden skulle förklaras på Flashback Forum uppstod ytterligare belägg för att Axelsson är “Admin” på Flashback Forum, då “Admin” i vi-form skriver om hur TravelForum kommer att integreras i Flashback Forum.45 Ytterligare en indikation på att Axelsson själv är “Admin” är att Axelsson och “Admin” samma dag, den 22 oktober 2009, annonserar ett nytt nummer av papperstidningen Flashback.46.

Att Axelsson aktivt deltar i den dagliga driften av Flashback Forum är inte det minsta förvånande – detta är ju de enda av hans många flashback-projekt som är kommersiellt lyckat! Det är ett sätt för Axelsson att behålla kontrollen över sitt lyckade projekt, Flashback Forum, även om själva ägandet av Flashback International Inc är viktigast. Vi som skrivit den här artikeln har inte rätt att kräva ut uppgiften om vem som äger Flashback International Inc, men den rätten har svenska rättsvårdande myndigheter, som i syfte att kontrollera pengaflöden till off-shore bolaget får göra detta. Om det är Jan Axelsson som är ägare till Flashback International Inc aktualiseras förstås frågan om hans straffrättsliga ansvar för den svenska delen av företagets verksamhet.

Flashback Media Group AB – Den lagliga fasaden

Flashback Media Group AB fungerar som en laglig fasad i Axelssons Flashback-pussel, men underligt nog finner man inte något telefonnummer vare sig till företaget eller till någon av de anställda när man söker i de vanliga registren.

Vi vet att varumärket Flashback, varumärke reg.nr. 0337648, och den logotyp om används av Flashback Forum, logotyp reg.nr. 0403095, ägs av Flashback Media Group AB, vilket är synnerligen anmärkningsvärt om nu Flashback Media Group AB verkligen inte har något med driften av forumet att göra.

I en artikel i tidningen Filter påstod Jan Axelsson 2008 att Flashback Media Group ABs verksamhet är att driva webbplatserna sexnovell.se och kk.se. Företagets intäkter uppgår årligen till ca 4 miljoner. Det är helt uteslutet att Flashback Media Group AB:s intäkter skulle kunna komma från enbart driften av dessa webbplatser eftersom webbplatserna har alldeles för få besökare för att inbringa några nämnvärda annonsintäkter. Flashback Forum, dvs www.flashback.org är en av Sveriges 30 mest besökta webbplatser,47 och genererar förstås en hel del annoninstäkter, men sexnovell.se är rankat på plats 2.900,48 travelforum.se (som tillkommit efter 2008) är rankat på plats 3.700,49 och kk.se har så låga besökssiffror att de inte ens är rankade överhuvudtaget.50 Flashback.se, som också ägs av Flashback Media Group AB har visserligen bättre ranking, men saknar helt annonser och genererar därmed inga annonsintäkter.

Vi vet nu att Flashback Media Group AB i själva verket haft intäkter direkt relaterade till driften av Flashback Forum, trots att de förnekat all inblandning i forumet.51 Forumet genererade intäkter via SMS – användare betalade 30 kr för att kunna posta omedelbart efter registrering – men dessa pengar gick inte till Flashback International Inc utan rakt in i Flashback Media Group AB!52 Det är dock av vikt att påtala att för tillfället 2014 att deras SMS-tjänst upphört. Det som är av vikt att påtala SMS-tjänsten är att när den var aktiv gick pengarna raka vägen ned i Flashback Media Group AB’s fickor och inte något annat utländskt bolag!

Vi vet också, och detta är avgörande för att bedöma vilket företag som juridiskt sett är huvudman för webbplatsen www.flashback.org, att annonsintäkterna betalas in till Flashback Media Group AB! Enligt Von Essen på Självmordshjälpen som annonserar på Flashback betalar de 10.000 kr per halvår men att Flashback Media Group AB normalt tar ett högre pris för ett halvårs annonsering, ca 100.000 kr. Von Essen sade även i samtalet vi hade med honom att han hade kontakt med reklamsäljaren för Flashback Forum, Mattias Egarth via email och telefon.53

Vad gäller det praktiska arbetet med Flashback Forum har vi redan visat starka belägg för att Jan Axelsson arbetar som “admin” med Flashback forum, och vi vet att Mattias Egarth på Flashback Media Group AB arbetar med annonsförsäljning för Flashback forum.54

Vad gör då Flashback International Inc, Om det nu är Flashback Media Group AB som utför det dagliga arbetet med webbplatsen, och får intäkterna som Flashback Forum genererar? Såvitt vi kunnat finna, så är det enda som Flashback International Inc gjort är att registrera domännamnet “flashback.org”. Antagligen betalar företaget avgiften för postboxen i New York. Vi gissar att det är Flashback Media Group AB som betalar fakturan från Bahnhof, antingen direkt eller indirekt via Flashback International Inc.

Sammanfattningsvis: Flashback Media Group AB det förtag som i verkligheten driver Flashback Forum, och detta bevisas av följande fakta:

 • att TravelForum är helt integrerat med Flashback Forum
 • att anonsintäkterna från Flashback Media Group ABs övriga webbplatser inte har tillräckligt med besökare för att förklara bolagets intäker.
 • att intäkterna från medlemsregistrering på Flashback Forum via SMS gick till Flashback Media Group AB
 • att annonsintäkterna från Flashback Forum går till Flashback Media Group AB

Vad är problemet?

Webbplatsen har utvecklats till en form av virtuell skampåle för personer som begått brott eller på annat sätt ådragit sig mobbens vrede. Vid denna virtuella skampåle kan vem som helst under anonymitetens bekväma skydd stå och spotta på den som är fjättrad och uthängd, utan att behöva stå för det. Äldre dagars skampålar och stockar erbjöd inte dessa möjligheter till anonyma kränkningar, de var belägna på offentliga platser där alla parter var synliga för varandra. Traditionella former av hederskränkningar, som till exempel förtal/skvaller och skampålar var alltid platsbundna, och en person kunde flytta från den plats där hans eller hennes rykte för förstört, men med modern teknik blir de grova kränkningarna/skvallret via google omedelbart tillgänglig överallt och den sociala döden ett faktum. Det spelar ingen roll om du byter stad, google används överallt.

Detta gör det mycket svårt för uthängda brottslingar, skyldiga som friade, att återintegreras i samhället. I en värld där alla googlar alla kan uthängningar leda till social död, ett liv utan jobb, utan partner eller människovärde. Detta i sin tur leder till desperation och högre risk för återfall i kriminalitet eller missbruk, eller rentav suicid. Deras familjer blir även de lidande då de också hängs ut – inte bara föräldrar utan även syskon och små barn blir i många fall uthängda på Flashbacks kriminalforum.

Det bör tilläggas att de som påstår saker på Flashback behöver förstås inte säga sanningen, de kan säga precis vad som helst. De kan insuinera att en person varit inblandad i ett mord, eller ett rån, och andra diskussiondeltagare kan övertygas om att så är fallet. Vad som är sant är inte nödvändigtvis det viktigaste, för en presumtiv arbetsgivare kan det räcka med att det kanske är sant, och att man föredrar ett säkert kort, någon annan.

Många gånger hängs offret ut, inte endast med namn, bild och adressupgifter utan även med långt mer känsliga uppgifter, ofta av nedärderande karaktär – våldtäktsoffers sexualliv ifrågasätts etc. Ett annat exempel var i ett uppmärksammat fall i Arboga när barn som mördades hängdes ut med skämtbilder. Andra utsatta grupper, som .t.ex. vittnen, kan räkna med att se få utdrag ur polisförhör när de googlar på sig själva. Vi har inga hemliga vittnen i Sverige, den som vittnar får räkna med viss offentlighet, men det betyder inte att vittnen måste acceptera att vad de uppger till polisen ostraffat ska kunna spridas på nätet av vem som helst.

Flashback som sajt sänder ut groteska signaler till sina läsare. Självklart kan varje användare själv välja vad de vill se. Men vår granskning visar att en klar majoritet av Flashbacks läsare är ungdomar som ännu inte färdiga med sin skolgång och därför lätt påverkas av den diskurs och de normer som råder på Flashback. Trafiken från Skoldatanäten från grund- och gymnasieskolor är en viktig inkomstkälla för Flashback, men är det rimligt att kommunala medel ska bidra till Flashback Media Group AB’s annonsintäkter? Kommuner som inte vill stötta Flashback kan blockera webbplatsen i sina egna nät.

2012, just innan termen “näthat” hade slagit igenom, skrev Elisabeth Höglund en kolumn i Aftonbladet om hur man på Flashback på ett synnerligen rått sätt spekulerade kring hennes cancer och stundande död. De till och med skrev om vilken form av cancer hon hade som om de visste samt att hennes prognos var mycket dålig. Höglund replikerade upprört att prognoserna var mycket goda. I sin kolumn skrev hon även att hon upptäckte det hela av en slump när hon googlade på sitt eget namn och upptäckte vad hon kallade för Flashbacks “dödslista”. Höglund skrev vidare att hon tidigare blivit nätmobbad men detta var det värsta hon hade varit med om. Hon ställde sig frågande till Flashbacks rätt till att sprida dessa uppgifter om henne. “Kan det kallas för yttrandefrihet att dödförklara människor?”55

När en offentlig person som Elisabeth Höglund tog mycket illa vid sig av den uthängning hon råkade ut för, vad man då kan förvänta sig att helt okänd individ som blir felaktigt uthängd eller uthängd för småsaker med sadistiska kommentarer upplever?

Elisabeth Höglund är bara en av säkert hundratals och kanske tusentals andra. På Flashback Forum hängs allt ifrån fullständigt oskyldiga människor ut till personer som är dömda för brott eller bara är vanliga kändisar.

De s.k grävarna är också hänsynslösa i sitt sökande efter en önskad sanning. I jakten på “kattmördaren” i Högsbo i Göteborg hängdes flera helt oskyldiga personer ut av bara farten, till stor skada för dem:

N.N. berättar att han ännu inte vågar söka på Google efter sitt namn.

– De falska anklagelserna kommer att ligga kvar även om jag blivit friskriven från alla misstankar. Googlar man på mitt namn så kommer det felaktiga uppgifterna fram. Man blir aldrig fri. Ingenting försvinner från internet.56

En annan av dem var bara 16 år gammal och han fick samtal mitt på natten, hotfulla kommentarer på Facebook mm57. När väl den pojken som avlivat katterna åkte fast hängdes dennes familj och han själv ut på ett oerhört smaklöst sätt. Han mordhotades (med pris på sitt huvud eller erbjudande om köp av bilder där hans mage är uppsprättad och mycket annat58) och hela familjen drabbades svårt vilket ledde till polisanmälan av mordhoten.59 När en person mördade katter i Lerum 2009 hängdes också en 20 åring felaktigt60 ut och han och hans familj fick hotbrev skickade till sig bland annat mordhot.

När det blev känt att en ung tjej i Kumla tagit livet av sig (och senare visade det sig att en 44 årig man i Göteborg låg bakom) blev det en tråd om ämnet och i den tråden hängdes inledningsvis en oskyldig företagare i Kumla ut som den skyldige. Företagaren valde att själv gå ut med namn och bild samt vilket företag han äger i Metro och dementera uthängningen och de grova anklagelserna emot honom som postats på Flashback Forum. Till Metro sade han:

Kunder ringer mina medarbetare och frågar vad jag är för chef. Vi får också massor av mejl. Historien är hemsk som den är, och att bli oskyldigt anklagad för detta är helt fruktansvärt

Aftonbladet skrev till och med en artikel baserad på den felaktiga uthängningen av företagaren som de ändrade och bad om ursäkt för. Detta illustrerar vilket inflytande Flashback Forum fått på etablerade medier. I IT-tidsåldern är alltså ett forum som Flashback livsfarligt då vem som helst kan bli uthängd och få sitt liv förstört eller skadat. Detta utan någon myndighetstillsyn eftersom myndigheterna tror att de saknar kontrollmedel för att ingripa mot Flashback. Systemet med självsanering, de pressetiska principerna, bygger helt på frivillighet och Flashback har valt att stå utanför det systemet. Folk har en tendens att tro på det skrivna ordet vilket lett till mycket skada för oskyldiga. Etablerade medier bär ett stort ansvar att aktivt ta avstånd från Flashback och dess grävare som allt som oftast sprider felaktiga uppgifter, vilka i sin tur:

 kan leda till att människor tar lagen i egna händer, säger Mikael Nyqvist på länskriminalen till Metro

(Källa: http://www.metro.se/nyheter/larsjagblevoskyldigtuthangdforsexofredande/EVHmcn!2grI0Q6dg2atg/)
(Källa:http://www.metro.se/nyheter/anklagademobbarehangsutpanateteftersjalvmordet/EVHmcm!LGiwniS9TYeg/)

En annan person som blivit oskyldigt och grovt uthängd är en ung kvinna som påstods ha medverkat i en pornografisk videofim. Bara några timmar efter att Flashbacks grävare dragit slutsatsen att denna kvinna var samma som kvinnan i videon började kränkningarna. Till nyhetssajten Nyheter 24 sade hon:

Min mobil hemma var aktiv med både sms och samtal en gång var femte minut i två dygn. Jag fick även många varnings-sms från okända, godhjärtade människor som varnade om att någon hade läckt ut mitt nummer på Flashback och att jag borde byta nummer.

Men kränkningarna på Flashback fortsatte; där kallades hon “hora”, “slampa” och billig samt andra grovt kränkande epitet. På typisk Flashback manér slutade inte det där – även kvinnans mamma fick videon postad till sig med kränkande kommentarer om hennes dotter. Kvinnans manliga vän hängdes också ut och pekades ut som mannen i videon. Hans analys av situationen sammanfattar Flashback och dess misogyna kultur på ett träffande vis:

Det Lisa har fått stå ut med är på en helt annan skala. Min uppfattning av det hela så är folket på Flashback bara ute efter att håna killen på filmen, medan de är ute efter att hata flickan på videon, och förstöra hennes framtid och privatliv.61

Detta kvinnohat som råder på Flashback med misogyna kommentarer vid varje givet tillfälle har alltid förekommit på Flashback och är en del av Flashbacks diskurs. Att det dessutom förekommer ett stort antal män som genuint hatar kvinnor på Flashback gör situationen inte bättre men dessa individer är en minoritet men den misogyna attityden är allmängilltig på Flashback och just den kulturen frodas kvinnohatet och i mångt och mycket troligen stärks och stärker de män som drivs av ett genuint kvinnohat. Själva diskussionämnena bygger i sig ofta på kvinnohat, som t.ex:

Man kan ställa sig frågande till vilka attityder detta leder till hos de ungdomar som besöker Flashback? Som vi kan visa kommer ca 70-80% av Flashbacks trafik från skolor.

Ett mycket gott exempel på hur denna misogyna kultur är en kvinnlig modell som lagt upp en hemsida om sig själv. Någon på Flashback hittade denna hemsida med hennes modellbilder och startade en tråd om henne. Tråden svällde till en hetsjakt och förtalskampanj mot kvinnan ifråga. Hon pekades ut som prostituerad, man skrev att hon borde gasas ihjäl, att hon skulle ha mördat olika individer, terroriserat och hotat barnfamiljer samt hotade henne, hennes utseende kommenterades i mycket negativa ordalag och det spekulerades i könsbyten och några författade till och med ett falskt sjukintyg att kvinnan skulle lida av psykisk sjukdom. Hennes ekonomi granskades, hennes personnummer, adress och så vidare publicerades. Detta har lett till att hon fick flera stalkers på halsen. Den kvinnliga modellen lyckades få en av dem fälld i Göteborgs tingsrätt (en kvinna i 30-års åldern) men än idag förföljs hon av en som skrivit på flashback om henne, en man i 70-års åldern. Modellen valde dock att inte vika sig utan slå tillbaka och har bekämpat Flashback Forum genom att bland annat maila deras annonsörer som många gånger valt att plocka bort sina annonser, vilket i sin tur slår hårt mot Flashbacks ekonomi.

Hur löser man problemet?

Som artikeln demonstrerar utgör inte bara Flashback en skadeverkan på enskilda individer utan har även en indoktrinerande effekt på dess unga användare. Som vi visat kommer en kraftig överrepresentation av Flashbacks användare från skolor och med tanke på den statistiska data som existerar dvs det är lågutbildade män som besöker hemsidan med detta kan innebära att det är unga personer som inte ännu gått färdigt någon utbildning

Vi har följande förslag på hur man stänger ned eller skadar Flashbacks fortsatta existens..


A: strypa intäktsflödet

SMS-tjänsten

– Företaget SMS-teknik administrerade Flashbacks sms-tjänst vilket Oscar Dräckes ägaren för företaget som i ett telefonsamtal uppger att numret som användes av Flashback Media Group AB kommer från dem (återigen kan man fråga sig varför Flashback International Incs SMS-pengar skickas till Jan Axelssons svenska bolag). Bland SMS-tekniks över 2500 kunder vars sms-tjänster de administrerar räknas “Stena Line, SJ, Schenker, H&M, Atlas Copco, SVT, TV4, Länsförsäkringar, Folksam, Ericsson, Tieto, My Travel, Logica, Ginza, TDC, Swemedia, Svenska Kyrkan, Siemens, Karolinska institutet, Carl Lamm, HSB, flertalet Kommuner och Landsting.”, samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Siba AB och Skara Sommarland.70

Man kan fråga sig om dessa respektabla företag och organisationer vill associseras med ett kriminellt forum och en ren förtalsmaskin som utan pardon hänger ut folk eller driver andra till självmord för att inte tala om trådar om hur man bäst kidnappar barn för sexuella övergrepp.

Flashback har vid skrivandes stund stängt ned sin SMS-tjänst men ovastående uppgifter är av intresse för att förstå Flashbacks ekonomi och Flashback Media

Annonser

– På Flashback annonserar ett antal företag. I huvudsak rör det sig om olika spelföretag, droghandlare eller sexsiter. Men också en organisation som är inriktad på självmordsprevention. Då och då dyker det upp reklambanners med mer respektabla företag som vid kontakt inte vill vara kopplade alls med Flashback. Därmed kan kontakt med dessa innebära ett intäktsbortfall för Flashback. Det kan vara värt att påpeka att många gånger är det inte företagen själva som sökt sig till Flashback utan de har hamnat där via så kallade affiliate-reklamföretag. Ett affiliate-reklamföretag är ett företag som tar emot pengar av en köpare för att sprida reklam åt dem på Internet och dessa företag har i sin tur ett samarbete med Flashback (två exempel är de Stockholmsbaserade företagen Tradedoubler och Affiliator som samarbetar med Flashback om reklamförsäljning). Vilket innebär att företaget vars annonser dyker upp på Flashback många gånger inte har en aning om att deras reklam finns sida vid sida med en tråd där de mördade Arboga-barnen hånas genom att hängas ut målade som clowner. Företag som vill försäkra sig om att inte dyka upp på Flashback Forum bör inte anlita Tradedoubler eller Affiliator.

Internet-filter i skolor och bibliotek

– Blockering från skolors Internetfilter samt bibliotek. Besöksstatistik från Alexa71 talar sitt tydliga språk, en klar majoritet av Flashbacks besökare surfar in på Flashback via skolors nätverk (antingen med skoldatorer, eller med skolornas trådlösa nätverk och barnens egna mobiler) och med tanke på den låga utbildningsnivån på Flashbacks besökare har vi skäl att tro att det är unga elever då besökarna på Flashback är kraftigt underrepresenterade som kommer från universitet och högskolor. Detta är alltså något landets skolor och bibliotek bör bli varse om – att deras datorer och därmed statliga medel används för att ge kapital till Flashback i form av reklamintäkter.

Men det finns en annan oroande omständighet och det är att eftersom de flesta av besökarna kommer från skolor och har en lägre utbildning kan vi anta att det rör sig om yngre lättpåverkade personer som tar till sig Flashbackdiskursens råa attityd, främlingsfientliga och misogyna hållning för att inte tala om trådar kring narkotika, sexköp och annat. Rektorer bör ta ansvar för att se över skolornas filter och riktlinjer för nätverksanvändningen, för att skydda sina elever från den negativa diskursen som helt dominerar på Flashback.

B: Via rättsväsendet

Som vi har påtalat har svenska rättsvårdande myndigheter låtit sig luras av Flashbacks egna uppgifter om var verksamheten bedrivs och vem som driver verksamheten. Verksamheten bedrivs under svensk jurisdiktion och Flashback Media Group AB är i praktiken det företag som driver verksamheten, som fakturerar annonsköparna, tar in användarnas medlemsavgifter etc.

Oavsett om det går att föra en straffrättslig process eller ej för de olagliga publiceringar som sker på webbplatsen, kan svenska rättsvårdande myndigheter beordra att webbplatsen stängs eftersom den drivs i Sverige.

Eftersom flashback inte låter författarna ändra eller radera inlägg mer än under 1 timme efter den ursprungliga publiceringen, så är det, efter den timmen, Flashback och dess moderatorer som bär ansvaret för att spridningen. Vilket juridiskt ansvar har moderatorerna? Men i första hand är det hos Flashback Media Group AB som ansvaret måste förläggas, då detta företags intäkter i princip uteslutande kommer från driften av Flashback Forum.

Man kan ställa sig frågan – när författaren inte längre kan ändra inlägget, är det då Flashbacks egendom även om det är användargenererat? I Flashbacks vision för 2010 som publicerades i Outlaw (interna forumet för administrationen, se bild) finns det en önskan att Flashback skall bli ett arkiv för framtiden. Om Flashback är ett arkiv, så är också arkivets ägare är ansvarig för dess innehåll så länge man publicerar arkivet offentligt.

C: Via server- och domänsnamnsleverantörerna

Rättsvårdande myndigheter kan kräva av Bahnhof att de stoppar spridningen av olagliga inlägg som görs via deras svenska servrar. Om Flashback skulle byta till en annan leverantör av serverkapacitet och eller domännamn, så följer det kravet förstås med till en eventuell ny leverantör. Banhof har redan plockat bort Lexbase en annan uthängningssajt efter att först vägrat men därefter fått ge vika för media och folkstormen Lexbase ledde till. Det går alltså att påverka Banhof att plocka bort kunder.72

D: Övrigt

Flashback drivs av endast två mål, tjäna pengar samt att överleva. Som bevis kan det vara värt att visa ett exempel att efter bloggstorm (med polisanmälningar som följd) valde Flashback 2007 att radera helt en tråd (”Hur uppfostrar man sitt barn att bli sin egen sexslav?” startad 13 September 2007) som inte bröt emot Flashbacks dåvarande regler om hur en postare och andra ska kunna träna sina egna barn till att bli deras sexslavar. När det blev protester i tråden emot ett sådant beteende raderade moderatorerna inläggen med hänvisningen ”Har på nytt raderat tramsande och off topic. Åter till sakfrågan, hur gör man sitt barn till sexslav.”73. Det går alltså få Flashback att radera trådar som inte bryter mot deras egna regler genom att bara hota forumets existens.

När en grupp personer hade tagits in på förhör efter ett dataintrång hade organiserats via Flashback, valde Flashback att i smyg radera 37 inlägg i tråden där dataintrånget genomfördes – ett helt år efter att intrånget skett. (Den man i 20 årsåldern som ledde intrånget dömdes senare av Luleå tingsrätt). Att Flashback var en plattform för ett grovt dataintrång försökte man alltså mitt under pågående polisutredning att dölja, utan att förklara varför. Kan det vara så att Flashback och dess ägare var oroliga att bli åtalade för medhjälp till dataintrång, och att de därför – för säkerhets skull – försökte radera bevisen? Om Flashback Forum är bombsäkra på att de inte faller under svensk jurisdiktion, varför valde de i så fall att radera de 37 inläggen?

För den som hängs ut på Flashback Forum har det kommit nya möjligheter genom att kontakta Google och få googles sökmotor sluta indexera vissa länkar eller trådar på Flashback. Med tanke på att Flashback Forums admin i sin vision föreställer sig Flashback Forum som ett uppslagsverk för framtiden där allt kan sökas vore det ett stort slag emot Flashback. Men också möjligen ett svårt slag för Flashbacks ekonomi i långa loppet desto mindre som går att finna med hjälp av en Google sökning.74

Avslutning

Flashback är en virtuell skampåle vars ägare vill att forumet skall bli ett historiskt arkiv för information sökbar på Google. Skampålen var en påle vid vilken personer fjättrades för de inte skulle kunna undgå att utstå spott och spe från församlingens medlemmar. För en person som blivit negativt omskriven med känslig information på Flashback fungerar det likadant. I en tid när alla googlar alla går det inte att undgå att den känsliga informationen ifråga står alla i hela världen till buds. Förr i världen kunde stigmatiserande information endast färdas från mun till mun, och de som förtalades kunde flytta bortom skvallrets räckvidd. Men ingen kan fly Google. Google, och därmed all den känsliga informationen som Flashback lever på att sprida är allerstädes närvarande. Till skillnad från när de fysiska skampålarna användes, behövs numera inga fysiska fjättrar, för det finns ingenstans att fly undan vanryktet.

Vi ska inte ha några skampålar längre, och det är fullt möjligt att ta bort dem.


Referenser

Tryckta källor

Aftonladet, 17 december 1999, “Kända IT-bolag bakom nazistisk hemsida”
Aftonbladet 19 november 2012, “Att spekulera i min död tar priset i nätmobbning”
Backman, Christel (2012) Criminal records in Sweden. Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers. Doktorsavhandling, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.
Expressen, 25 maj 2013, “Helt oskyldige Michael anhölls för kattmorden”
GöteborgsPosten 18 mars 2013, “Nu ska hatet kartläggas”
Magasinet Filter, 2008:5, “Hetsjakt! Kändisskvaller! Porrchock!”
Svenska Dagbladet 29 januari 2014 “Bahnhof stängde LexBase”
Sveriges radio 23 februari 2012, “Hennes familj blev uthängd på Flashback”,

Offentligt tryck

Brottsbalken

Citypolisen Stockholm, Spaningsrapport 97090923-483
Marknadsdomstolen Dnr C 26/02
Stockholms tingsrätt dom målnr B 8-53-97
Svea Hovrätt dom målnr B 3372-09

Webbkällor

http://www.atlanticibl.com/blog/what-is-an-international-business-company-ibc/
http://www.offshorebelize.com/belize_ibc.html
http://www.bosl.com/company_profile.html
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2011/ucm273396.htm
http://selfinvestors.com/tradingstocks/news/stock-spam-promotion-in-major-financial-publications-guangzhou-global-gzgt/
http://www.flashback.se/artikel/419/flashback-nummer-6-utkommer-2013
http://www.alexa.com/siteinfo/flashback.org
http://www.alexa.com/siteinfo/sexnovell.se
http://www.alexa.com/siteinfo/travelforum.se
http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
http://www.flashback.se/flashbackshistoria
http://www.flashback.se/flashbacks/polis/
http://www.frihetsfronetn.se/hiorg.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihetsfronten
http://thepiratebay.sx/legal
http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
Nyheter24, 1 oktober 2013, “Felaktigt uthängd efter sexvideo – Nu talar Lisa ut om näthatet “ http://nyheter24.se/nyheter/internet/736029-hangdesfelaktigtutpanateteftersexvideonutalarlisaut (hämtad 2014-07-10)

Noter:

1 Adressen till Flashback är http://www.flashback.org
2 https://www.flashback.org/t2230596
3 https://www.flashback.org/p45503694
4 https://www.flashback.org/t2226941
5 I artikeln kallar vi webbplatsen www.flashback.org ibland för Flashback och ibland för Flashback Forum.
6 https://www.flashback.org/sp22640190
7 Stockholms tingsrätt målnr B 8-53-97
8 https://www.flashback.org/t2168959
9 https://www.flashback.org/f317
10 Tekniken att skicka personliga meddelanden till potentiella drog-försäljare diskuteras t.ex. här: https://www.flashback.org/sp13957843
11 Stockholms tingsrätt målnr B 8-53-97
12 Magasinet Filter, 2008:5
13 Lagregeln om förtal innebär att om inte de omständigheter föreligger som gör det försvarligt att sprida uppgifterna ifråga, så är sanningshalten i uppgifterna irrelevant. Se Brottsbalken 5 kap, § 5.
14 Stockholms tingsrätt, B 8-53-97, sid 5.
15 Backman, 2012.
16 Christel Backmans doktorsavhandling handlar om hur arbetsgivare använder uppgifter från lagföringsregistret vid nyrekryteringar.
17 Polisen bedrev på denna tid ingen systematisk spaning på webben.
18 http://www.flashback.se/flashbackshistoria
19 http://www.frihetsfronetn.se/hiorg.html
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihetsfronten
21 Citypolisen Stockholm, Spaningsrapport 97090923-483
22 http://www.flashback.se/flashbacks/polis/
23 Kanske är det i just kombinationen av provokation och hån som Flashbacks kärnvärden står att finna. Vi har inte utrymme att i den här artikel utveckla denna poäng, vi kan bara helt kort säga att en genealogisk undersökning av Flashback skulle behöva inkludera 4chan/b och anonymous och det provocerande hånets nihilistika kultur som sammanfattas i frasen doin it for the Lulz.
24 http://www.flashback.se/flashbackshistoria
25 http://thepiratebay.sx/legal
26 Källa: http://wwwc.aftonbladet.se/debatt/9912/17/debatt.html samt samtal med Lennarth Eriksson
27 Telefonsamtal med Lennarth Eriksson (oktober 2013).
28 Dnr C 26/02.
29 https://www.flashback.org/sp5306774
30 http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
31 1461 First Avenue, # 360 New York, NY 10075-2201 UNITED STATES
32 http://www.bosl.com/company_profile.html
33 http://www.offshorebelize.com/belize_ibc.html
34 http://www.atlanticibl.com/blog/what-is-an-international-business-company-ibc/
35 Sveriges radio 23 februari 2012
36 http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2011/ucm273396.htm
37 http://selfinvestors.com/tradingstocks/news/stock-spam-promotion-in-major-financial-publications-guangzhou-global-gzgt/
38 Sveriges radio 23 februari 2012
39 https://www.flashback.org/sp9584382
40 GöteborgsPosten 18 mars 2013
41 https://www.flashback.org/sp5373482
42 Se t.ex. Svea Hovrätts dom B 3372-09
43 Den bild Admin på flashback har valt som sin symbol är en bild på den ugandiske diktatorn Idi Amin.
44 Flashback konton måste dock aktiveras före användningen på TravelForum, en procedur som sker på Flashback Forum och kallas uppgradering av användarkontot.
45 https://www.flashback.org/sp13456149, https://www.flashback.org/sp14643143
46 http://www.flashback.se/artikel/419/flashbacknummer-6-utkommer-2013
https://www.flashback.org/sp19394900
47 http://www.alexa.com/siteinfo/flashback.org
48 http://www.alexa.com/siteinfo/sexnovell.se
49 http://www.alexa.com/siteinfo/travelforum.se
50 kk.se erbjöd sina användare ett sätt att knyta sexuella kontakter. Enligt Alexa hade kk.se dock endast manliga besökare, vilket kanske förklarar att webbplatsen inte gick så bra.
51 http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
52 Telefonsamtal med Oscar Dräckes, ägare av SMS-teknik, det företag som administrerade Flashbacks SMS-tjänst. 2013-10-15.
53 Telefonsamtal med Carl von Essen, Självmordsupplysningen, 2013-10-18 10:23.
54 Mattias Egarth, 741202-0252, är marknadschef och styrelseledamot i Flashback Media Group AB. I Magasinet Filter nr 5 2008 finns en längre intervju med honom där han själv förklarar hur han jobbar som reklamare på Flashback.
55 Att spekulera i min död tar priset i nätmobbning, Aftonbladet 19 november 2012.
56 Expressen, 25 maj 2013.
57 http://www.tv4play.se/program/nyheternag%C3%B6teborg?video_id=2348870
58 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16720097.ab
59 https://www.flashback.org/t2159551
60 http://www.expressen.se/gt/hangsutpanatetsomdjurmordaren/
61 http://nyheter24.se/nyheter/internet/736029-hangdesfelaktigtutpanateteftersexvideonutalarlisaut
62 https://www.flashback.org/t1962454
63 https://www.flashback.org/t2165990
64 https://www.flashback.org/t1644736
65 https://www.flashback.org/t2226252
66 https://www.flashback.org/t2222835
67 https://www.flashback.org/t1950047
68 https://www.flashback.org/t2189557
69 https://www.flashback.org/t2040402
70 http://www.smsteknik.se/kunder.asp samt http://www.smsteknik.se/foretaget_se.asp Även telefonsamtal med Oscar Dräckes, ägare av SMS-tjänst: 2013-10-15 kl 11:37.
71 Alexa är världens ledande internetanalysföretag. Alexa tillhandahåller analys av besökarna till olika webbplatser.
72 Svenska Dagbladet 29 januari 2014 Bahnhof stängde LexBase. Det relevanta i artikeln är att Bahnhof uppger sig kräva av sina kunder att de följer svensk lag. Bahnhof har som policy att så länge du följer svensk lag så stänger vi inga sajter.
73 http://kiremaj70.blogspot.se/2007/12/vidrigheterpflashback.html
74 https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch#

x

x

x


Här nedan följer den tidigare versionen kopierat direkt från originaldokumentet i bilder.

Länkar fungerar tyvärr inte i bildformat


 Sid 1

1

2


 Sid 2

3

4


 Sid 3

5

6


 Sid 4

7

8


Sid 5

9

10


Sid 6

1112


Sid 7

13

14


Sid 8

15

16


Sid 9

17

18


Sid 10

19

20


Sid 11

21

22


Sid 12

23

24


Sid 13

25

26


Sid 14

27

28


Sid 15

29

30


Sid 16

31

32


Sid 17

33

34


Sid 18

35

36


Sid 19

37

38


Sid 20

3940


Sid 21

41

42


Sid 22

43

44


Sid 23

45

46

Från Flashbacks interna och stängda forum ”Outlaw” (dessa länkar är klickbara):
Flashback vision 2010 post 1
Flashback vision 2010 post 2


Sid 24

47

48


Sid 25

49

50


Sid 26

51

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

Artikelns upphovsrätt © tllfaller författarna 2013 och framåt.
All kopiering för publicering på annan plats måste godkännas av författarna.

helena

xxxxxKlicka på länkarna nedan för att få upp dokumenten.

x

x

x

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

Artikelns upphovsrätt © tllfaller författarna 2013 och framåt.
All kopiering för publicering på annan plats måste godkännas av författarna.

x

x
x


Hur lång är Jenny Strömstedt, Hur framställer vi oss själva på nätet, Hur funkar nya snapchat, Hur många flyktingar tar Sverige emot, Hur många kromosomer har man, Hur tittar man på solförmörkelse, Hur många veckor på ett år, Hur mycket, vatten ska man dricka per dag, Hur säger man hej på spanska, Hur mycket alkohol får man ta in i Sverige, Vad har hänt i Paris, Vad betyder emojisarna, Vad är decemberövernskommelsen, Vad är/vill IS, Vad händer i Syrien, Vad innebär minusränta, Vad är sanning, Vad betyder swipa, Vad betyder Je Suis Charlie, Vad är blodmåne, Vem är Julia Caesar, Vem vann Eurovision, Vem är gärningsmannen i Trollhättan, Vem åkte ur idol idag, Vem är nya ICA-Stig, Vem sjöng på Carl Philips bröllop, Vem vann Guldtuben, Vem är på de nya sedlarna, Vem väljer statsminister, Vem fyller år idag, Hur många kalorier i öl, Hur många kalorier i vattenmelon, Hur många kalorier i avokado, Hur många kalorier i banan, Hur många kalorier i ett glas vin, Hur många kalorier i gröt, Hur många kalorier i smulpaj, Hur många kalorier i naturdiet shake, Hur många kalorier i McDonald’s smoothie, Hur många kalorier i clementin

Näthatare kan kalla sig för medborgarjournalister

Medborgarjournalister är inte näthatare men näthatare kan kalla sig för medborgarjournalister

I vår artikel om ett förslag för en ny nomenklatur för näthat diskuterade vi begreppet medborgarjournalister och näthatare, den artikeln finns här. Med anledning av gårdagens artikel om hur en grupp näthatare som kallar sig för medborgarjournalister måste vi ta upp det igen och den artikeln finns här.
En medborgarjournalist är en individ som bör ha ett seriöst journalistiskt syfte med sina publiceringar och samlande av information. Näthatare å andra sidan har som sitt huvudsakliga syfte att kränka deras måltavla och inget seriöst syfte bakom sina publiceringar utöver att skada.
Medborgarjournalisterna är en viktig beståndsdel i svensk journalistisk och kan leda till stora avslöjanden och dessa skall vi såklart stödja. Deras arbete är viktigt genom att avslöja korruption, bedragare och annat som skadar samhället i stort. Däremot kan medborgarjournalister komma i alla olika sorter, de som skriver illa till de som skriver perfekt svenska, detta gör dock inte att deras granskande är av mindre betydelse.

Debattsköldar kan dölja näthatare

I Sverige har vi idag ett debattklimat där folk gärna använder sig av debattsköldar. Dessa debattsköldar är att man ger sig själva titlar som medborgarjournalist för att dölja sitt näthat och legitimera det. Men en näthatare är alltid en näthatare oavsett vilken sköld de skyddar sig bakom. Även exeminerade journalister kan vara näthatare vilket innebär att det är en balansgång att gå när det gäller hur man diskuterar medborgarjournalister och journalister i allmänhet. Ja, det är till och med så att alla troligen någon gång näthatat oavsett vem man är. Men enstaka tillfällen av näthat gör inte en näthatare.

Näthatare kan komma i alla färger

En näthatare är en person eller grupp individer som systematiskt förföljer personer enbart i syfte att skada dem, vara elaka och använda grymma tillmälen. Näthatare kan komma i alla färger, vänster, höger, feminist eller handikappad. Det spelar ingen roll för näthat är näthat oavsett vad och är ofta lätt igenkännbar från riktig medborgarjournalistisk med att de inte har ett riktigt journalistiskt syfte. Vi har varit med om ett flertal exempel där mycket grova näthatare rättfärdigat sitt näthat med den medborgarjournalistiska skölden. Men skillnaden ligger i upplägget, orden som används och vad som ligger bakom. En medborgarjournalist producerar något produktivt i sina avslöjanden och artiklar medan näthataren som använder sig av den medborgarjournalistiska skölden endast vill störa och kränka.

Urvattnar begreppet näthat

I samma anda som den medborgarjournalistiska skölden som näthatare använder sig av kan de fifflare, bedragare eller skurkaktiga personer som granskas av seriösa medborgarjournalister använda sig av skölden att de skulle vara utsatta för näthat. Näthat är ett trendord, ett nyord som folk lyssnar till och är därmed ett kraftfullt redskap. Men de offentliga personer, företagare mfl som är under granskning av en seriös medborgarjournalist kan skydda sig med påståendet att de är utsatta för näthat. Det är inget annat än att beklaga, ni som använder er felaktigt av termen näthat för att skydda och försvara er urvattnar begreppet. Alla privatpersoner som utsätts för näthat blir mer sårbara när betydelsen för ordet ”näthat” förändras.

Riktiga medborgarjournalister

SIG-gruppen vill värna om riktiga medborgarjournalister men tar verkligen avstånd från falska medborgarjournalister som solkar termen när de egentligen inte gör annat än att näthata. Vi tar även starkt avstånd från er som använder att ni är utsatta för näthat när ni granskas och det kan ligga eller vällovligt syfte bakom granskandet.

Offentliga personer

Det är skillnad på privatpersoner och offentliga personer, en offentlig person skall tåla lite mer och detta innebär även journalister men även de har rätt att inte behöva bli näthatade. Däremot lägger man i allmänhet ribban mycket högre för offentliga personer och vad de skall tåla. Offentliga personer har själva valt att vara synliga och bör därmed vara medvetna om konsekvenserna som kommer med offentligheten. Använd termen näthat med försiktighet, en person näthatar inte en journalist eller annan offentlig person för att de kommer med kritik. Näthatet ligger i hur det formuleras och hur det drivs på.

REDAKTIONEN 3

Hatarna har tagit trollfabriker till sin hjälp

Hata mot betalning

Eskilstuna-Kurirens undersökningar kring det nya fenomenet ”Trollfabriker” beskriver en grupp personer som har startat en blogg på nätet där de erbjuder betalt till frivilliga att under falska identiteter lurar till sig intervjuer av journalister, politiker, tjänstemän och opinionsbildare. Inspelningarna klipps sedan om så att de ”intervjuade” framstår som mer eller mindre galna. Dessa inspelningar sprids där efter på främlingsfientliga sajter med syfte att visa hur illa det är ställt med vårt lands styrande och under dem deras tjänstemän. Eftersom det ofta är journalister som spelas in och förvanskas kan man spåra en agenda att göra ”PK-media” icke trovärdig. Politiker spelas in för att i förvanskat skick få dem bland annat till att mer eller mindre försvara brott som utförs av invandrare och andra påhittade lögner som syftar till att underminera det Svenska demokratiska systemet.

Logiska mönster

Vi människor har ett stort behov att se logiska mönster. Logiska mönster skapas ur efterkonstruktioner av sådant som redan hänt. Dessa mönster kan man sedan dra ut att också gälla kommande händelser. Dessa inspelningar och deras egna inbillningar i grupp används för att just konstruera ett logiskt mönster i önskad riktning hur de som intervjuas fungerar och tänker. På så vis kan man inympa i klenhjärnade tangentbordsfäktare falska logiska mönster. De tror verkligen på vad de skriver för de tycker sig se klockrena logiska mönster i det som sker. De är så inne i sin styrda logik att, för andra uppenbara lögner, sväljs direkt för att sedan likt en papegoja upprepa det om och om igen som en sanning. Det är så fascister jobbar med ovetandes klenhjärnade för att bygga upp en åsiktskader med målet att skita ner internet med fascisternas lögner.

Programmerade

Tangentbordsfäktarna styrs till en början av fascisterna till att tycka illa om invandring för att snart styras över till att tycka illa om invandrare som efterhand medvetet utvecklas till att tycka illa om alla som inte tycker som de. Fascister, extremhögern, rasister och näthatare anser sig ha monopol på yttrandefriheten som ofelbart leder dem in i tankar att diktatur är något bra. Efter en tid är de så hjärntvättade av fascisternas taktik att det nära nog är omöjligt att ändra på.

Trollfabriken Granskning Sverige

En sajt som kallar sig Granskning Sverige är Sveriges största trollfabriker som arbetar med att sprida högerpopulistisk främlingsfientlighet och propaganda, skriver Eskilstuna-Kuriren. Deras arbetsmetoder som beskrivs här ovan får stor verkan på nätet och känns otäckt för dem som drabbas. Eskilstuna-Kuriren har visat att uppringare får betalt för att sprida sitt material. Den som får mer än 3 000 visningar på sitt klipp erbjuds 1 000 kronor i betalning. En av de som leder arbetet kallas ”Erik”. Han kallar deras metod för att de ”wallraffar”. Men fascisterna har inte tagit med i beräkningen att deras ”utbildade” och hjärntvättade troll ofta använder det de lärt sig till att också näthata vanliga människor mycket illa.

Demokratifientliga sajten Fria tider

Granskning Sverige skall också ha kopplingar till den främlingsfientliga sajten Fria tider. Båda har Widar Nord, Fria tiders grundare, som kontaktperson. Kopplingen visar mycket tydligt att det finns en agenda att vrida hela vårt land mot en polarisering där två grupper står mot varandra där den ena gruppen förtalar, kränker och beskriver invandrare som brottslingar och på andra sidan de som blivit utsatta för förtalar, kränkningar och invandrarna som utsatts. Men fascisterna har gjort misstaget med sin trollfabrik att nu också dra in journalister, politiker och opinionsbildare till den senare gruppen. Det misstaget kommer att driva på lagförslag att få stopp på näthat och andra lögner på nätet.

Eskilstuna-Kuriren attackerats

Efter att Eskilstuna-Kuriren artikel om trollfabriker kommit ut har så mycket trafik riktats mot tidningen att det tidvis inte gick att komma in på tidningen. Det är så dessa troll tycker att yttrandefrihet skall se ut, dvs stänga ner alla som inte tycker som dem.

REDAKTIONEN

I folkets intresse ©