Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
27 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Intregitetskränkande uppgifter genom Google olagligt

Google kan, genom sin sökmotor, hitta nästa precis allt som finns på nätet. En Spansk medborgare upptäckte att känsliga personliga uppgifter om honom gick att hitta den vägen. De känsliga uppgifterna hade skrivits i en nättidning. Han drev en process om att dessa personliga integritetskränkande uppgifter skulle tas bort. Rätten kom fram till att uppgifterna står i en godkänd nättidning och att uppgifterna var sanna då det skrevs. Spanska tryckfrihetslagen gällde således och uppgifterna behövdes inte tas bort. Men domstolen dömde överraskande nog Google att ta bort sökmöjligheten till dessa uppgifter eftersom det kan försvåra för mannen i sitt fortsatta liv.
Google överklagade domen och domstolen vände sig till EU för hjälp med tolkningen av EU:s direktiv i dessa frågor. EU-domstolen konstaterade att människor skall inneha rätten att få sina uppgifter ”glömda” om dessa anses bryta mot ett unionsdirektiv som bland annat ska skydda rätten till privatliv.

Unionsdirektivet, som ska skydda rätten till privatliv, säger alltså att integritetskränkande uppgifter, speciellt om de är osanna, skall tas bort ut nätsökmotorernas indexering.

Tyvärr får man själv se till att exempelvis Google tar bort sökresultaten ur deras databas. Vi kommer att ta fram ett dokument för detta ändamål som alla kan använda sig av. Det kan bli ett utmärkt verktyg mot Flashback.

Vi kommer, utan någon begäran av den drabbade, att skicka in sådana dokument över kränkningar på Flashback. En sådan åtgärd kan minska ner besöksantalet på Flashback rejält och det ser vi framemot.

Källa:
http://www.metro.se

REDAKTIONEN

3 Kommentarer

Lägg till en kommentar
  1. Google kan komma att flytta sin europeiska verksamhet till länder utanför EU på grund av domen.

      [SVARA]

  2. I sin iver att jävlas med folk kan EU förbjuda Google att verka i Europa. Sannolikheten för detta ligger på samma nivå som ovanstående.

      [SVARA]

  3. Sökmotorföretag som Google kränker folks privatliv och folks privata angelägenheter genom att visa information om varje person, och den informationen ökar risken för att gangstertroll och andra oseriösa personer utnyttjar uppgifterna till att kränka folk på nätet. Därför anser jag att sån uthängning utan tvekan är rätt farligt och dessutom så hotas folks säkerhet tack vare uthängningar.

      [SVARA]

Lämna ett svar

- För att "quote" en valfri kommentar klicka på texten [SVARA] i kommentaren
- För att "quote" en utvald text i en valfri kommentar markera texten och klicka sedan [SVARA]

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!