Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

18 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: maj 2013

Får Åklagare göra vad de vill?

Är det verkligen tillåtet av Åklagare, med bara svaga indicier på brott, gå ut i hela Världen med kompletta personuppgifter för en åtalad och beskriva vad den åtalade gjort med så svaga indicier att andra Åklagare inte ens tagit upp fallet till åtal? En Åklagare med sin ställning borde begripa att den personens liv är […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.