Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

16 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: januari 2014

Flashback – Bahnhof kan stänga forumet

Fd porrtidningsdirektören Jon Karlung beslutade sig till slut att stänga Lexbase. Orsaken sägs vara att det pågick brottslig verksamhet på sajten och Bahnhof vill inte medverka till det. Detta är en intressant iaktagelse! Om det pågår brottslig verksamhet kan de inte låta en sajt de hostar låta vara öppen mer. Det innebär då alltså att […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.