Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att 03:00 och 04:00 inte går att komma in på nättidningen. Servicearbete pågår!
14 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Månad: januari 2014

Bahnhof kan stänga Flashback pga olagligheter

Fd porrtidningsdirektören Jon Karlung beslutade sig till slut att stänga Lexbase. Orsaken sägs vara att det pågick brottslig verksamhet på sajten och Bahnhof vill inte medverka till det. Detta är en intressant iaktagelse! Om det pågår brottslig verksamhet kan de inte låta en sajt de hostar låta vara öppen mer. Det innebär då alltså att […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.