Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

10 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: november 2014

Flashback – Det säljs Spice som tagit livet av 14 ungdomar

Tove Janssons berättelse om Mumintrollen Hemulen är en person i Tove Janssons berättelse om Mumintrollen ur folkslaget Hemuler. Hemuler i den berättelsen är lite speciella bla saknar de helt humor utom när man retat dem. I övrigt är de befattade med inskränkthet, paragrafrytteri och myndighetsutövning. Hemulen i berättelsen är en botaniker med en samling av […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 471 640 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.