Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att 03:00 och 04:00 inte går att komma in på nättidningen. Servicearbete pågår!
28 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Månad: mars 2015

Ny teknik kan hitta anonyma användare

Ericsson, utvecklare i framkant Elektronikföretaget Ericsson, som bla tillverkars utrustning för mobiltelefoni och elektronik för internet har nu klart med en ny uppfinning som gör att ingen kan dölja sig på nätet. Det är en mycket glädjande uppgift. De säger att det blir ”nästintill omöjligt att vara anonym på nätet”. Nu får vi hoppas att […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.