Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

16 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: april 2015

SIG-gruppen en medlem mindre

SIG-gruppen förlorar en medlem SIG-gruppens ordförande tillika den som startade gruppen, Helena, tvingas nu att trappa ner och lämna sin egen grupp. Det är med stor sorg i hjärtat vi måste konstatera det faktum att det inte går längre. Tortyr i Sverige På Aminogatans arrest i Mölndal utsattes Helena för rena tortyren. Hon fick inga kläder att […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.