Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

32 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: juli 2015

Stoppa publicering av förundersökningsprotokoll

Ett stort problem Förundersökningsprotokoll som beställs ut och läggs upp på nätet för var och en att öppna och läsa är ett stort problem. På forumet Flashback, där de får kränka människor i riktigt stor omfattning, får oftast sin ”näring” från förundersökningsprotokoll. Den de kränker först är den åtalade och därefter kommer vittnen och till sist den […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 470 680 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.