Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

12 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: september 2015

Flashback – Företagare del 6 och Håkan Slagbrand

Journalister granskar makten Pressen i Sverige, med sina journalister, säger sig granska makten och kallar sig själv för ”den tredje statsmakten”. Namnet syftar till hur viktig denna makt är. Det innebär rent praktiskt att man verkligen granskar makten. I makten ingår alla myndigheter och dess anställda, rättsväsendet, företag och mycket mer. För något år sedan kunde en […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 471 579 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.