Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

16 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: juni 2016

Flashback – och Wordon

Reklam Flashback lever på reklamen. Vägen för att få Flashback att moderera hårdare går alltså via reklamen. Utan reklamintäckter blir det svårt att driva 32 egna servrar hos Bahnhof. Reklam är alltså de pelare som Flashback vilar på. Så här fungerar det Vi har nu fått reda på att annonsörerna annonserar i huvudsak inte själva […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.