Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att 03:00 och 04:00 inte går att komma in på nättidningen. Servicearbete pågår!
16 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Månad: oktober 2016

Sociala medier och Windows 10

Utanför vårt ämne men ändå Det vi skall skriva om nu har bara indirekt med vårt arbete att jaga näthatare att göra. Indirekt därför vi utnyttjar de sociala medierna när vi söker på nätet efter relaterat med vårt automatiska sökprogram. Ni kan inte ana vad mycket man kan hitta om en enda person. Vi har konfronterat […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.