Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

8 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: januari 2017

Nytt datorprogram – Bandbreddstest

Programmet Vi håller på att utveckla ett nytt datorprogram som avser testa Flashback bandbredd. Det går till så att programmet besöker Flashback i ett antal slumpvis valda äldre trådar i en ökande takt tills Flashback lämnar ifrån sig meddelandet ”503: Service Unavailable”, dvs man har träffat Flashback fler gånger per sekund än vad deras inbyggda […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 470 917 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.