Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

14 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Månad: april 2018

ifolkets.intre.se

Rättsgrupper – är hatgrupper

[Den de vill få vårdnaden över är den verkliga förloraren] Under de år vi jobbat mot näthatet har vi då och då stött på de två grupperna som skjuter skarpt från höften utan att sikta. De kallas ”Papparättsgruppen” och ”Mammarättsgruppen”, dvs två diametrala rättsgrupper. Egentligen är det ett virrvarr av grupper och personer. Det behöver […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
  • 471 622 besökare sedan 2014-01-01
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.