Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: GRÄVARE

Researchgruppen – avslöjar näthatande SD-domare

Domare näthatar Det är ingen överraskning att lekmannadomare också näthatar. De är nämligen inte utbildade för uppgiften i domstolen utan politiskt utsedda att vara nämndemän, eller domare, som det heter när de har samma rösträtt som riktiga domare. Det gör att domar skapas ofta på politiskt grundval. Det påminner om Sovjetiska politrucker som var med överallt där det hände något […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.