Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

28 besökare är inne nu

Kategori: ORGANISATIONER

Juridikinstitutet – finns det

Frågan är om Juridikinstitutet finns När vi, främst min dotter, råkade ut för extremt förtal på Flashback och lyckades gräva fram de värsta förtalarna var frågan, vad gör vi nu? Vi fick rådet av de flesta att polisanmäla, de sade visserligen att det inte händer något men det är ändå viktigt att göra en polisanmälan. Dokument skapades […]

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.