Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

22 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: HATSAJTER

Flashback – Nu sänker vi dem. Del 1 Annonser

Den senaste tiden har vi talat med många som varit utsatta för Flashbackdrevet i vårt arbete att värva medlemmar till Facebook-gruppen #Artikel12. Tyvärr har flertalet av de utsatta så dåliga erfarenheter att de helt enkelt inte kan förmå sig att deltaga i vår grupp än mindre att förmå sig att göra något. De är helt […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.