Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

28 besökare är inne nu

Kategori: HATSAJTER

Flashback – Regler med förhinder

[Flashback förstör livet på folk] Flashback, Sveriges absolut värsta elektroniska mötesplats, som låter i stort sett vad som helst postas har märkligt nog regler som skulle kunna förhindra det avskyvärda. Ägaren, Jan Axelsson, som skriver under alias ”Admin” framstår på forumet som järnhanden som tillser att reglerna följs. Trots järnhanden är den enda regel som […]

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.