Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: TEKNIK

Lösenord – Hur säkra är de

Lösenord Lösenord är vardagsmat för en datoranvändare. Man behöver dem i stort sett överallt där man kan påverka innehållet. Idag skall vi informera lite om just lösenord. Vi skall försöka skriva så alla förstår därför utelämnar vi en del detaljer och använder enkla ord. Hur fungerar det Så gott som alltid används lösenord tillsammans med ett […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.