Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: HATARE – ANONYMA DOKUMENTDÅRAR

Flashback lägger ut dokument – Maulca

Maulca Den runkande mannen, lägger ofta ut dokument från domstolar mm. 226 gånger har Maulca, i skrivande stund, lagt upp dokument på Flashback. Det innebär att han lägger upp dokument i nära 50% av alla sina postningar. Vart och ett av dessa dokumentupplägg kan innebära förtal. I vart fall kan publiceringar av domstolsdokument på detta vis skapa oanade […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.