Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: RÄTTSMÅL VI JOBBAT MED

Aminogatan – Vi har satt fast en vakt

Arresten Aminogatan Arresten på Aminogatan i Mölndal blev ökänd när Helena JO-anmälde dem för felaktig behandling av intagna. Kritiken mot Aminogatan blev kraftfull från JO och den blev medial. Flera vakter fick gå, en del blev omplacerade och två poliser utreddes för brott. Kritiken var så massiv efter JO-anmälan att man tvingades till slut att […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.