Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

23 besökare är inne nu

Kategori: FLASHBACK-ANNONSER

Spelannonser stoppas på Flashback

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast i en dom som kan bli prejudicerande att Svenska företag måste sluta publicera reklam för spelbolag som saknar svensk licens. Ett sådant beslut kommer att främst slå hårt mot mediebolagen men också mot mindre aktörer som idag driver runt sin verksamhet på folk som förstör sina liv på spel. Men för […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.