Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: FLASHBACK-ANNONSER

Hobbex stödjer övergrepp på barn

Annonserar på pedofilsidan Flashback Hobbex annonserar på Flashback och stödjer därmed sexbrott mot barn. Om man betänker att Hobbex säljer produkter till barn och sedan stödjer Flashback genom att annonsera där stödjer man också övergrepp på samma barn eftersom Flashback låter utövande pedofiler samlas och ge varandra råd om hur man bland annat fångar barn […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.