Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

24 besökare är inne nu

Kategori: Granskning internet

Granskning internet – Nya Tider

Nya Tider utkom första gången som en pappersveckotidning i slutet av 2012. Från 2017 utkommer pappersupplagan två gånger i veckan och uppbär presstöd. Det vi skall intressera oss för i denna artikel är nätupplagan som säger sig uppdateras en gång i veckan. Tidningen ges ut av förlaget AlternaMedia och säger sig inte vara knuten till […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.