Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

23 besökare är inne nu

Kategori: NÄTHAT ÅTGÄRDER

Expoliser, jurister och IT-experter tar upp kampen mot näthatet

En grupp har bildats vid namn “Näthatsgranskaren”. Det är en grupp med fd poliser, jurister och IT-experter. De jobbar med att leta upp näthat och polisanmäla sådant som avser hets mot folkgrupp, olaga hot, förtal, olaga våldsskildring och uppvigling. Alltså brott som lyder under allmänt åtal. Detta är mycket välkommet då vi jobbar mest mot […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.