Creeper MediaCreeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

13 besökare är inne nu

Kategori: NÄTHAT ÅTGÄRDER

Näthat hotar demokratin

Folkmakt

Demokrati betyder ”folkmakt” och om folket skall inneha makten att kunna styra över samhället, dvs sig själva, är det minsta som krävs att samma folk skall kunna debattera med varandra om styrandet. Så har det varit sedan demokratins införande med sina olika tiders begränsningar.

Begränsningarna

De ”privilegierade” har alltid under olika epoker trixat och mixtrat med makten i syfte att de själva skall inneha denna makt men framför allt inte behöva släppa ifrån sig den till de ”oprivilegierade”. I början på demokratin var detta trixande en självklar del av systemet som bla innebar att en röst från de med mer tillgångar vägde tyngre än från de med mindre tillgångar. Alldeles i början av demokratins barndom hade de ”egendomslös” ingen rösträtt alls. Efter hand slipades demokratin till för att bli mer demokrati och mindre diktatur till att idag omfattas av någorlunda bra regler som skall öppna för en verklig folkmakt. Fortfarande finns det dock smulor av dessa översittare kvar som vill få sin vilja fram före folkviljan som exempelvis den tillåtna lobbyverksamheten, 4%-spärren till Riksdagen och blockindelningen. Men i huvudsak banar regelverket för att det åtminstone i teorin är en folkmakt vi lever i.

Flaskhalsen

Vanligt folk vill oftast inte figurera offentligt, inte ens på mycket låg offentlig nivå och missar på så sätt möjligheten till att deltaga i vår folkmakt. Vi har i vår demokrati verkligen missat att engagera folket till att deltaga i styrandet av landet och än värre är att vi missat att få folk till valurnorna. Utan folket ingen folkmakt och då öppnar vi upp för en möjlig farlig utveckling där de som hörs mest styr dagordningen i landet, dvs en form av diktatur eller om vi är lite snällare, en form av minskad folkmakt för de som inte armbågar sig.

Anonym på internet

Det är ju fint nu när internet gjort sitt intåg och etablerat sig som en verklig folkkanal. Där kan alla deltaga i debatten anonymt och säga vad de vill. Man kan bilda opinion för sin ”sak” och med tiden, om ”saken” har sitt gillande, bli en makt att räkna med upp i demokratins hierarki för att till slut få ”saken” prövad och kanske till och med bli en del av folkmakten. Tanken svindlar över hur bra detta kan bli och över hur nära en verklig folkmakt utan sina begränsningar med lobbyister, högljudda, armbågsvassa och andra människor som med olika trix tar sig före den ”gråa massan” till bestämmandets kvarn. Med internet och anonymitet raderas dessa begränsningar bort (nästan) i ett navs och precis alla som kan klicka på ett tangentbord har plötsligt möjligheten att göra sig hörda utan risker och med samma möjligheter att nå fram till bestämmandets kvarn.

Genom att inte i tid stoppa dräggen

Så kunde det blivit men en faktor växer sig plötsligt stark som stoppar den fina utvecklingen mot en verklig folkmakt. Våra politiker och vårt rättsväsende sumpade möjligheten till en riktig folkmakt genom att inte i tid stoppa dräggen som utnyttjar vårt extremt fina redskap till folkmakt. Vi talar om näthatet, fenomenet som numera växt sig stark och stoppar varje vanlig människa till att deltaga i debatten. Även om de verkligen försöker deltaga i debatten på nätet går inte det för de kan inte diskutera med näthatarnas oerhört ohyfsade metoder. Inte ens vår etablerade media klarar av de framstormande styrkorna av näthatare. De tvingas stänga kommentarsfälten, ta bort mejladresser och ta bort hemadresser för anställda.  Hatarna rinner över alla breddar över allt på nätet, forum förstörs, kommentarsfält förstörs och flera andra platser och möjligheter bryts ner av dessa horder av anonyma näthatare som inte drar sig för i princip vad som helst. Står någon i vägen  så slänger man bara upp dennes personuppgifter på nätet tillsammans med ”pedo”, ”brottsling”, ”kriminell” och mycket annat som kan passa in för att slå ut en motståndare, någon man är avundsjuk på, en företagare, grannen som klagat lite, någon som blivit åtalad för ett brott  eller bara någon på måfå. Resultaten för de som ”hängs ut” är bedrövligt. Det har till och med slutat i självmord.

Det stoppar inte här

Problemet accelererar kraftigt medan flera forum och andra på nätet försöker att moderera bort detta skräpfolk börjar det näthatande skräpfolket att öppna egna forum, egna bloggar, egna nättidningar och mycket annat som ger dem en röst i folkmakten. De till och med startar partier, som bla Sverigedemokraterna, och bär sina partier på nätet fram till ökat stöd med näthatarnas uttalade syfte att vinna makten. En makt vunnen av näthatet påminner väldigt mycket om nazisternas framfart i Tyskland fram till valet som gav dem 37,5% av rösterna. Därefter var valproblemet borta för det blev inga fler val och tolv år senare låg Europa i ruiner och upp mot 60 miljoner människor hade dött.

Stoppa dräggen nu

För att det hemska scenariot inte skall upprepas sig ”först som tragedi, sedan som fars” och för folkmaktens bästa måste det vanliga folket ta tillbaka folkmakten av de egentligen relativt få näthatare som nu ”äger nätet”. Regeringen och vårt rättsväsende måste göra om och göra rätt. Skapa lagar och regler som kan stoppa det olagliga de anonyma på nätet håller på med. Börja med att sjösätta den ändrade ”BBS-lagen” som tvingar ägarna eller administratörerna av elektroniska mötesplatser att radera olagligheter och se till att lagen i EU som ger alla rätten att bli glömd efterlevs genom att radera alla namn och personuppgifter. Om det inte görs skall i sista läget den elektroniska mötesplatsen tvingas att stängas.

Hoten måste minska – det fria ordet ska leva

I en debattartikel med överskriften ”Hoten måste minska – det fria ordet ska leva” (Källa: Aftonbladet) skriver minister Alice Bah Kuhnke:

Ett öppet samtal där många röster och perspektiv ges plats och möts, syresätter demokratin och bygger tillit. Samtidigt är det i dag inte självklart att alla som vill, väljer att delta i samhällsdebatten.

Förutsättningarna för att delta i samtalet har förändrats och många upplever ett hårdare samtals- och debattklimat. Inte minst vittnar aktörer i det fria ordets tjänst – journalister, förtroendevalda och konstnärer – om att utsattheten för hot och hat leder till anpassning och självcensur.

Genom att skrämma en meningsmotståndare till tystnad kortsluts debatten, oavsett om det är i kommunfullmäktige eller på sociala medier.
Källa: Aftonbladet

Det är exakt det vi menar hänt genom undfallenheten mot näthatet men det gäller i högre grad vanliga människor än de som radas upp i citatet ovan. Vidare skriver Alice Bah Kuhnke:

vi ser till att de som utsätts får stöd, vi lägger grunden för större kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som utsätts och vi stärker rättsväsendets arbete.
Källa: Aftonbladet

Vi hoppas innerligen att det är ord som kommer att starta upp en verklig ”gör om gör rätt”. Efter detta radas en massa meningslösa åtgärder upp som näthatarna kommer att gapflabba åt och som handlar om att ge stöd åt drabbade som Alice Bah Kuhnke i denna del av debattartikeln tror bara är journalister, politiker och konstnärer. Men en bit in i artikeln kommer det intressanta:

Regeringen har föreslagit att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras.
Källa: Aftonbladet

Den viktigaste delen av arbetet mot näthat skrivs med en enda mening och därefter upprepas att det är förtroendevalda som utsätts för dessa brott och behöver stöd osv. Denna enda mening innehåller bland annat den nya BBS-lagen och en helt förändrad förtalslag. Men om det ingår i lagens förarbete att åklagare inte får använda lagen på grund av att det ”inte är av allmänt intresse” och enligt åklagarna är ju inget ”av allmänt intresse” när folk förtalas på nätet är det arbetet gjort helt i onödan, för vem skall då få nytta av den lagen? Eller menar de att de förtalade själva som redan är utslagna och bedrövade, om de ens överlevt, skall agera åklagare?

Nej, Alice Bah Kuhnke, det räcker inte

Nej, Alice Bah Kuhnke, detta räcker inte, ni håller nu på att ”gör om gör fel igen”. Det som behövs är krafttag mot de som upprättar plats åt näthatarna.

 • Börja med att avkräva Jan Axelsson på Flashback de böter han gjort sig skyldig till genom att inte förmoderera inlägg innan de släpps fram till offentligheten så som domen mot honom löd år 2003.
 • Avkräv av Facebook på samma sätt man gjort i Tyskland att de inom 24 timmar tar bort olagligheter. Om de inte gör detta skall ett mycket stort bötesbelopp på hundratals miljoner utdömas.
 • Sätt press på Google att alla som vill bli ”glömda” skall omedelbart tas bort som sökobjekt. Se till att Google inte skall komma med en massa undanflykter som de gör idag för att slippa radera sökobjekt. Som exempel skall de inte kunna förvägra en journalist på grund av att det är en offentlig person att raderas.
 • Radera och/eller ta ej med förordet till lagar som säger att de måste vara av ”allmänt intresse” för att åklagare skall driva förtalsfallen. För med den texten svarar åklagarna att inget fall är av ”allmänt intresse” hur allmänt det än är.
 • Se till att förtalslagarna fungerar, som en felparkerad bil, dvs det blir böter oavsett vad bilägaren säger för det står att man inte får parkera där. Omsatt till en person som förtalar betyder det att denne skall genast dömas. Tillåt inget juridiskt krumbuktande så att den som brutit mot lagen ändå går fri eller målet ogillas som det oftast är idag. Har man uttryckt förtal mot någon, döm denne direkt!
 • Om någon gör en polisanmälan och kan visa upp ett namn på den som förtalat SKALL utredning startas. Det görs inte idag, poliserna läser inte ens anmälningarna innan de skickar tillbaka ”utredning inleds inte”.
 • och mycket mer.

Rätten att freda sig

Tills de nya lagarna börjar gälla och krafttag tas mot näthatarna gäller regeln att man har rätt att freda sig. Det finns ingen sådan skriven lag men den finns i vårt undermedvetna och det är den lagen som får ta över om våra myndigheter bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Freda sig mot förtal innebär att man har rätt att själv plocka bort förtal mot sin person. Det kan ske genom att hacka sajten, tvinga en moderator att radera förtalet eller helt enkelt göra på samma sätt som näthataren, dvs förtala näthataren. En persons heder och anseende går före lagar som försöker stopp den som fredar sig.

Enskilda har under historien brutit mot lagar för att skydda sig själva. Flera av dem har blivit folkhjältar och lagar har ändrats efter deras agerande.

Gör om gör rätt

REDAKTIONEN 1

Skolsköterskor kan motarbeta nätmobbning

Svårt att kontrollera nätmobbing

Sjuksköterskorna Virginia Lyckeljung och Anna Rosendahl har skrivit uppsatsen ”Hur skolsköterskan kan motarbeta nätmobbning”. Lyckeljung/Rosendahl tar upp att det är svårt att ”kontrollera nätmobbning” då mobbningen kan ske anonymt. Detta problem har många gånger uppmärksammats av I folkets intresse. Det kan gälla organiserade drev på forumet Flashback eller bloggare som väljer att låta förtal av namngivna personer framföras av anonyma.

Skickade ut en enkät

Uppsatsens syfte var att ta reda på vad gymnasieelever önskar att elevhälsan ska göra för att motarbeta nätmobbning. Lyckeljung/Rosendahl skickade ut en enkät till 97 gymnasieelever och av svaren framgick att eleverna ville att elevhälsan utvecklade sitt arbete mot nätmobbning och spred kunskap om vad som är rätt och fel på internet.

Tonåringen tar sitt eget liv

Uppsatsförfattarna anser att ”nätmobbning kan ge förödande konsekvenser som kan påverka tonåringarnas liv långt in i vuxenlivet” och hur detta kan leda till psykisk ohälsa ”eller i värsta fall till att tonåringen tar sitt eget liv”. Lyckeljung/Rosendahl menar att känsla av utsatthet och maktlöshet kan öka eftersom offret inte kan kontrollera vilka och hur många som tar del av nätmobbningen. Detta är en viktig poäng som sjuksköterskorna pekar på  och där måste samhället bli bättre. Offer för näthat är utlämnade då de många gånger inte vet vilka som står bakom hot och förtal mot deras person. Här är det av stor vikt att insatserna intensifieras för att ringa in förövarna.

Bättre resurser

Om bättre resurser gavs för att komma åt nätmobbning skulle samhällsnyttan av detta vara stor. Lyckeljung/Rosendahl har uppmärksammat ett viktigt område för skolsköterskan att förkovra sig i för att bättre bistå eleverna.
Elevhälsan: För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Källa: Skolverket.
Patrik Nyberg

Näthot gav en månads fängelse

Twittrade

I ett antal twitterinlägg hotade en känd skådespelare ett antal Journalister på Aftonbladet.

Han skrev, bland annat, att han skulle hoppa på Fredrik Virtanens skalle ”tills den krossas och hjärnsubstansen sprutar”.
Källa: Aftonbladet

Detta skrevs på Twitter där hot och näthat nu ökar. Twitter själva bryr sig inte alls om företeelsen. Vi har bett Twitter om att liknande skall tas bort om oss men helt utan åtgärd. I vårt fall var det en känd journalist och programledare, Niklas Svensson på Expressen, som näthatade en av oss mycket illa via Twitter genom att helt utan kunskap i frågan skriva:

”Skelettkvinnan” måste vara det sjukaste vi har i Sverige
Källa: I Folkets Intresse

Samma Niklas Svensson går ut med att han är emot näthat genom att kommentera en annan twittrare som skrivit om näthat:

Ännu en historia av det vansinnigt vidriga näthatet.
Källa: I Folkets Intresse

Detta är mycket gott bevis för att alla journalister inte är bra med ovanstående dubbelmoral, prisbelönt eller inte. Det är viktigt för alla att man skriver som det är och inte drar alla över en kam. De flesta Journalister är bra men det finns några riktiga rötägg också i den gruppen, som Niklas Svensson. Tidigare har vi också skrivit om journalisten Håkan Slagbrant som själv medverkar till att skapa ”sanningar” som han sedan skriver i den lättlurade tidningen VLT och som anonym på Flashback.

Polisen gör något

Aftonbladet tycker det är bra att polisen gör något åt hoten på nätet. Men vad Aftonbladet missar är att de gör bara något åt det om den som hotas skriver i stora kända Svenska tidningar, i alla andra fall får man svaret ”utredning inleds inte”. På så vis blir Aftonbladets artikel i frågan felaktig medan den i övrigt är mycket bra. I vart fall är det bra att den kände skådespelaren nu dömts till en månads fängelse. Det ger signaler till alla näthatare, anonyma eller inte, att de inte kan skriva hur som helst om sina medmänniskor.

Journalistkåren måste städa

För att artiklar kring näthat och hot skall få den respekt som så väl behövs måste journalistkåren städa bland sina egna. Som det är nu tar alla journalister med sin organisation ”Journalistförbundet” också alla näthatande journalister under sina vingars beskydd. Det agerandet skapar en viss misstänksamhet om dubbelmoral kring journalisters skrivande om näthatets elände. Om vi skall nå framgång i bekämpandet av hat och hot på nätet krävs att vi alla drar åt samma håll.

REDAKTIONEN 1

Nya förtalslagarna – Är det slutet för hatkulturen

Diskussioner

Nu när det börjar närma sig det slutliga skrivandet av de nya förtalslagarna har diskussioner och artiklar kring lagarna kommit igång. Det är viktigt att det diskuteras kring frågorna så att lagarna blir så effektfulla som möjligt samtidigt som friheten att yttra sig vidrörs så lite som möjligt.

Tidigt med yttrandefrihet

Vår yttrandefrihet är en av de äldsta i världen med sina ungefär 250 år och är värd att försvara. När friheten att säga vad man vill infördes var lagarna relativa. Det vill säga lagarna fanns och väl beskrivna men, precis som idag med förtalslagarna, var de mest en syn för ögat och något att visa upp. Det var först på 60-talet som yttrandefriheten började breda ut sig på allvar och makthavare på olika plan förstod att lagarna kanske skall följas. Efterhand hittades kryphål att yttra sig mer än vad som  var tänkt samtidigt som möjligheten att vara anonym klev in på arenan.

Internet

När Internet stegade in hos var man kan man säga att kontakten mellan människor ökade dramatiskt. Nu var det lätt att skicka meddelanden till varandra och det var lätt att nå mängder av folk samtidigt. Vi nådde nu en punkt där myndigheter och media inte hade informationsmonopol. Tidigare kunde man säga att alla har rätt att tala till folket om vad som helst men det krävdes enorma mängder pengar för att kunna starta en tidning stor nog att nå alla. Med internet är den tiden förbi, nu kan (nästan) alla nå alla med några enkla tangentnedtryck. Det är först nu yttrandefriheten är på riktigt och det är först ny yttrandefrihetslagarna testas i skarpt läge.

Anonymitet

Med internet kröp det sakta in möjligheter att vara helt anonym, dvs ingen kan veta vem som döljer sig bakom en text. Tidigare var det möjligt också men det krävdes stora summor pengar och en väl organiserad plan med mycket folk involverade för att föra ut information anonymt till en större mängd folk vilket naturligtvis var möjligt för ett litet fåtal som dessutom aldrig nyttjade möjligheten. Med internet räcker det med relativt lite ansträngning och med inga kostnader alls att helt ensam sitta på sin kammare och anonymt ”tala till hela folket”. Numera har det gått så långt att stora delar av folket är mer eller mindre anonyma på nätet och med det kommer de mindre nogräknades anonyma alias med sitt spridande av information som går långt över gränsen för vad som kan accepteras, med eller utan lagar som stöd.

Förstår inte

De mindre nogräknade anonyma, dvs nätbuset, har med tiden odlat en ny kultur av yttrandefrihet där de menar att man skall kunna yttra vad som helt om vem som helst. De menar att det inte behöver vara sant det som yttras det är själva yttrandet som är en oskriven universell mänsklig rättighet. Med denna syn på rättigheten att yttra sig har det gått så långt att man förstör andras liv med några knapptryckningar. De som fåt sina liv förstörda önskar hellre de tryckt på avtryckaren till ett skjutvapen, det hade varit mindre lidande så. Det gemensamma för gruppen nätbusar är det faktum att de inte förstår hur stor skada de gör andra.

Några nätbusar förstår

De som förstår detta men ändå tycker det är i sin ordning att förstöra liv i hög utsträckning är antingen de som tjänar pengar på förstörandet av liv, de som inte stannat upp och funderat på det eller de som helt saknar empati och omtanke om andra. I denna grupp finns också några kändisar som öppet går ut och tycker man i princip skall kunna förstöra andras liv om man känner för det som exempelvis fd ”Army of Lovers” bossen Alexander Bard eller Bahnhofchefen Jon Karlung och naturligtvis Flashback forums ägaren Jan Axelsson och många fler. Forumet Flashbacks moderatorer förstår med stor sannolikhet vad det handlar om där en del av dem ser det som en så stor ära att få vara moderator att de säljer ut sin empati för denna ära medan en del moderatorer verkligen tycker man skall få förstöra andras liv likt empatilösa monster som inte tvekar att släcka ner människor där det behagar.

Mycket mänskligt lidande

Dessa nätbusar kan inte bara förstöra andras liv de har också gjort och gör det i mycket hög utsträckning. De inte bara förstör liv de försvarar också sin rätt att förstöra liv nu när vi sätter tummen i ögat på dem. De som oblygt omskrivits på nätet lider på alla otänkbara sätt, inte bara vetskapen att någon skrivit om dem utan det får praktiska konsekvenser. Undertecknad som jobbat med anställningsprocedurer vet att i stort sett alla googlar personerna som skall anställas. En anställning är ett stort ansvar eftersom det kan handla om många års förlitan på en person och att den anställde kan få ansvar och vetskap om för företags inre hemligheter eller/och ansvara för stora kostnader.

Välutbildade förstörs för livet

Om en mycket potent och välutbildad person med stor erfarenhet i bagaget plötsligt omnämns på Flashback bara för att hans bil stått parkerat där ett mord ägt rum kommer han aldrig mer att få ett jobb värd hans kunskaper. Denna person måste flytta från sin lite dyrare bostad, sälja sina saker med uppslitande familjeproblem som kan sluta i skilsmässa alkoholberoende och till slut självmord.

Unga förstörs för livet

Den unga flickan som med för lite livserfarenhet lägger ut bilder på sig själv på Facebook möter ofta elaka kommentarer vilket i sig kan ställa till med stora problem för det unga psyket. Den stora faran är dock att nätbusarna på Flashback får upp ögonen för flickan och då är det definitivt slut för henne. Hon kommer aldrig mer att kunna välja det jobb hon vill eller få de vänner hon vill eller göra vad hon vill. I värsta fall tar flickan sitt liv. De pedofiler som jagar unga personer på nätet förorsakar inte på långa vägar så mycket lidande och tar inte så många liv som mobben på Flashback gör även om det är mycket illa det också. Däremot blir sådana fall avsevärt mer uppmärksammade i media än det tysta näthatet.

Alla kategorier förstörs för livet

I vårt arbete att stävja förtal på nätet har vi fått mejl från folk som ofta bara vill ”prata av sig”. Det kan vara unga flickor, äldre män, föräldrar och företagare. Några kändisar har också hört av sig.  Det handlar om hundratals mejl med panikartade beskrivningar av liv som är förstörda. Påfallande och skrämmande många är de som beskriver sina nära anhöriga som tagit sitt liv efter att de blivit uthängda på Flashback. Ännu fler är det som förlorat jobb, vänner, tvingats flytta, byta namn och fått skyddat id. Det är alla sorters människor från den lilla flickan till den framgångsrika företagaren och däremellan helt vanliga anonyma personer, metallarbetaren, förskolefröken, kontoristen, den arbetslöse, pensionären eller i princip alla kategorier av folk springer dagligen gatlopp på grund av sådana som Alexander Bard, Jon Karlung, Flashback forums ägaren Jan Axelsson, hans moderatorer och många fler som har en avgörande roll i sina olika positioner.
Våra enkla statistiska överslag visar att så många som 300 till 500 av de mellan 1000 till 2000 som varje år tar sina liv kan bero på ovanstående personers spridande av sina märkliga förklaringar att få säga vad man vill. Ni är ansvariga för att folk tagit sina liv! Tyvärr kommer de bara i sin avsaknad av empati vifta bort detta med ytterligare tokförklaringar.

Galenskapen måste stoppas

Eftersom nätet och aktörerna där inte förstår, inte vill förstå eller saknar empati om andra människor tolkar rätten att yttra sig också som rätten att förstöra liv måste annat till för att få stopp på eländet. Det håller inte längre med lagar som innebär att den förtalade själv måste driva rättsprocesser, alla förstår att det inte är möjligt för den enskilde ändå har de skrivit lagarna så. Anledning är att leva upp till FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12 och artikel 8 i Europakonventionen (snarlik) utan att de skall behöva följa den:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Det borde lagskrivarna förstått och har förstått från början att en sådan lag blir fullständigt uddlös och därmed bryter Sverige mot de mänskliga rättigheterna. Till detta kommer de som dömer med sin egen syn, sittande i en skyddad verkstad, vad som skall vara tillåtet helt skilt från hur deras åsikt slagit mot människor. Lagarna måste helt enkelt vara precisa och åtalbara så att egen moral rensas bort så lång det går. Det skall också läggas ett stort ansvar på de som tillhandahåller platser det skrivs på och även där skall lagen vara precis och åtalbar. Lagen skall också kunna beordra nedsläckning av platser på nätet som inte uppfyller det lagen lägger på dem eller där någon urskiljbar ansvarig inte finns oavsett var i Världen platsen ligger. Det som också saknats är flera tydliga exempel på vad som inte är lagligt, hur det går till i gränsfall och vad som ligger nära gränsen men som är lagligt. Till slut måste alla ha rätten att bli ”glömd”. Det kan inte vara meningen att exempelvis ett brott skall ligga en till lags hela livet. Det största motståndet mot dessa förslag, förutom nätbuset själv, är folk från våra domstolar och åklagare. Det är ett genomgående och mycket stort problem att rättsväsendets folk i grupp, organiserat och med skrivna regler visar hur man kan och skall gå förbi våra lagar för att lagarna till slut hanteras på det sätt rättsväsendet vill. Denna form av subblagskrivande måste förbjudas då det är en rättsäkerhetsfara av stora mått. Som exempel kan vi ta den nya lagen från 2015 där kravet på att det måste finnas ”särskilda skäl” för att väcka åtal för förtal och förolämpning togs bort. Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad ska kunna hjälpa personer som har utsatts för förtal på Internet. Lagändringen är gjord men fortfarande får så gott sam ALLA beskedet: ”är inte av allmänt intresse” när de polisanmält förtal. Dock fungerar lagändringen för en person som har förlorat ett tryck- eller yttrandefrihetsmål ska slippa att betala motpartens rättegångskostnader när det finns särskilda skäl för att få sin sak prövad i domstol.

Lagmannen Gudrun Antemar som ingår i utredningsgruppen om förslagen till de nya lagarna:

Vi måste skydda integriteten bättre genom straffrätten, för om vi inte gör det kommer människor inte våga uttala sig för att de är rädda att bli uthängda, ofredade eller få privata uppgifter spridda om sig. Och då fungerar inte yttrandefriheten.

Så om vi skyddar integriteten bättre skyddar vi också yttrandefriheten.

Debatter kring de nya lagarna pågår

Det har utretts hur nya lagar kan se ut som stoppar det olagliga på nätet. Efter nära två års utredande har det nu tagits fram förslag på dessa lagar som lämnats ut till ca 90 remissinstanser. Vad vi fått erfara är de flesta mycket nöjda med vad de sett. Några inom media har haft synpunkter på begränsning av yttrandefriheten.
Det som pågår nu är debatter i olika grupper om dessa lagar bla i media. Debatterna är intressanta och viktiga att ta del av om man håller på med internet. Med några få undantag kan man lätt skilja ut de olika åsikterna med vad personernas dagliga göromål är eller ”tala om för mig vad du jobbar med och jag skall tala om för dig vem du är” stämmer mycket väl.

 

Länk till förslagen i korthet som omskrivs i denna artikel och som länkarna nedan beskriver

 

Debatter, diskussioner, artiklar om lagförslagen:

 

REDAKTIONEN

Yttrandefrihetens begränsningar

Sveriges yttrandefrihet

I Sverige har vi en mycket långtgående yttrandefrihet. Nästan vad som helst tillåts att yttras till flera andra länders och Världsorganisationers stora förtret. Bland annat har Israel flera gånger försökt stoppa yttringar i Sverige och detsamma gäller flera olika religiösa världssamfund. Tvärt emot flera enskilda skribenter på nätet måste man säga att vårt lands yttrandefrihet är det som går längst i Världen till och med längre än vad man tillåter i USA och det är något vi alla värnar mycket hårt om och skall värna hårt om.

Några få går över gränsen

De flesta i vårt land har ett inbyggt skydd mot att yttra sig över gränsen för vad som kan sägas vara tillåtet. Den inbyggda gränsen bygger på empati, omsorg och medmänsklighet. Om vi bara bestod av dessa människor med denna inbyggda gräns skulle yttrandefriheten kunna vara helt fri från begräsningar, tyvärr finns det en liten grupp som helt saknar dessa gränser och i yttrandefrihetens namn tar sig denna del av befolkningen rätten att skriva vad som helst om vem som helst. De går ofta långt över gränsen utan att förstå att de förstör sina medmänniskors liv. Till sin hjälp har de internet och på internet tillhandhålls elektroniska mötesplatser av folk med mycket rymligt samveten där dess skribenter samvetslöst spyr ut så mycket förtal, kränkningar och skymfningar om sina medmänniskor att det helt enkelt inte går att ta till sig och att förstå för oss andra. Så här säger Rådman Lars Wallinder om förtal:

Utgångspunkten i ett demokratiskt samhälle måste vara att man får säga och uttrycka vad man vill och att inskränkningar i detta – genom att vissa slag av uttalanden förbjuds – bara får göras om det är helt nödvändigt.

I ett demokratiskt samhälle måste även en rå och vulgär debatton tillåtas. Samtidigt kan inte yttrandefriheten innebära en frihet att skada andra människor eller orsaka stort lidande.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Skadar oerhört

Numera är det inte några få personer som drabbats av olyckliga ordval av samvetslösa skribenter. Med internet dröste relativt sett stora horder av samvetslösa till skrivarbåsen och började testa sig fram vad de kunde skriva. I begynnelsen av detta skrivande var nivån illa men höll sig oftast inom lagens väldigt vida områden för vad som anses vara tillåtet. Orsaken till att de höll sig någorlunda inom ramarna berodde på att de kunde hittas och något de samvetslösa har skräck för på grund av sin enastående feghet är att själva bli offentligt uppvisade. Efterhand började möjligheten att vara anonym på nätet bli effektivare för att idag vara så effektiv att de samvetslösa helt förlitar sig på anonymiteten. När samvetslösa men mycket fega personer helt litar på att de är anonyma och i tron att de inte kan hittas börjar deras skrivande ta sig former som vi tidigare aldrig sett.

Ägarna till elektroniska mötesplatser

De flesta som äger och förestår olika elektroniska mötesplatser på internet gör detta med sitt eget goda samvete och ser till att ingen kränks eller skadas på annat allvarligt sätt. Men det finns de som helt saknar empati, omsorg och medmänsklighet om andra människor. De struntar fullständigt i om andra far illa eller om de tar sina liv. Jan Axelsson, ägaren till den elektroniska mötesplatsen ”Flashback”, är en sådan samvetslös person. Men han lever inte själv som han lär. Medan de som han medverkar till att förtal, kränka eller skada på annat sätt får lida inför öppen ridå har han själv skaffat sig skyddad identitet. I sammanband med att han fick skyddad id införde han en regel som säger att man på forumet inte får eftersöka personer med skyddad id. Naturligtvis tillämpas den regeln bara för Jan Axelsson och inte för alla de andra som löper gatlopp på Flashback medan bostadsadress och mycket annat skrivs ut helt öppet i trådar trots skyddad id.
Jan Axelsson  har dragit in 20-40 miljoner på sitt forum under några år men ändå betalar han ingen ersättning till moderatorerna som sköter hans smutsiga arbeta med att låta de inavlade missfostren på forumet förstöra liv för andra helt ovetande personer. Dessa moderatorer på Flashback, som verkar vara ovanligt korkade, hjälper Axelsson att dra in sina pengar samtidigt som de frånsagt sig all empati, omsorg och medmänsklighet genom att låta de inavlade missfostren slänga ur sig vad som helst om andra. En annars snäll och bra person med empati som tagit sig rollen som moderator på ett forum som Flashback förlorar fort sina goda egenskaper och börjar snart svara spydigt på förfrågan om att radera mindre lämplig text. Moderatorer måste veta vad de ger sig in på och vara beredda på att betala priset för yttrandefrihetens konsekvenser då de har möjligheten i sin hand att förhindra olämpligheter men väljer att låta det stå kvar.

Bra människor som deltar

På Flashback deltar också helt vanliga personer i trådar om alldagligheter. De är väl medvetna om vad som försiggår på andra ställen på samma forum men väljer att blunda för detta. Det är inte av ondska de blundar utan de säger till sitt försvar att i de trådar de skriver i avhandlas ingen ondska mot andra. Den tanken är ett totalt feltänk! Om vi applicerar det på ett banditgäng med eget klubbhus där det finns en bar. I baren sitter helt vanliga människor och har trevligt väl medvetna om att banditgänget i rent nöje skjuter folk på stan. De i baren svara på kritiken att de sitter i baren för där pågår inga illegala skjutningar, där är det fin stämning. Som alla förstår håller inte det som försvar vare sig för banditgängets bar eller på den andra idiotens forum, dvs ni som hänger på Flashback. Oavsett vad ni gör där hjälper ni omedvetet till med det som pågår. Därför kommer ni bli föremål för offentligheten.

Lagarna räcker inte

De Svenska lagarna är fullständigt uddlösa att beivra förtalsbrott med som de är konstruerade idag. I förorden till dessa lagar står det att den som råkat ut för denna typ av brott skall i första hand freda sig själv. Samtidigt så väljer domstolarna ofta att ogilla mål mot förtal eftersom käranden försökt att freda sig, moment 22 alltså. I förorden står också att åklagare bara får åtala om den förtalade är minderårig eller om det är en avliden person. I övriga fall krävs att det skall vara av allmänt intresse för att åklagaren skall åtala. Det står inte i förorden vad som avses med allmänt intresse så åklagarämbetet har bestämt att det aldrig kan utgöra allmänt intresse. På dessa sätt har lagen gjorts totalt meningslös för levande personer över arton år eller med andra ord: Det finns inga lagar mot förtal i Sverige, folket är alltså fullständigt utlämnat till de inavlade idioternas godtycke på Flashback och annorstädes.

Rätten att freda sig

Lagen säger att den som är förtalad i första hand skall freda sig själv mot detta. Frågan är hur man skall kunna freda sig mot förtal på exempelvis Flashback? Den som postat förtalet kan själv inte ta bort det då editeringsfunktionen stängs efter en stund. Moderatorer får inte ta bort förtal för ägaren och ägaren svarar sällan på tilltal. Abuse-mejlet är det ingen som svarar på. Vad återstår för att freda sig mot förtalet? Jo, det enda som återstår är att ”ge sig på” den som förtalat och slå ihjäl eller skada denne vilket utgör en olaglig handling eller hacka platsen där förtalet är postat vilket inte låter sig göras ens för en hackerexpert och dessutom också är en olaglig handling. Utöver detta kan man meddela myndigheter och påstå saker om förtalaren så att det blir problematiskt för förtalaren framöver. Man kan också göra orosanmälningar om förtalaren har barn. Men allt detta är något som kräver rymligt samvete för att göra och normala människor har ett väldigt gott samvete. Det enda man kan göra för att freda sig är att hänga ut förtalarna på en plats med utgivningsbevis så alla kan se vilka de är.
Vad man än väljer att göra för att freda sig finns också problemet med att den fege förtalaren är anonym. De flesta kan alltså inte hitta den de skall freda sig mot. Det som återstår är att luta sig mot lagen som vi tidigare insett inte fungerar och vi är tillbaka på ruta ett.

Nya lagar behövs

Det kan aldrig vara folkets mening att vissa av oss skall förtalas in i döden utan att det är straffbart. Det har aldrig varit tillåtet att döda eller skada någon annan, samhället ser mycket allvarligt på det. På samma sätt kan samhället aldrig tillåta att en pöbel på nätet avlivar folk genom att kränka dem så illa att de kränkta till slut väljer att ta sina liv. Inte ens kränkningar som ”bara” skadar enskildas anseende kan knappast vara samhällets meningen att det skall vara tillåtet. Det kan knappast anses som tillåtet att kränka avlidna barn med att måla dem som clowner och tävla i vem som målat den ”bästa” clownbilden av dessa barn. Inte heller kan samma samhälle tillåta pöbeln visa upp bilder på personer med Downs syndrom fotade i olika ställningar för att tillsammans skratta åt dessa. Vi kan inte heller tillåta att man på offentliga forum hjälps åt med att planera brott eller man kan inte tillåta att någon tar sitt liv inför tittande åskådare. Samhället kan inte heller tillåta folk med en pedofil läggning tillsammans lägga upp taktiken för hur man bäst skaffar barn för helgens ”nöjen”.
Inget av ovansanstående och mycket mer än så kan tillåtas av samhället, eller hur? Det är riktigt att samhället inte tillåter detta men vårt rättsväsende tillåter det eftersom de inte ingriper mot forumet Flashback där allt detta sker. Vi har ibland fått svaret att de inte kan göra något för forumet ligger i utlandet. Nu ligger dock forumet i Sverige men uttalandet att de inte kan göra något skulle ändå vara helt fel även om det låg i utlandet. Jämför med de som rånar en bank och flyr från banken med bytet i en utlandsregistrerad bil. Skulle rättsvårdande myndigheter inte ingripa mot dem för att bilen är registrerad i ett annat land? Det behövs verkligen nya lagar, både mot förtal, kränkningar och liknande men också nya lagar som tvingar elektroniska mötesplatser att plocka bort olagliga texter. Det behövs också lagar som ger var och en rätten att bli ”glömd” över hela nätet.

Nya lagar på väg

Rådman Lars Wallinder om nya lagar:

Under ca 1,5 år var jag tjänstledig från jobbet som domare vid tingsrätten och arbetade som utredningssekreterare i en utredning om det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten.

Det finns ju flera olika straffbestämmelser idag som syftar till att skydda den personliga integriteten, bl.a. olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning. Utredningens uppdrag var att se över detta skydd, särskilt mot bakgrund av de möjligheter som finns i dag att kommunicera och sprida uppgifter via olika sociala medier eller på annat sätt genom internet eller annan elektronisk kommunikation. Det som kallas ”näthat” – vilket i sig kan innebära många olika saker – ingick som en viktig del i arbetet.

Arbetet ledde fram till betänkandet ”Integritet och straffskydd” (SOU 2016:7) som överlämnades till Justitieministern i början av februari i år. I betänkandet föreslås en hel del lagändringar, utifrån det behov som utredningen kom fram till under arbetet.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Vad rådmannen egentligen säger men som dessa rättvisans män aldrig öppet kan erkänna är att de tidigare lagarna inte fungerar, som vi så tydligt påpekat tidigare i texten.  I Februari i år överlämnades betänkandet om förändring av lagar och nya lagar i ämnet för vidare behandling. Rådman Lars Wallinder igen:

Det viktigaste förslaget, som kommer innebära den största ändringen om det genomförs, är ett nytt brott till skydd för den personliga integriteten – olaga integritetsintrång. Förslaget innebär straffansvar för intrång i någons privatliv genom spridning av bilder eller andra uppgifter som innebär en kännbar skada för den som uppgiften eller bilden rör. Bestämmelsen omfattar spridning av bl.a. bilder eller uppgifter om sexualliv, hälsotillstånd, brottsoffer, personer i mycket utsatta situationer, nakenbilder eller liknande bilder eller uppgifter om någons privatliv.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Översatt till vanlig Svenska innebär det rent konkret att intrång i någons privatliv genom att exempelvis på nätet skriva om någon som är kränkande för denne eller lägga upp kränkande bilder på personen är olagligt och kan leda till ett straff. Bland annat sägs det nu uttryckligen att det är straffbart att påstå någon är kriminell, vad för sexuell läggning personen har oavsett om det är sant eller inte, vad för sjukdom denne har oavsett om det är sant eller inte eller bara helt enkla uppgifter ur någons privatliv kommer man med nya lagen kunna fällas i en rättegång. En bra detalj i arbetet är det nya och bättre namnet för förtal, kränkningar osv: integritetsintrång. Lars Wallinder:

Att sprida sådana uppgifter är i vissa fall redan idag straffbart, bl.a. som förtal. Om den nya bestämmelsen införs kommer dock kriminaliseringen bli tydligare, mer omfattande och kunna leda till strängare straff än idag.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Man planerar för strängare straff vid förtal mot i stort sett inget straff alls idag om man överhuvudtaget lyckas med att få en domstol att ta upp saken. Lars Wallinder:

Vidare föreslås att bestämmelsen om ofredande blir tillämplig på fler situationer än idag, förutsatt att ett ofredande kan innebära en kännbar fridskränkning. Bestämmelsen ska enligt förslaget på ett tydligare sätt kunna gälla den som trakasserar någon på olika sätt genom t.ex. internet och även gälla enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Det skall i framtiden räcka med något enstaka kränkande yttrande mot i dag kränkningar under en längre tid.

Straffansvar för tillhandahållarna

Vi har tidigare ett antal gånger föreslagit att platserna på nätet där folk kränks mm skall bli skyldiga att ta bort kränkningar på grund av att de som kränker kan vara anonyma och att de inte själva kan ta bort eller ändra i texten för sina inlägg. Lars Wallinder:

Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska utvidgas enligt förslaget. Enligt den så kallad BBS-lagen ska den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ha tillsyn över tjänsten och agera så att meddelanden som uppenbart innebär vissa brott, bland annat uppvigling och hets mot folkgrupp, tas bort eller hindras från att spridas vidare. I betänkandet föreslås en utvidgning av tillhandahållarnas ansvar till meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Exakt så som vi föreslagit kommer nu forum och hemsidor på nätet tvingas ta bort sådant som faller under den nya lagen om integritetsintrång. Det innebär alltså att nämnande av personuppgifter, kränkande uppgifter osv tvingas bla Flashback att gå in och radera. Detta är en mycket glad nyhet som kommer att göra det lättare för många och helt nödvändigt för att kunna leva vidare. Lars Wallinder igen:

Betänkandet har nu varit ute på s.k. remiss, vilket innebär att ca 90 myndigheter och organisationer som på olika sätt berörs av förslagen har fått tycka till. Responsen har till största del varit positiv, och de flesta remissinstanserna har stött de förslag som lämnats – även om det kommit en hel del synpunkter och förslag gällande själva utformningen av bestämmelserna. Den främsta kritiken har kommit från vissa företrädare för medievärlden, som ansett att vissa av förslagen innebär för stora ingrepp i yttrandefriheten.

Det som återstår nu är att tjänstemännen på Justitiedepartementet först ska analysera förslagen och de synpunkter som lämnats av remissinstanserna. Därefter är det dags för de politiska ställningstagandena – vad regeringen och därefter riksdagen anser bör göras. Det är alltså ganska mycket som återstår och eventuella lagändringar kan förmodligen allra tidigaste börja gälla i juli 2017.
Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder

Glada nyheter att de flesta tycker om vad de sett. Vi som redan väntat många år på detta kan vänta lite till nu när vi ser vad som är på gång.

Ni har er själva att skylla

Vi har gång på gång under åren förklarat att de som minskar på yttrandefriheten är de som mest skriker om yttrandefrihet varenda gång de skall försvara sina trakasserier. Genom att inte inse att ett samhälle inte kan gå med på vad som helst hur länge som helst har ni inavlade på Flashback själva tvingat fram dessa nya regler. Ni har er själva att skylla så börja nu inte med det löjliga snacket om PK-folket som ändrade lagarna, det behövde de inte göra det klarade ni galant själva!

Rättsväsendet måste följa de nya lagarna

Tyvärr kan rättsväsendet själv sätta sig på tvären och med krumbuktiska manövrer slippa åtala eller meddelanden att målet ogillas. Vi skulle i samband med de nya lagarna ha stramare tyglar för rättsväsendet. Folket måste kunna påverka de som skall döma brottslingar och de som handhar detta fram till dom. Åklagare, eller åklagarämbetet, skall inte själva bestämma hur de skall jobba eller vad de får säga om de mål de jobbar med, det är helt enkelt för viktigt för att de skall få bestämma sådant själva. Nya klara regler som inte går att ändra genom krumbuktiska manövrer och som folket genom riksdagen kan ändra på under kort tid behövs.

Källa: Domarbloggen Rådman Lars Wallinder
Källa: Betänkande ”Integritet och straffskydd” (SOU 2016:7)

REDAKTIONEN

 

 

 

Näthat inget intresse för polisen

Göteborgsposten

I GP 2016-09-29 skrev journalisten Karin Jansson en utmärkt artikel om polisens arbete mot näthat. Artikeln utmynnar i att polisens arbete mot näthat inte finns. Det kan alla tusentals personer med tron på rättsväsendet och som anmält förtal skriva under på. De som hört av sig eller de som gått ut i media med det säger alla samma sak, livet är förstört. Vad säger polisen om sina val av brott att bekämpa?

Polisens prioritering och näthat

Till GP säger kommissarie Björn Sellström på GP:s fråga om prioritering:

Polisen prioriterar verkligen inte hatbrott på nätet. Det finns ingen organisation som hanterar den saken i dag

Till alla er som anmält eller tänker anmäla hatbrott på nätet mot er, läs en gång till:

Polisen prioriterar verkligen inte hatbrott på nätet. Det finns ingen organisation som hanterar den saken i dag

och:

Man saknar kompetens ute i landet för hur de här ärendena ska hanteras. Många av brotten skrivs av bara för att man inte vet hur man ska gå vidare med dem, berättar Björn Sellström.

Följdfrågan man ställer sig blir då: Varför alls lägga tid på att polisanmäla?
Vi anser det är slöseri med tid att anmäla sådana brott om man inte gör utredningen själv, för polisen säger ju att de inte prioriterar detta och att de inte har någon som jobbar med det eller att de inte har resurser. Eftersom vi själva utrett hatbrotten vi anmält lägger inte polisen ner det utan går vidare till åklagare.

Vad händer om man inte gör något

Polisens och Åklagarmyndighetens oförmåga att hantera internetrelaterade brott är erkänd i en rapport från Riksrevisionen som kom i slutet av förra året. Den visar att antalet anmälda brott på nätet ökade med 767 procent mellan åren 2006 och 2014.

Källa: GP

Åklagare får inte åtala

Här kommer nästa stoppbock. Åklagare får nämligen inte åtala hatbrott om den drabbade är över 18 år. Vi får alltså alltid svaret att ”brottet är inte påkallat av allmänt intresse”. Det är så åklagare skriver när de egentligen är tillsagda att aldrig åtala för det är oerhört svårt för folk inom rättsväsendet att skriva på svenska. Det man skall tänka på är alltså att polisen har inga resurser för hatbrott och åklagare får inte åtala.
Vad har vi kvar? Den frågan svara vi på längre ner.

Var hatbrotten brott

Åklagaren har  svarat i alla våra anmälningar att det är brott men inte kan åtala för det är inte påkallat av allmänt intresse. Frågan kvarstår, vad gör vi nu? Den frågan svara vi på längre ner.
När får åklagare åtala hatbrott? Svaret är aldrig! Det krumbuktiska tramset ”brottet är inte påkallat av allmänt intresse” behövs inte utryckas, Det skulle räcka med att polisen skickar tillbaka anmälan med utredning och säger ”lös problemet själva”. Det är också svaret på de två ovanstående frågorna: ”lös problemet själva”.

Brott mot FN:s deklaration mot mänskliga rättigheter

GP:s artikel och det vi skriver här visar mycket övertygande att Sverige bryter mot Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Sverige har ratificerat (= lovat att följa):

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Vad gör vi åt detta?
Kanske skall vi anmäla Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna. Om någon kunnig i området FN och anmälan kan höra av sig. Vi vill verkligen gå till botten med detta.

Lös problemet själva

Polisens, åklagarnas och våra lagars konstruktion säger uttryckligen att de drabbade själva skall lösa hatbrotten mot dem. Hur vi skall gå tillväga missar dock påpassligt högvärdiga myndigheter att förklara. Nå, då får vi försöka komma på det själva. Som bra kockar har vi redan innan bakat ihop en del förslag som vi också visat tidigare:

 • Gå ut offentligt för att samla in pengar så du kan driva något enstaka enskilt åtal
 • Gå ut i media med användarens näthat mot dig, media älskar att skriva om detta.
 • Hänga ut den anonyme näthataren tillsammans med exempel på näthatet de utfört.
 • Hänga ut den anonyme näthataren med verkligt namn med exempel på näthatet de utfört.
 • Låta deras familjer och släktingar få ta del av hur de näthatar.
 • Låta deras eventuella arbetsgivare eller skola få reda på vad näthataren sysslar med.
 • Låta deras grannar få reda på vad de sysslar med.
 • Åka hem till näthataren och intervjua denne. Det är lagligt för det har gjorts i teve.
 • Ta reda på näthatarens svagheter som brott eller andra konstigheter och lägg ut det på nätet

Det finns säkerligen många fler möjligheter som också är helt lagliga. Ni läsare får gärna komma med förslag på metoder.

Freda dig mot brott

I lagen står det uttryckligen att man har rätt att freda sig mot brott. Men lagen är uddlös och uddlösa lagar har var och en den mänskliga rättigheten att ändra på. Vem säger idag att Parks i USA begick brott när hon vägrade lämna plats på bussen till en vit? Det var då en brottslig gärning men historien har friat henne från brott. Så måste man göra också i Sverige när lagarna inte fungera. Förtalslagarna har gjorts helt verkningslösa enlig vad vi beskriver här ovan, myndigheterna struntar i att hjälpa folk som det begåtts sådana brott mot. Vad återstår? Döm själva! En sak är dock helt säker, vi som drabbats av förtal och liknande på nätet ger oss rätten att freda oss mot det även om vi råkar bryta mot någon lag. Historien kommer att fria oss!

REDAKTÖREN

Yakida – Yttrandefrihetsåtal

 

Åtal i yttrandefrihetsbrott

Det var 10 år sedan senast ett åtal i yttrandefrihetsbrott genomfördes i Sverige. Det var Expressen som åtalades för att ha förtalat skådespelaren Mikael Persbrandt. Expressen fälldes och dömdes att betala ett stort skadestånd till skådespelaren.
Idag kom domen i det senaste yttrandefrihetsmålet denna gång mot nättidningen/bloggen Yakida. Justitiekanslern lät åtala tidningen på 12 punkter för att ha förtalat en kvinna som kan sägas vara en offentlig person.

Domen principiellt viktig

Domen är viktig för att det är så få domar i yttrandefrihet. Den är viktig därför att man vill få riktlinjer om vad man får skriva och hur man skriver detta. Vi lägger inte upp de 12 punkterna för att inte ytterligare inflammera härvan av bråk på nätet. Domen går till på så vis att varje punkt bedöms för sig genom 4 frågor till varje punkt. Så här ser den första punkten ut:

 

dom

 

Samtliga 12 punkter ser ut som ovan med lite olika formuleringar. Åtalspunkterna är naturligtvis alla olika. Det ger tillsammans 48 punkter att ta ställning till genom svaren Ja eller Nej. Nej är friande.

Dom

Det blev friande dom på alla 48 punkterna.
Vi vet inte så mycket om dessa personer, för oss är det själva domen som är viktig för att få riktlinjer om vad och hur man kan formulera sig. Om vi förstått rätt spelar det tydligen ingen roll om det är sanning eller inte som skrivs. Huruvida det är sant eller inte som står i nättidningen kan vi inte avgöra eller har någon åsikt om då vi inte känner till det nämnvärt.
Enligt samtal med en initierad i målet beror den friande domen på att det:

 1. var försvarligt
 2. var sant

Till detta kommer att kvinnan gjorde bort sig när hon svarade på Yakida-advokatens frågor. Advokaten skulle ställa ett antal frågor men det räckte med tre eftersom hon redan efter dessa tre frågor hade svarat på så sätt att hon gjorde det försvarligt av Yakida att skriva om henne. Därmed var det bevisat att det var sant det som står på Yakida och att det var visat att det var färsvarligt att offentliggöra denna sanning i en blogg med utgivningsbevis.

Vad tycker vi

Vi tycker absolut bestämt att systemet med utgivningsbevis skall ändras så att man inte kan utnyttja det till olika vendettor, rasistiska artiklar, uthängning av brottslingar eller liknande. Utgivningsbeviset skall endast gälla för journalistiskt upplysningsarbete och för att granska makten. I det avseendet skall det vara tillåtet att skriva så som denna dom visat om det är sant eller att skribenten skall ha goda skäl att tro det är sant, vilket den friande domen mot Yakadi visade att så skedde där. I övrigt tycker vi att allt förtal enligt lagen också skall fällas för förtal oavsett om det är en offentlig person eller en privatperson man skriver om. Vi tycker också att det skall finnas en karenstid på tre månader efter att utgivningsbeviste beviljats innan man får skriva något som man bara får skriva med utgivningsbevis. Systemet med utgivningsbevis borde alltså ses över. Observera att vi dömer inte Yakida till det ena eller det andra i ovanstående, tidningen är friad och det räcker för oss.

Lagändringar

Vi tycker vidare att lagar skall ändras så att ägarna till forum och bloggar mm tvingas plocka bort förtal som postats av ägaren eller anonyma förtalare. Ägare till bloggar och andra hemsidor skall mycket tydligt kunna se vad som är tillåtet och om de överträder det skall de genast tilldömas ett föreläggande. Handling och straff måste ligga nära varandra i tiden. Vi tycker också det kommande lagförslaget om material som ligger på internet börjar preskriptionstiden gälla  från det datum en stämning, föreläggande eller åtal görs.

REDAKTÖREN

x

 

Näthat skall bort säger EU

Håller med

De stora aktörerna har i en uppgörelse med EU är överens om att näthat och andra brott på nätet skall tas bort inom 24 timmar. De som var med i uppgörelsen var Facebook, Twitter, Youtube och Microsoft. Apple ville inte ställa sig bakom uppgörelsen men har lämnat dörren öppen för att ansluta sig.

Gäller det sökträffar också

Om överenskommelsen gäller sökträffar som innehåller näthat i olika former ligger band annat Flashback illa till i att få träffar på Google. Källa: Ny Teknik

Operatörer blockerar reklam

Operatören ”Tre” håller på att sjösätta en funktion som blockerar alla reklam för sina surfare. Funktionen skall tydligen vara aktiv som standard och användaren måste aktivt stänga av den om det inte gillas. Om det blir ett försäljningsargument för ”Tre” kommer fler att följa efter. Om det flesta kan surfa utan att se reklam kommer flera reklamfinansierade sajter att gå under. Det gäller i högsta grad Flashback.

Två kommande fullträffar

Två motgångar för hatsajter på rad. Vad kommer härnäst? Kanske kan folk återta internet till vad det en gång var?

x

REDAKTÖREN

x

Del 1: Hur stoppar vi Flashback

 

Diskussion

Under detta inlägg diskuterar vi hur man får stopp på kränkningar och allt annat som försvårar för de drabbade. Inga förslag eller frågor är dumma, det är bara svaren som kan vara dumma.

Exempel

 • Vad vi vet idag dömdes Flashback till att granska alla postningar innan de släpps fram. Om Jan Axelsson inte tillser att så sker skall han tvingas betala ett vite på 400.000 kr för varje enskild postning. Nu när vi vet att Flashback finns i Sverige och ägs av Jan Axelsson borde vitet verkställas.
  – Varför görs inte det?
  – Vad kan man göra för att det skall verkställas?
  – Vem kontaktar man?
 • BBS-lagen säger att hets mot folkgrupp, uppvigling mm på olika forum måste genast raderas av Flashback. Det görs inte alltid, vad kan vi göra åt det?

Vilka vill vara med

Om vi går till rättsväsendet med Flashback, vilka är med?

 

FN:s mänskliga rättigheter – Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Sätt igång och diskutera här nedan:

— Diskutera —

 

 

Åtgärder mot näthatet accelererar

Tysklands regering irriterad på sociala medier

Facebooks policychef i Europa, Richard Allen, tillsammans med Tysklands justitieminister Heiko Maas, möttes under tisdagen om näthatet i landet. Syftet var förmodligen att ge en uppsträckning till Richard Allen att ”nu jävlar måste ni göra något innan det spårar ur helt”. De stora sociala medierna är helt enkelt dåliga på att ta bort inlägg som innehåller hot, hat och invandringsfientlighet eller uppmanar till kriminella aktiviteter, dvs näthat.

Svaret lät inte vänta

Facebook, Google och Twitter lovar den tyska regeringen att ta bort alla inlägg som innehåller hat och hot inom 24 timmar. Löftet innebär att den som upptäcker näthat kan rapportera det till någon av de tre företagens grupper som jobbar med sådant. Om anmälan är korrekt kommer det att tas bort.

Kort tid

De säger alltså också att max 24 timmar skall det ta att få bort näthat. Det är en himmelsvidd skillnad mot den tid Google tar på sig i Sverige. Skillnaden beror säkerligen på att Tyskland höjde rösten mot dessa företag medan våra regeringar vi haft under tid förmodligen varit för självupptagna för att fatta näthatets enorma traumatiska påverkan på folk.

När skall vår regering vakna

Vår regering nu och tidigare upplagor tycks inte reagera alls. Det har på sin höjd tillsats en utredning som skall vara klar i Januari. Jag har satt mitt hopp till den utredningen men det jag fått reda på tills nu är att utredaren tycks tro att allt näthat står fjortisarna för och bara på lokala delar av Facebook. Flashback, den värsta av alla, nämns inte med ett enda ord.

Vår demokratiska diktatur

Jag är besviken på Sverige, mitt land som jag jobbat och betalat skatt i runt 50 år. Röstat har jag gjort i varje val i 46 år men jag har aldrig röstat fram de dåliga pensioner vi har idag och jag, tillsammans med nära 70 procent av väljarna, ville inte införa biltullar i Göteborg men det drevs igenom ändå. De struntade hökaktningsfullt i väljarnas åsikt och vilja. Jag är grymt besviken på vårt lands inträde i diktatur där de fullständigt skiter i folks vilja och vad som skrivs på nätet. Rättssystemet har fattat galoppen och kör på samma sätt. Vi lever i en stat där demokratin är en chimär som skapar rätten för politikerbroillernas att göra som de vill och deras intressen ligger mycket långt från att skydda sitt folk, speciellt mot näthat.

Jag gör det själv

Skall något bli gjort får vi göra det själva. Jag är beredd att gå en annan väg än vad som är gängse och det kommer inte att bli trevligt för näthatarna men ingen kommer att veta vem det var som gjorde det för vi jobbar i det tysta. Redan har vi åstadkommit en hel del som inte alls pekar mot oss och det kommer att bli mer av det. Då och då kommer vår grupps namn att synas, det är oundvikligt. Dock innehåller inget av det vi gör olagligheter. Inte ännu i varje fall.

x

REDAKTÖREN

x

 

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.