Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

26 besökare är inne nu

Kategori: NÄTHAT ÅTGÄRDER

#jagärhär – en grupp mot näthat som alla borde gå med i

Alla som har ett Facebook-konto och inte tycker hat på nätet är bra borde gå med i gruppen #jagärhär Den gruppen är det första lyckade försöket att få med sig folk mot näthat och har redan fått flera näthatares Facebook-konton avstängda. Mycket tyder på att gruppen kommer både att växa och få ett reellt inflytande […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.