Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: NÄTHAT ÅTGÄRDER

Extremhögern – Allt åt helvete är en plan

Man skulle vilja tror att näthat är planlöst. Visst, näthat är säkert planlöst skitprat men annat näthat är mycket minutiöst planerat ner till minsta detalj.  Vi tänker naturligtvis på extremhögerns hat. Deras mål är att flytta makten från de seriösa till sig själva. Det är ingen lätt uppgift och för att de skall ro i […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.