Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: HATARE – EJ ANONYMA PÅ NÄTET

MrsMagoo – Ny bok på väg om näthat?

Ryktet går Vi lyssnar normalt inte på rykten men detta ryktet har vi också hört antydas från författaren själv och vi har fått det bekräftat av källor till oss. Ryktet säger att en bok om näthat är under författande. Det sägs att självaste näthatardrottningen själv, MrsMagoo, skall identifieras. Skrivit bok förr Denne person har varit med och […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.