Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

13 besökare är inne nu

Kategori: RÄTTSVÄSENDET

Brittiska Riksåklagaren – Hatbrott på nätet lika allvarliga som brott i verkliga livet

Vi har ofta skrivit om konsekvenserna av näthat. De är mycket allvarliga för de som drabbas bla har en del av dem fått stopp på eländet genom att släcka sina egna liv. Vanligaste konsekvenserna är dock förlorade vänner, svårt att få nya vänner, svårt att få jobb, svårt att hyra lägenhet och svårt att förhandla […]

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.