Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

22 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: RÄTTSVÄSENDET

Bahnhof tvingas nu lämna ut ip-uppgifter

Post- och telestyrelsen fick nyligen rätt i Förvaltningsrätten när de krävde att Bahnhof skulle lämna ut ip-uppgifter till polisen. I Mars 2016 krävde Post- och telestyrelsen att Bahnhof skall lämna ut uppgifter om fem abonnemang. Om de inte gjorde detta skulle de avkrävas på ett vite om fem miljoner kronor. Bahnhof vägrade ändå men kammarrätten […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.