Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

23 besökare är inne nu

Kategori: HATARE – ANONYMA PÅ NÄTET

Flashback – Sveriges 100 farligaste kvinnor

Senaste månaderna har ett antal män och några kvinnor lyfts upp till beskådan i media som tafsare eller till och med som sexualförbrytare. De flesta fall är runt 10 år gamla och lär inte bli lätt att få åtalade. Vi har ett fall där väldigt många kvinnor samtidigt råkat ut för icke accepterat nät-tafsande. I […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.