Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

25 besökare är inne nu

Kategori: HATARE – ANONYMA PÅ NÄTET

Med lögnen som vapen

Alias Luffa skriver här ovan att han jobbat på restaurangen “Little America”, lägg märke till mängden överstrukna namn. Det är helt oskyldiga som namnges av Luffa utan att skämmas. Luffa är en journalist som i VLT (Vestmanlands Läns Tidning) har skrivit en hel del om restaurangen “Little America” och dess dåvarande ägare. Skriverierna var dock […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.