Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

23 besökare är inne nu

Kategori: HATARE – ANONYMA PÅ NÄTET

Ettsjutretton – Man har rätt att bli glömd

Vi lyfter denna artikel från Augusti 2017 på grund av rena förföljelser Ettsjutretton sysslar med. Karl Svensson heter Ettsjutretton och bor på Malta. Han har flera andra alias på Flashback, bla Grillkillen, Hemligaklubben, Infobringer, Julius Mosca, Mr Boing, Roadrunner och några till. Han kan inte låta bli att skriva om gamla bortglömda fall, lyfter dem […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.