Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

27 besökare är inne nu

Kategori: HATBROTT

Journalist samlar material med förtal

En journalist i Västerås, Håkan Slagbrand, säger sig samlat information i sitt arbete inför kommande artiklar med att skicka mejl med frågor till Skatteverket. Mejlen som skall inhämta information ser märkligt nog mer ut som information till Skatteverket.   Vad skrev journalisten Mejl 1: Nyckelord här är: psykopat, notorisk bedragare     Mejl 2: Nyckelord […]

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.