Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

19 besökare är inne nu

Kategori: LAGAR

Är det tillåtet att lägga ut offentligt material

På Flashback kan man ofta läsa “släng upp domen det är offentliga uppgifter så det är ok”. Vad säger ni alla som lägger ut domar, förundersökningsprotokoll och annat offentligt material, är det tillåtet? Kan man bli åtalad för det? Vi har alltid hävdat att det kan utgöra förtal om sådant läggs ut på nätet, alltså […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.