Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

22 besökare är inne nu

Kategori: LAGAR

Regeringen stärker skyddet mot näthat

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras som vi tidigare skrivit om. De har skapat en ny brottsrubricering om integritetskänsliga bilder och uppgifter. Som vi den hårda vägen fått erfara  har dagens lagstiftning inte gett något skydd alls mot kränkningar och förtal. Nu stärker regeringen skyddet mot den […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.