Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

22 besökare är inne nu

Ettsjutretton – Presentation


Var och en tar själv beslutet att undersöka identiteten på de alias vi presenterar. Vi tillhandahåller i vissa fall endast länken till legal plats med utgivningsbevis där personuppgifter kan sökas. Vårt arbete med att motverka näthat och hatsajter genom att journalistiskt skriva om dessa företeelser är omständigheter som gör det försvarligt att presentera uppgifterna.


Karl Svensson
Bor på Malta


Postat 1.928 gånger (2017-11-15)

 

Beskrivning

  • Hette tidigare Hampus Hellekant
  • Är dömd och mycket omskriven av den orsaken
  • Känd för att registrerat folk på vänsterkanten
  • Tillhör(de) den högerextrema sidan
  • Näthatar flitigt, lägger gärna ut namn och andra personuppgifter på nätet. Därför kan han rimligtvis inte vara emot att själv omnämnas.
  • Lyfter mycket ofta gamla glömda brottsfall till som kan medföra stora problem för de drabbade.

 

x

 

 

 

Fler presenterade här

Updated: 2017-11-15 — 13:24

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.