Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

14 besökare är inne nu

Ansvarig utgivare

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kent Carlsson
Åbrinken 7 Göteborg

Nättidningen har en journalistisk avsikt att skriva om näthat, nätstalking och andra nätbrott.
För att det journalistiska innehållet skall får rätt bredd och verkshöjd kan det vara så att namn på syndarna sätts ut. Ofta har de själva indirekt medgivit att det är ok då de själva ofta nämner andras namn på nätet.
Om någon nämns på felaktiga grunder, kontakta tidningen.

Om du tycker en artikel ser oriktig eller märklig ut kan det bero på att en taktik lagts upp för att dra fram en nätbrottsling i ljuset. Sådana artiklar tas bort eller förklaras när uppdraget är slutfört.

Våra medarbetare kan du se här

Updated: 2015-08-25 — 13:03
FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.