Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

25 besökare är inne nu

♦ Pentyl – Presentation


| Ratsit.se |
Peter Nylén


Var och en tar själv beslutet att undersöka identiteten på de alias vi presenterar. Vi tillhandahåller endast länken till legal plats med utgivningsbevis där personuppgifter kan sökas. Vi skriver i vissa fall endast ut personuppgifter för offentliga personer, av media uthängda och moderatorer på Flashback. Vårt arbete med att motverka näthat och hatsajter genom att journalistiskt skriva om dessa företeelser är omständigheter som gör det försvarligt att presentera sådana uppgifter.


pentyl

Postat 10127 gånger (2016-10-02)

Moderator

Beskrivning

 • Pentyl skriver oftast mycket bra och ordnat. Tidvis blir det så ordnat att det blir stelt och oläsbart. Undantagen är när han skriver om kvinnor. I de fallen kan han släppa garden och låta det förmodade hatet stråla fritt ut på ett sätt att skriva som påminner om något så ovanligt som en vanlig människa.
 • Han är eller har varit delaktig i papparörelsen (som egentligen inte finns) där han tillhör falangen som ser ner på kvinnor och gärna vill få det till att kvinnor brukar våld i hög utsträckning.
 • Hans yrke som psykolog hindrar honom inte från att vara orättvis i kampen mot kvinnor. Det betyder inte att vi är motståndare till papparättsrörelsen eller håller med mammarättsrörelsen. Vi förhåller oss tämligen neutrala i den frågan och alla andra frågor.
 • Pentyl deltar i rättstvister på pappasidan. Han har till och med ställt upp på vänners rättstvister för att vittna, till förmån för pappan så klart.
 • Pentyl tycker inte om socialtjänstemän, vilket han delar med de flesta inom papparättsrörelsen.
 • Pentyl om att kvinnor kidnappar sina barn:

  Visst tusan händer det. Och som min fråga implicerade så är det betydligt vanligare än vad som uttalas inom ramen för dagen samhällsdebatt. Troligen för att det vanligen är kvinnor som är förövaren. Och de har med automatik alltid rätt i sådana här ärenden.
  De uppmärksammade fallen är i regel män med förnamn i stil med Ahmed eller Muhammed och där den dyra modern heter Anna eller Ebba.
  Jag vill hävda att det döljer sig enorma mörkertal nånstans i detta, men jag har jävligt få argument/data. Jag vill fördjupa detta men behöver hjälp.

   

 • Om socialsekreterare:

  Barnutredningar är eländiga från början till slut. Det som dock ger en frossa är socialflickornas makalösa handfallenhet och anmärkningsvärda oförmåga att begagna sig av sina eventuella intellektuella förmågor. Vet ett fall där en vansinnig kvinna rekommenderades gömma sig med barnen för att socialpuckot misstänkte att fadern kanske skulle kunna gömma sig med barnen. (..!) Och beviset var att han bett samma socialarbetare om hjälp att tala med kvinnan om barnen. Samma förfrågan låg honom senare till last, som ett bevis på hans oförmåga att kunna lösa konflikter och samarbeta. (!) Socialakrobaten visste av erfarenhet att hon gett en bra rekommendation ty hennes klienter brukade alltid bli väldigt osams efter besök hos henne. (…!)

   

 • Tidvis förvandlas det ordnade språket till riktigt vulgärt:

  /../ det rör kidnappade barn som förvägrats rätten att träffa sin far, av en mor som fantiserar på gränsen till hallucinationer. Och en kvällstidningsfeministlögnmakerska som hallucinerar på gränsen till det komiska.

   

 • Har fördomar om “vanligt” folk:

  “Vanligt folk” eller “arbetare” rör sig inte lika ledigt bland advokater och i socialpolitisk och juridisk terminologi. Högre klass har helt enkelt högre kulturellt kapital.

   

 • Vad många inte känner till är att Pentyl har en Facebooksida. Bland hans vänner kan man hitta fler moderatorer i sina riktiga namn: Facebook

 

 

Fler presenterade här

Updated: 2017-02-08 — 02:13

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.