Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

28 besökare är inne nu

Flashback – DenGodeMannen avstängd för 1.06

x
dengodemannenAVSTÄNGD

Kan detta vara ett scoop tro?

x

dengodemannen

DenGodeMannen “avslöjar” att Flashback har en användare inne på Aftonbladets redaktion.

x

helatrådentogsbort

Hela tråden togs bort. Vi har dock hela tråden och kan posta den om vi vill. Eftersom hela tråden togs bort kan det innebära att viktiga poäng är avslöjade i tråden till nackdel för Flashback så vi skall granska den noggrant innan. Kan vi hitta den som Flashback har inne på Aftonbladet, om de har någon där överhuvudtaget, kan det hända saker.

x

REDAKTÖREN

x

 

Updated: 2016-03-18 — 00:28

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.