Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

28 besökare är inne nu

Polisen rekommenderar SIG-gruppen

Ett företag

Ett företags personal har blivit utsatt för förtal. Företaget vände sig till polisen för att få detta utrett men polisen sade att det är nära nog omöjligt att utreda då personen i fråga är anonym och förmodligen använder anonymitetstjänster på nätet.

SIG-gruppen

Polisen rekommenderade företaget att “ta kontakt med SIG-gruppen” för de är mycket skickliga i att gräva fram anonyma användare. Nu jobbar vi med att få fram identiteter åt detta företag så att de kan vidtaga åtgärder mot det förtal de blivit utsatta för.

I mån av tid

I mån av tid kan vi åta oss arbete utifrån. Har vi turen finns de som eftersöks redan i vår databas. Det gäller bland annat för företaget vi beskriver här ovan.

En kraft att räkna med

Vi är en kraft att räkna med i kampen mot näthatet och vi odlar fram nya verktyg och metoder att få fram den mesta anonyme på nätet. Vårt kontaktnät är nu ordentligt stort och vi får dagligen in mängder tips på anonymas identiteter. Inte sällan är det vänner till den anonyme som kommit på kant med varandra som meddelar oss dessa uppgifter. Vi kan lova att det inte blir sämre med tiden utan det blir bara bättre och bättre. Snart är det din tur!

REDAKTÖREN

 

Updated: 2016-08-02 — 02:49

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.