Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

23 besökare är inne nu

Om Cookies

I folkets intresse har inga registrerade medlemmar, omröstningar eller reklam.

Därmed används inga cookies på denna nättidning.

I de fall det skulle skapas cookies godkänner besökaren detta i samma stund som besökaren valt att besöka I folkets intresse.

Eventuella cookies läses aldrig av denna nättidning.

I allmänhet bör alla lagrade cooikes, oavsett var de kommer ifrån, raderas med jämna mellanrum. Cookies används oftast för att hålla inloggade kvar som inloggade, hålla reda på hur många gånger man deltagit i omröstningar och riktad reklam beroende på vilka hemsidor som tidigare besökts.

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.