Creeper MediaCreeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

LÄNKAR

Intre
Ingångssidan till menyn för våra hemsidor

I Folkets Intresse
Nättidningen du är på nu

Datorintresse
En hemsida om datorer och datorrelaterat

Facebook
Denna nättidnings förlängning ut på Facebook

Twitter
Denna nättidnings förlängning ut på Twitter

Skelettkvinnan
Helenas blogg. Domänen reggades från första början för att ingen annan skulle komma över domänen men har kort därefter blivit en blogg för min dotter att skriva av sig med mycket värme och humor.

Facebook

Myndigheter som besöker oss
Insamlandet av besökare från myndigheter sker via Gnuheter. Klicka på den röda länken i listan för att se vilken artikel som myndigheten läst.

Media som besöker oss
Insamlandet av besökare från media sker via Mediacreeper. Klicka på den röda länken i listan för att se vilken artikel som media läst.

Radera mig nu
En lista på adresser där man kan radera sig eller begära att text raderas.

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
På grund av de mycket starka kränkningarna på nätet har Riksdagen nödgats tillsätta en utredning som skall leda fram till ett skydd för den enskildes intrigitet som fungerar.

cybernormer.se
Akademiker som jobbar vetenskapligt mot näthat.

Juristresursen
Gratis juridisk rådgivning. Kan ta lite tid ibland innan de svarar men är mycket trevliga och tillmötesgående.

Juridikinstitutet
Detta institut drivs av juridikprofessorn Mårten Schultz och säger sig hjälpa de som är utsatta för hat på nätet. Vi testade dem och bad om hjälp. Vi fick nej… De fina orden verkar vara aningen uppblåsta men vi sticker inte under stol med att de gör nytta.

Researchgruppen
Denna grupp jobbar nästan bara mot rasism med specialté på att hänga ut verkliga personer bakom anonyma alias genom främst Expressen och Aftonbladet. De jobbar med eget gräv men vi är lite skeptiska till kvalitéskraven i deras gräv.

Nolltolerans mot näthat
En nästan avsomnad Facebooksida mot näthat.

Motargument
En blogg med mycket och bra argument mot det mesta. De slår hål på myter och rätar ut frågetecken. En favorit på nätet!

Trolljägarna (TV3)
Underhållande program där de jagar näthatare. Sänds vinterhalvåret.

Kränkt
Bra information om näthat och att bli kränkt. Fokus ligger lite mer mot ungdomar.

No Hate
En organisation som jobbar mot hat och näthat. Deras fokus ligger på utbildning mm.

Bra om upphovsrätt

 

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.