Creeper MediaCreeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

ANSVARIG UTGIVARE

I folkets intresse har utgivningsbevis och lyder sålunda under Yttrandefrihetsgrundlagen med Justitiekanslern som tillsyningsman.

Databasen ligger under ingångsdomännamnet ”http://ifolkets.intre.se”.

När utgivningsbevis godkänts måste en ansvarig utgivare och redaktör för publikationen utses som för I folkets intresse är:

Kent Carlsson

Kontakt

I folkets intresses tillhandahållare är också:

Kent Carlsson

Kontakt

 

I folkets intresse har vid några tillfälle anmälts till Justitiekanslern för brott mot PUL och andra oegentligheter.
Justitiekanslerns svar:

Anmälan 1: En då 68-årig man som förföljer andra var första att anmäla tidningen. Något brott föreligger inte enligt PUL, några andra brott inte kunde upptäckas. Utredning startas inte!


Anmälan 2: En åklagare i Västerås som anmälde förtal åt en journalist. Anmälan skall göras av den som anser sig vara utsatt för brott dessutom var ett ev. brott preskriberat. Utredning startas inte!

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.