Creeper MediaCreeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

OM FLASHBACK

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback
Publikationen är författad av Helena Ludvigsson och Hans Brandt. Den är skickades till mer än 1.000  mailadresser varav alla tidningar, alla i Riksdagen, åklagarväsendet, SÄPO och många fler. Den skickades också till Jon Karlung, VD på Bahnhof och god vän till Jan Axelsson, som är ägare till Flashback Media Group som i sin tur äger Flashback forum.

 

Fel att kartlägga de som skriver anonymt
Efter att ovanstående publikation skickats ut gick Jon Karlung ut i media med ovanstående. Det innebär inte bara att han med den artikeln nästan öppet kritiserar oss för att kartlägga anonyma användare på Flashback utan att det nu också medgivits att Flashback forum ligger i Sverige hostat av Bahnhof och att Jan Axelsson är den yttersta ansvarige för att förtal och kränkningar inte tas bort.

  1. Flashback forum finns i Sverige
  2. Flashback är hostad av Bahnhof
  3. Jan Axelsson är den ytterst ansvarige
  4. ”admin” på Flashback är Jan Axelsson

Den tidigare vänstermannen Jon Karlung har också varit VD på porrtidningen ”Aktuellt rapport”.

 

Förtalsmaskinen som försörjs av annonsörerna
Verktyget att få bort Flashback ligger är att få bort annonsörerna. Utan annonsörer finns inga pengar att driva Flashback vidare. Därför är det av hög vikt att kontakta annonsörer och be dem inte annonsera där. Skicka med denna länk: http://intre.se/ifolkets/?p=8101

 

Avstängda på Flashback, vad skrev de för att stängas av
Flashback tillämpar sina regler på ett högst märkligt sätt. Man tar hänsyn vem som skrivit och moderatorns humör. Man kan bli avstängd för ingenting samtidigt som någon annan kan skriva i princip vad som helst.

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.