Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

22 besökare är inne nu

Presentation – Kan lida skada

Uppenbar risk för skada

Enligt vad vi erfar finns det en uppenbar risk för att denna person kan lida stor skada då enskilda och mobb utryckt sådan önskan eller att denne postat känslig information om sig själv, anhöriga eller andra. Vi har därför tagit beslutet att för närvarande avstå från att visa uppgifter som kan leda till en identifiering.

Omprövning

Omprövning görs då det kan konstateras att det inte längre råder risk för skada.

SIG-gruppen

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.