Swedish:...................................................

Hej!

Ser att ni annonserar på skandalforumet Flashback:
Detta forum är förbjudet att drivas från Sverige och främjar pedofili, Nazism, droghandel och näthat.
Ni kan läsa mer här:
https://www.aftonbladet.se/story/12cbdde9-60f5-4d13-87d9-f65d4d7ee3f5
http://intre.se/ifolkets/flashback-fortalsmaskinen-som-forsorjs-av-annonsorerna/
Är detta ett misstag eller medvetet? Det är ingen bra PR att annonsera bland pedofiler!

VänligenEnglish:.......................................................

Hey!

See that you advertise on the swedish scandal forum Flashback:
This forum is prohibited from being operated from Sweden and promotes pedophilia, Nazism, drug trafficking and haters.
You can read more here (use Google to translate):
https://www.aftonbladet.se/story/12cbdde9-60f5-4d13-87d9-f65d4d7ee3f5
http://intre.se/ifolkets/flashback-fortalsmaskinen-som-forsorjs-av-annonsorerna/
Is this a mistake or conscious? It is no good PR to advertise among pedophiles!

Please