Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
24 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

ANSVARIG UTGIVARE

I folkets intresse har utgivningsbevis och lyder sålunda under Yttrandefrihetsgrundlagen med Justitiekanslern som tillsyningsman.

Databasen ligger under ingångsdomännamnet ”http://ifolkets.intre.se”.

När utgivningsbevis godkänts måste en ansvarig utgivare och redaktör för publikationen utses som för I folkets intresse är:

Kent Carlsson

Kontakt

I folkets intresses tillhandahållare är också:

Kent Carlsson

Kontakt

Upplägget här kan se konstigt ut men med samtal av de som tillhandahåller utgivningsbevis skall det se ut så här.

I folkets intresse har vid några tillfälle anmälts till Justitiekanslern för brott mot PUL och andra oegentligheter.
Justitiekanslerns svar:

Anmälan 1: En då 68-årig man, Thomas Nord, var första att anmäla tidningen. Något brott föreligger inte enligt PUL, några andra brott kunde inte upptäckas. Utredning startas inte!


Anmälan 2: En åklagare i Västerås anmälde förtal åt journalisten Håkan Slagbrand. Anmälan skall göras av den som anser sig vara utsatt för brott dessutom var ett ev. brott preskriberat. JK kommenterade åklagarens anmälan med att åklagaren borde först undersöka om ett åtal för att eventuellt brott är påkallat från allmän synpunkt. Utredning startas inte!


Anmälan 3: Journalisten Håkan Slagbrand anmälde hösten 2017 tidningen till JK. Han hävdade förtal. JK svarar: ”Ett utgivningsbevis har utfärdats för webbplatsen. Den omfattas därmed av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. I det här fallet ger uppgifterna i anmälan inte underlag för bedömningen att åtal är påkallat från allmän synpunkt. Förundersökning ska därför inte inledas. ”


 

  •   
  •