Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
19 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

ANSVARIG UTGIVARE

I folkets intresse har utgivningsbevis och lyder sålunda under Yttrandefrihetsgrundlagen med Justitiekanslern som tillsyningsman.

Databasen ligger under ingångsdomännamnet ”http://ifolkets.intre.se”.

När utgivningsbevis godkänts måste en ansvarig utgivare och redaktör för publikationen utses som för I folkets intresse är:

Kent Carlsson

Kontakt

I folkets intresses tillhandahållare är också:

Kent Carlsson

Kontakt

Upplägget här kan se konstigt ut men med samtal av de som tillhandahåller utgivningsbevis skall det se ut så här.

I folkets intresse har vid några tillfälle anmälts till Justitiekanslern för brott mot PUL och andra oegentligheter.
Justitiekanslerns svar:

Anmälan 1: En då 68-årig man, Thomas Nord, var första att anmäla tidningen. Något brott föreligger inte enligt PUL, några andra brott inte kunde upptäckas. Utredning startas inte!


Anmälan 2: En åklagare i Västerås som anmälde förtal åt journalisten Håkan Slagbrand. Anmälan skall göras av den som anser sig vara utsatt för brott dessutom var ett ev. brott preskriberat. Utredning startas inte!


Anmälan 3: Journalisten Håkan Slagbrand anmälde hösten 2017 tidningen till JK. Han hävdade förtal. JK svarar: ”Ett utgivningsbevis har utfärdats för webbplatsen. Den omfattas därmed av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. I det här fallet ger uppgifterna i anmälan inte underlag för bedömningen att åtal är påkallat från allmän synpunkt. Förundersökning ska därför inte inledas. ”