Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

8 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

ANSVARIG UTGIVARE

I folkets intresse har utgivningsbevis och lyder sålunda under Yttrandefrihetsgrundlagen med Justitiekanslern som tillsyningsman.

Databasen ligger under ingångsdomännamnet “http://ifolkets.intre.se“.

När utgivningsbevis godkänts måste en ansvarig utgivare och redaktör för publikationen utses som för I folkets intresse är:

Kent Carlsson

Kontakt

I folkets intresses tillhandahållare är också:

Kent Carlsson

Kontakt

Upplägget här kan se konstigt ut men med samtal av de som tillhandahåller utgivningsbevis skall det se ut så här.

I folkets intresse har vid några tillfälle anmälts till Justitiekanslern för brott mot PUL och andra oegentligheter.
Justitiekanslerns svar:

Anmälan 1: En då 68-årig man som förföljer andra var första att anmäla tidningen. Något brott föreligger inte enligt PUL, några andra brott inte kunde upptäckas. Utredning startas inte!


Anmälan 2: En åklagare i Västerås som anmälde förtal åt en journalist. Anmälan skall göras av den som anser sig vara utsatt för brott dessutom var ett ev. brott preskriberat. Utredning startas inte!


 

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.