Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.