Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att det efter kl 02:00 inte går att komma in på nättidningen och några timmar framåt. Problemet består i att att backuppfunktionen för servern stjäl all brandbredd. Servicearbete pågår!
20 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Brittiska Riksåklagaren – Hatbrott på nätet lika allvarliga som brott i verkliga livet

Vi har ofta skrivit om konsekvenserna av näthat. De är mycket allvarliga för de som drabbas bla har en del av dem fått stopp på eländet genom att släcka sina egna liv. Vanligaste konsekvenserna är dock förlorade vänner, svårt att få nya vänner, svårt att få jobb, svårt att hyra lägenhet och svårt att förhandla med banker. Det finns de som fått sparken efter lögnaktiga inlägg på nätet om dem eller till och med blivit uppsagda som kunder på banken.

Verkliga livet

Blir man förtalad eller förföljd i verkliga livet tar våra rättsvårdande myndigheter hårt på det. Utredning startas och gärningsmannen åtalas. I vissa fall häktas också gärningsmannen. Det slutar oftast med en dom kraftig nog att få gärningsmannen att lägga av med ofoget.

På nätet

Om samma sak som ovan händer på nätet får man så gott som alltid svaret ”utredning inleds ej”. Samma svar får man oavsett om gärningsmannen är identifierad eller inte. Om det någon gång blir en utredning och det lämnas till åklagare kommer svaret långt senare, ofta upp mot ett år senare, ”är ej av allmänt intresse”. Svaret ser samma ut vare sig det är ett stort allmänt intresse kring fallet eller inte. Vad det handlar om är att rättsväsendet ljuger de drabbade rakt i ansiktet med dessa olika fyndiga formuleringar när de istället kunde säga som det är: Vi skiter i nätet!

Brittiska Riksåklagaren

I Storbritannien har rättsväsendet kommit till en helt annan slutsats än vad rättsväsendet gjort i Sverige:

Hatbrott som begås på nätet är lika allvarliga som liknande brott i verkliga livet. Myndigheten beordrar åklagare och domstolar att gå hårdare fram mot förövarna.
Källa: Aftonbladet

Robert Aschberg, i bla Trolljägarna säger om detta:

Det vore klädsamt om en svensk rättsvårdande myndighet kunde tala samma språk.
Källa: Aftonbladet

Vidare skriver Robert Aschberg:

Alison Saunders, chef för Crown Prosecution Service, menar att näthatet leder till splittring och intolerans och, i förlängningen, till fysiska våldsbrott:
”Vare sig det skriks i deras ansikte på gatan, smetas på väggen,  eller tweetas in i deras vardagsrum kan inverkan av hatfulla kränkningar vara lika förödande för offret.”
Källa: Aftonbladet

Sluta blunda

Sluta blunda ni inom rättsväsendet, nätet finns och där pågår allvarliga brott mot vår integritet! Vi håller med Robert Aschberg att det vore klädsamt om en svensk rättsvårdande myndighet kunde tala samma språk som deras Brittiska motsvarighet.

REDAKTIONEN 1

Uppdaterad: 2017-08-24 — 23:49

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.