Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

10 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: ALIAS-EJ ANONYMA PÅ NÄTET

TV4-kändis hänger ut brottslingar

Häng ut brottslingar Det är inte tillåtet att hänga ut brottslingar som brottslingar, det är förtal. Men förtalslagen är “oskadliggjord” av åklagarämbetet genom lagskrivarnas idé att det skall finnas ett allmänt intresse innan man får åtala. Det åklagarämbetet gjort är att tolka “allmänt intresse” som att det aldrig får åtala. För vanliga dödliga människor betyder […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.