Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

4 besökare inne nu. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: ALIAS-EJ ANONYMA PÅ NÄTET

TV4-kändis hänger ut brottslingar

Häng ut brottslingar Det är inte tillåtet att hänga ut brottslingar som brottslingar, det är förtal. Men förtalslagen är ”oskadliggjord” av åklagarämbetet genom lagskrivarnas idé att det skall finnas ett allmänt intresse innan man får åtala. Det åklagarämbetet gjort är att tolka ”allmänt intresse” som att det aldrig får åtala. För vanliga dödliga människor betyder […]

Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden.