Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

Vi har sedan en tid problem med en server. Det innebär att 03:00 och 04:00 inte går att komma in på nättidningen. Servicearbete pågår!
16 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: ENSKILDA

Chockades av näthat

Tant strul Jo, artisten Kajsa Grytt som är mest känd för gruppen ”Tant strul” på 80-talet, har utsatts för näthat. Kajsa har den för artister lite ovanliga egenskapen att inte vilja vara offentlig. Under sin karriär har hon alltid hållit sig undan rampljuset utom när hon uppträtt och någon gång låtit sig intervjuas. När någon […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.