Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

10 besökare är inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: INTERNET

Granskning internet – En inledning

Vi börjar med detta inlägg en ny artikelserie med vinjetten föreställande en könsneutral person som bombarderas av information från nätet. Vi kallar serien för ”Granskning internet” som också blir början på överskrifterna där vi kommer att granska de delar av internet som på något sätt har med näthat att gör. Det kan vara bloggar, nättidningar, […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.