Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

32 besökare inne nu. Läs om våra cookies i menyn uppe till höger.

Kategori: SAMHÄLLSFRÅGOR

Vad var det vi sa om #Metoo

Vi skrev i en tidigare artikel att #Metoo-rörelsen har vid några tillfällen näthatat genom att hänga ut folk med deras personuppgifter och påstått att de begått sexövergrepp. Oavsett om det är sant eller inte är det ett lagbrott och grovt näthat. Det är inte ok någonstans att göra på det viset. Om det är tanklöshet, […]

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.